tarviketieto haku
Betosilco

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 48 Maalaustuotteet (MaalausRYL 2012) » 484 Pintamaalit ulkokäyttöön » 484.1 Kiviainespintojen vesiohenteiset maalit ulkokäyttöön » 484.15 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13 » Betosilco

Betosilco vesiohenteinen silikoniemulsiomaali kiviainesalustoille ja eristerappausten tasausväriksi ja huoltomaalauksiin.

Tuotetta valmistaa
Betton Oy