RT 38104

Tuotekortit » RT 38104


Talo 2000: 613.2
Julkaistu elokuussa 2011, voimassa lokakuuhun 2013

NewLiner-viemäriputkiremontti

NewLiner-putkiremontti mahdollistaa uusien putkien asennuksen olemassa olevaan viemärijärjestelmään. Tuote- ja palveluvalikoimasta voidaan valita yhtiön omaan teknologiaan perustuva ruiskuvalu- tai sukitusmenetelmä. Yhteistä saneeraustavoille on se, että uudet putket asennetaan nopeasti ja kustannustehokkaasti rikkomatta rakenteita. Molemmilla tekniikoilla saadaan aikaan itsekantavat ja saumattomat putket, joiden kestoikä on vähintään sama kuin uusilla vaihdetuilla putkilla. Käytettävä tekniikka valitaan putkien sijainnin ja ominaisuuksien mukaan.


MYYNTI, NEUVONTA, ASENNUS, KORJAUS JA HUOLTO SUOMESSA

NewLiner Oy
Läntinen Pitkäkatu 21-23 C
20100 TURKU
Puhelin +358 (0)20 790 2000
info@newliner.fi
www.newliner.com

© Rakennustietosäätiö RTS 2013 Kortin asiatiedosta vastaa toimeksiantaja
Tuotteet

NewLiner-viemäriremontti uusien, itsekantavien ja saumattomien putkien asennus olemassa olevaan viemärijärjestelmään: yhtiön omaan teknologiaan perustuva sertifioitu ruiskuvalumenetelmä ja sukitusmenetelmä.

Tuote löytyy ryhmästä

Talo2000 » 6 Talotekniikkatuotteet » 61 LVI-tuotteet » 613 Vesi- ja viemärilaitteiden tuotteet » 613.2 Jätevesien käsittelytuotteet » 613.24. Viemäriverkoston tuotteet