tarviketieto haku
Haapatalo tilauspuusepänliike

Talo2000 » 5 Rakennusvarusteet ja kalusteet » 55 Julkistilojen varusteet » 559 Hankekohtaiset erityiskalusteet » 559.1 Puusepänkalusteet, tilaustyönä » Haapatalo tilauspuusepänliike

Haapatalo tilauspuusepänliike tilaustyönä tehtävät erikoiskalusteet; kiintokalusteet, vastaanottotiskit, naulakot ja penkit sekä AV-kalusteet.

Tuotetta valmistaa
Puusepänliike Haapatalo Oy


Tuotteen infosivut