Etusivu » Tietotuotteet » RT-kortisto

.
RT-kortisto (RT Net) – laatua rakentamiseen

RT-kortisto on rakennusalan monipuolisin tietopalvelu ja
laatujärjestelmä kestävään rakentamiseen. Palvelussa on
luotettavaa, ammattilaisten tarpeisiin koottua tietoa ja
valmiita ratkaisuja.

RT-kortistosta saat tiedot rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon:

  • ohjeet mm. tilasuunnitteluun, rakenteisiin ja sopimuksiin
  • alaa koskevat säännökset
  • laatuvaatimukset
  • CAD-aineistoa ja GDL-objekteja
  • tuotetietoa

Säästä aikaa ja helpota työtäsi – RT-kortisto kokoaa tarvittavan tiedon yhteen puolestasi. Tiedot ovat puolueettomia, luotettavia ja ajan tasalla.

Lue lisää RT-kortiston sisällöstä » ja hyödyistä ja käytöstä »

RT-ohjeita lausunnolla

Katso, mitä RT-ohjeita on työn alla »

Uusia RT-ohjeita

Rakennustyömaan hulevesien hallinta. Tilaajan ohje

Rakennustyömaan hulevesien käsittely ja poisjohtaminen. Työnsuunnittelu ja lupien hankinta.
Lue lisää »

Muuntojousto asuntosuunnittelussa. Yleiset perusteet

Ohjeessa käsitellään muuntojouston perusteita asuntosuunnittelussa.
Lue lisää »

Muuntojousto asuntosuunnittelussa. Tila- ja pääsuunnittelu

Ohjeessa käsitellään muuntojouston toteuttamista asuinrakennusten tila- pääsuunnittelussa.
Lue lisää »

Pysäköintialueet

Tässä ohjeessa esitetään pysäköintialueiden suunnittelu- ja mitoitusnäkökohtia.
Lue lisää »

Pysäköintilaitokset

Suunnitteluohjeita pysäköintilaitosten sijoituksesta, mitoituksesta, rakenteista, liikenteenohjausopasteista ja -laitteista.
Lue lisää »

Energiatodistus

Ohje perustuu lakiin sekä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetuksiin rakennuksen energiatodistuksesta.
Lue lisää »

Puurakenteiden tuhohyönteiset ja niiden torjunta

Ohjekortissa esitetään puurakenteita tuhoavia hyönteisiä ja niiden torjuntaa.
Lue lisää »

Kaavoitusta ohjaavien määräysten muistilista, toukokuu 2016

Muistilista on apuna ohjaamaan asema- ja yleiskaavatyö maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaiseksi suunnitteluprosessiksi.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Yleistä

Tässä ohjekortissa esitellään Talonrakennushankkeen kulku -ohjesarjan osat ja niiden lähdekirjallisuus.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet

Tässä ohjekortissa käydään läpi rakennushankkeeseen liittyviä keskeisiä tehtävänimikkeitä.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen tyypillisimmät suunnittelu- ja urakkamuodot ja annetaan ohjeita toteutusmuodon valintaan.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen keskeiset vaiheet sekä osittelu, joka on keskeinen projektinhallinnan työkalu.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen kesto ja aikataulut

Tämä ohjekortti käsittelee aikataulun merkitystä hankkeelle sekä hankkeen kokonaiskestoa, ajoitusta sekä eri vaiheiden kestoja.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus

Tässä ohjekortissa käsitellään yleisesti kustannusten muodostumista rakennushankkeessa.
Lue lisää »

Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu

Ohje opastaa asunto-osakeyhtiötä laadituttamaan korjaushankkeen hankesuunnitelman.
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT.
Lue lisää »

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Ohjekortti sisältää julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT.
Lue lisää »

Akkuhuoneet ja varaamotilat

Ohje opastaa suunnittelijoita akkujen ja akkutilojen sijoittelun ja rakenteen määrittämisessä.
Lue lisää »

Rakennustarvikkeiden ainetiheyksiä sekä tavarakuormia

Kuormitustietoja käytetään rakenteiden suunnittelussa.
Lue lisää »

Ajoväylät, hitaasti liikennöitävät

Tässä ohjeessa esitetään ohjeita hitaasti, alle 20 km/h nopeudella liikennöitävien ajoväylien mitoituksesta.
Lue lisää »

Autosuojat

Tässä ohjeessa esitetään ohjeita autotallien ja autosuojien mitoituksesta ja suunnittelusta.
Lue lisää »

Ajoneuvojen mittoja

Ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.
Lue lisää »

Sisäilmasto-ongelman selvittäminen. Tilaajan ohje

Ohjeessa esitetään kokonaisvaltainen lähestymistapa sisäilmasto-ongelman selvittämiseen julkisissa ja isoissa rakennuksissa.
Lue lisää »

Teollisesti pintakäsitellyt ulkoverhouslaudat

Kotimaisesta havupuusahatavarasta valmistetuille, teollisesti pintakäsitellyille ulkoverhouslaudoille asetettavia vaatimuksia.
Lue lisää »

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, periaatteet

Ohje käsittelee erilaisten viherkattojen, kattopuutarhojen ja kansipuutarhojen merkitystä ja periaatteita.
Lue lisää »

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta

Ohjeet erilaisten viherkattojen sekä kattopuutarhojen ja kansipuutarhojen kasvien valintaan.
Lue lisää »

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, rakenteet

Ohjeet erilaisten viherkattojen, kattopuutahojen ja kansipuutarhojen kattojen suunnitteluun.

Lue lisää »

Rakennuksen suojapellitykset

Tässä ohjeessa esitetään rakennuksen suojapellitysten suunnittelu- ja asennusohjeita.
Lue lisää »

Polkupyörien pysäköinti ja säilytys

Ohjeet polkupyörien pysäköinti- ja säilytystilojen suunnitteluun.
Lue lisää »

Vironkielinen ETF Net

ETF-Net -vironkielinen rakennustietopalvelu - ETF-kartoteegi veebiversioon

ETF- Net on vironkielinen rakennustietopalvelu, joka vastaa suomalaista RT Net -palvelua. ETF Net -rakennustietopalvelu on monipuolinen ja laaja tietolähde rakennuttamiseen, arkkitehtisuunnitteluun, rakennesuunnitteluun, rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnossapitoon sekä rakennustarvikevalintoihin.
Vironkielinen rakennustietopalvelu vastaa RT Net -palvelua.

Lue lisää »

Katso tietopalveluiden esittelyvideo »

Tietopalveluiden esite »

RT-kortiston esite »

Ajankohtaiset uutiskirjeet »


Tuotemyynti


Myynnin yhteystiedot »

Hinnastot »

Tuote verkkokaupassa »
Tilaa maksuton

demo »
uutiskirje »

ETF Net -vironkielinen rakennustietopalvelu


tutustu verkkokaupassa »