etusivuYritys
Edistämme hyvää rakennustapaa toimimalla kiinteistö- ja rakennusalan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon
Tuotamme tieto-, tuotetieto- ja ympäristöpalveluita rakentamisen, infran, talotekniikan ja kiinteistönpidon tarpeisiin. 

Palveluistamme löydät ajantasaiset ja luotettavat kiinteistö- ja rakennusalan säännökset, ohjeet, yleiset laatuvaatimukset (RYL), tuotetiedot sekä ympäristöpalvelut laadukkaan rakentamisen tueksi.  

Rakennustieto Oy:n omistaa Rakennustietosäätiö RTS sr, jonka toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikuntien työn tuloksena syntyvät Rakennustiedon palvelutuotteiden sisällöt. Toimikuntatyö takaa puolueettoman ja laadukkaan tiedon.  

Rakentamisen kokonaisvaltainen tiedon tuottaminen on kulkenut toimintamme punaisena lankana alkaen sotien jälkeisestä jälleenrakennusajasta tähän päivään.

Rakennustiedon avulla takaat hyvän rakennustavan, elämänlaadun ja ympäristön nyt ja tulevaisuudessa.
  Arvomme:
  • Tiedon luotettavuus
  • Osaamisen edelläkävijyys
  • Jatkuva kehittyminen
  • Arvostava yhteistyö
  Rakennustieto voimatalo
  Arvomme:
  • Tiedon luotettavuus
  • Osaamisen edelläkävijyys
  • Jatkuva kehittyminen
  • Arvostava yhteistyö
  Hyvät elämisen mahdollisuudet myös tuleville sukupolville

  Edistämme ympäristötietoista suunnittelua ja toimintatapaa tuotteillamme, erityisesti kortistojen suunnitteluohjeistoilla sekä ympäristö- ja luokituspalveluillamme.
  Asuin- ja työympäristön terveellisyyden edistäminen
   • Sisäilman laatu ja puhtaus
   • Meluhaittojen minimointi
   • Talosuojelun riittävä taso
   • Työturvallisuus
   • Veden kohtuullinen kulutus
   Ympäristöä säästävät tavoitteet Rakennustiedon tuotteilla
   • Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotto
   • Veden kohtuullinen kulutus
   • Luonnonvarojen säästeliäs käyttö
   • Paikallisten voimavarojen käytön edistäminen
   • Rakennusosien ja järjestelmien suunnitelmallinen huolto ja kunnossapito
   • Vähäiset jätemäärät
   • Rakennusmateriaalien kierrätys
   • Mahdollisimman vähäiset päästöt ilmakehään, maaperään, pohjavesiin ja vesistöihin
   Suomalaisen rakentamisen peruspilari Alvar Aallon kynästä

   Rakennustiedon RT-kortisto (alkup. Rakennustietokortisto), on suomalaisen rakentamisen peruspilari, joka on saanut suuntaviivansa Alvar Aallon kynästä.

   Edelleen Rakennustieto on toimikuntalaitoksensa ansiosta ainutlaatuinen toimija maailmassa, sillä Suomessa rakennetaan ohjeilla, jotka syntyvät alan eri tahojen yhteistyössä ja -ymmärryksessä.

   Rakennustieto on kehittänyt ja laajentanut RT-kortistosta aikanaan alkanutta rakentamisen ohjeistusta yhä paremmin koko rakennusalaa hyödyttäväksi nykyaikaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tietopalveluksi.

   Suomen Arkkitehtiliiton Jälleenrakennustoimiston nimellä toimintansa aloittanut Rakennustieto sai alkunsa 1942, aikana jolloin suomalaiset puhalsivat yhteen hiileen sodan keskellä.

   Rakennustietoa Alvar Aallon mukana oli perustamassa toinen Suomen arkkitehtuurin suurimpia nimiä ja kansainvälistä mainetta saavuttanut Viljo Revell. Kun ensimmäisiä säännöksiä luonnosteltiin, usein ne hyväksyi presidentti Risto Ryti. 

   Järjestelmästä kehittyi ohjeistus palvelemaan myös rauhanajan tarpeita. Ensimmäisen kortiston perusta, 70 standardin sarja, valmistui 1943.

   Alvar Aalto määritteli uuden kortiston laatutavoitteiksi ajantasaisuuden, helppokäyttöisyyden, arvovaltaisuuden sekä sisällön täydellisen kattavuuden. Rakennustietosäätiö RTS sr ja Rakennustieto Oy perustettiin 1970-luvulla jatkamaan työtä ja näistä samoista arvoista Rakennustieto on pitänyt kiinni siitä lähtien. 
   Risto Ryti ja Alvar Aalto, ensimmäinen RT-kortisto
   Alvar Aalto esittelee Rakennustietokortiston aloitus kokoonpanoa Risto Rytille Teknillisen korkeakoulun juhlasalissa joulukuussa 1942
   Rakennustiedon tärkeimpiä vuosilukuja

   1905
   Rakennustaito-lehden julkaiseminen aloitettiin

   1917
   Rakentajain kalenterin julkaiseminen aloitettiin

   1932 
   Helsingin Rakennuskeskus avattiin pysyvänä rakennusainenäyttelynä

   1942 
   Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto perustettiin Alvar Aallon aloitteesta (1947 alkaen nimellä Asemakaava- ja Standardisoimislaitos)

   Ensimmäiset RT-kortit laadittiin Rakennusstandarditoimikunnan valvonnassa ja yhteistyössä eri järjestöjen ja alan asiantuntijoiden kanssa

   1972
   Suomen Arkkitehtiliitto ja Rakennusmestarien Keskusliitto perustivat Rakennustietosäätiön

   1974 
   Rakennuskirja Oy, nykyiseltä nimeltään Rakennustieto Oy, perustettiin

   Ratu-kortiston julkaiseminen aloitettiin

   1981 
   KH-kortiston julkaiseminen aloitettiin

   1986 
   LVI-kortiston julkaiseminen aloitettiin

   1993-1998 
   Rakennustieto laajentui Viroon, Venäjälle ja Latviaan

   1996 
   Kestävän kehityksen mukaisten työkalujen luominen, esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitusjärjestelmä M1 luotiin ja otettiin käyttöön

   1997 
   RT-kortisto julkaistiin CD:nä ja osittain verkossa

   1999 
   Rakennustarvikerekisteri vietiin verkkoon ja RT Tarviketieto Net sai alkunsa (nyk. RT tuotetieto)

   2000-2002 
   SisäRYL, RunkoRYL, MaaRYL, MaalausRYL 2001 ja TalotekniikkaRYL 2002 julkaistiin.

   Vuosi 2002 oli Rakennustiedon juhlavuosi: Helsingin Rakennuskeskus 70 v., RT-kortisto 60 v., Rakennustietosäätiö RTS 30 v.

   2003 
   Sopimuslomake Net -palvelu julkaistiin

   2004 
   RT-ympäristoselostetoiminta käynnistettiin

   2005 
   Rakennustaito-lehti 100 v.
   SIT Sisustustietopalvelu käynnistyi

   2006 
   InfraRYL 2006 -käsikirjan ensimmäinen osa ilmestyi

   KH Net-palvelu julkaistiin

   2007 
   LVI Net, RT Net, InfraRYL Net ja LVI-selostus CD julkaistiin

   2008 
   Verkkotuotteiden kehittäminen jatkui; RT-rakennusselostus Net, SIT Net, Ratu Net, Klara Net

   2009 
   KiinteistöRYL 2009 - ensimmäinen palvelut kattava RYL ilmestyi

   2010 
   RunkoRYL 2010, MaaRYL 2010, InfraRYL 2010 osa 1 julkaistiin

   RT TietoMedia -palvelu lanseerattiin media-asiakkaille

   2011
    
   Infra Net -palvelu käynnistyi

   Rakentajain kalenteri 2012 julkaistiin e-kirjana, kirjana ja verkkopalveluna

   KH-kortisto vietti 30-vuotisjuhlia MaalausRYL 2012 julkaistiin

   2012 
   Rakennustieto muutti Runeberginkadulta Voimataloon

   Rakennusnäyttely lakkautettiin, kirjakauppa jatkoi toimintaansa Runeberginkatu 5:ssä

   E-kirja-alusta otettiin tuotantokäyttöön

   SisäRYL 2013 julkaistiin

   2013 
   Kirjakaupat Lappeenrannassa ja Oulussa lopetettiin, Tampere jatkoi myyntikonttorina

   RT Tarviketieto –palvelu uudistettiin ja nimi muuttui RT tuotetiedoksi

   Rakennustaito-lehden kustantaminen siirtyi pois Rakennustiedosta

   2014 
   RT Esteettömyystieto -palvelu julkaistiin

   TEHO-hanke käynnistettiin yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa

   2015 
   Lukuisia kehityshankkeita käynnistettiin: KorjausRYL, TalotekniikkaRYLin päivitystyö, RTS rakennushankkeen ympäristöluokitus, modulaarinen kortisto, RT-kustannuslaskenta –ohjelma.

   Rasi-tieto Oy:n tuotetietokanta siirtyi Rakennustiedolle

   Rakennustieto Oy osti Suomen Rakennusmedialta kirjojen, lehtien, kalentereiden ja lomakkeiden liiketoiminnan.

   Oston mukana Rakennustietoon siirtyivät uusina lehtinä Korjausrakentaminen, Infra, InfraUusimaa ja Jokka.

   Säätiölain muutoksen johdosta Rakennustietosäätiö RTS:n nimimuuttui muotoon Rakennustietosäätiö RTS sr

   2016 
   RT urakoitsijan tuotetieto julkaistiin TEHO-hankkeeseen liittyvänä ensimmäisenä palveluna

   RT tietoväylä julkaistiin uudeksi kortistojenkäyttöliittymäksi

   KorjausRYL-sarjan ensimmäinen osa ilmestyi

   2017
   RT kustannuslaskenta -palvelu käynnistettiin uudistuneena (ent. Klara Net)

   Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kustannettiin Rakennetun Suomen tarina -kirja

   Yhteistyö KIRA-digi -hankkeessa

   Osallistuminen Fiksun julkisen rakentamisen-kuntakiertueelle

   2019
   Kaksi uutta verkkopalvelua: Maankäyttö- ja rakennuslaki –kirjan pohjalta luotu digikirja sekä täysin uusittu RYL-verkkopalvelu sisältönään InfraRYL ja KiinteistöRYL