EtusivuPaLVELUTrylRYL-kirjat
RYL-kirjat – Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset
 • Rakennustiedon RYL-kirjoja ovat SisäRYL, RunkoRYL ja MaalausRYL.
 • Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset toimivat ammattilaisen apuna paremman työn laadun tuottamisessa.
 • Selkeästi jäsennelty tieto vähentää tiedon hankintaan käytettävää työaikaa ja parantaa laatua kaikissa rakentamisen vaiheissa.
 • Tulevaisuudessa RYL-kirjojen sisältö tullaan julkaisemaan verkkopalveluna.
InfraRYL – Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
 • Infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista.
 • Sähköinen työkalu yleisten laatuvaatimusten käyttöön infra-alan tilaajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille.
 • InfraRYL yhtenäistää eri toimialojen tekniset vaatimukset ja nimikkeistöt selkeäksi kokonaisuudeksi.
 • Selkeästi jäsennelty tieto vähentää tiedon hankintaan käytettävää työaikaa ja parantaa laatua kaikissa infrarakentamisen vaiheissa.
InfraRYL
Tilaa lisenssiPyydä esittelyKirjaudu palveluun

Haluatko lisätietoa RYL-kirjoista?
Ota yhteyttä!


Tomi Uschanovmyyntipäällikkö
tomi.uschanov@rakennustieto.fi
040 922 4343

Voit myös täyttää lomakkeen. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Kiitos viestistäsi! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SisäRYL

SisäRYLin avulla varmistat talonrakennuksen sisätöiden laadun:

 • Sisäpintojen päällystys- ja verhoustyöt
 • Kiintokalustaminen
 • Sisäpuolen rakennusosat, joilla ei ole kantavia ja jäykistäviä ominaisuuksia

SisäRYL sisältää rakennusosaluvut, jotka ohjaavat suunnittelua ja tukevat rakennusselostuksen laatimista sekä työsuoritteen laatuvaatimuksia määrittävät työnosaluvut.

SisäRYL

Rakennusosaluvut suunnittelijoille

 • Tilan jako-osat
 • Tilapinnat
 • Tilavarusteet
 • Tilaelementit
 • Siirto- ja tilalaitteet

Työnosaluvut urakoitsijalle

 • Purkaminen ja säilyttäminen
 • Betonirakentaminen
 • Kivirakentaminen
 • Puu- ja levyrakentaminen
 • Eristäminen
 • Lasirakentaminen
 • Pintarakentaminen
 • Varustaminen

RunkoRYL

RunkoRYL määrittää talonrakentamisen runkotöissä sovellettavan hyvän rakennustavan. Se kertoo, mitä asioita suunnitelma-asiakirjoissa on esitettävä sekä mitä vaatimuksia rakennustarvikkeiden ja raken-nustyön tuloksen on täytettävä.

RunkoRYL määrittää laadukkaan rakentamisen edellytyksiä:

 • Betoni-, kivi-, metalli- ja puurunkorakenteissa sekä täydentävissä rakenteissa
 • Julkisivutöissä
 • Kattamisessa
 • Eristämisessä
 • Rakennusten purkamisessa

Hyödynnä RunkoRYLiä

 • Työmaalla työnsuorituksen ja valvonnan ohjaamiseen
 • Muistilistana hankkeen suunnittelussa
 • Rakennusselostuksen, määräluetteloiden ja suunnitelma-asiakirjojen laadinnassa: toistuvat tekstit korvataan viittaamalla RYLiin
 • Urakkatarjousten yhtenäistämisessä vertailukelpoisiksi
 • Materiaalien ja työn valmistumishetken laatutason määrittelyssä: näin urakan kaikilla osapuolilla on yhtenäinen käsitys laatutasosta
 • Kustannuslaskennan laatutason määrittelyssä
 • Osana urakoitsijan laatujärjestelmää
 • Apuna yhteistyön ja erimielisyyksien ratkaisemiseen.
RunkoRYL

Rakennusosaluvut toimivat runkona ja muistilistana rakennusselostuksen laadinnassa

 • Alueen rakenteet
 • Perustukset
 • Alapohjat
 • Rungon
 • Julkisivut
 • Vesikatot
 • Ulkotasot
 • Tilaelementit

Työnosalukuja käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua määritettäessä ja todettaessa

Työnosaluvut sisältävät rakennuksen runkoon liittyviä teknisiä vaatimuksia, jotka määrittelevät rakenteiden valmistumishetken vaatimuksia.

Työnosaluvut sisältävät esimerkiksi:

 • Rakennusten ja rakennusosien sekä haitallisten aineiden purkaminen
 • Betonirakentaminen muotti-, raudoitus- ja betonointityön
 • Luonnonkivityö runkorakenteissa
 • Tiilikatteen ladonta
 • Metallirunko- ja metallielementtityöt
 • Levytyöt runkorakenteissa
 • Julkisivulasitukset
 • Palosuojaustyöt

MaalausRYL

MaalausRYL on käytännöllinen käsikirja rakennuksen pintakäsittelyjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Teos on yhteisesti tehty ja hyväksytty alan yleisohje ja yhteinen pohja rakennuttajalle ja urakoitsijalle sovittaessa maalausurakan laatutasosta.

Kun samoja ohjeita käyttävät sekä tilaaja, suunnittelija että toteuttaja, saadaan paras mahdollinen maalaustulos.

MaalausRYL esittää maalaustyöselostuksen laatijalle kaikki selostuksen tekemiseen tarvittavat tiedot yhtenäisessä ja järjestelmällisessä muodossa. Samalla käsikirjan esittämä rakennusmaalauksen käsittely-yhdistelmien numerointi muodostaa yksiselitteisen pohjan maalauskäsittelyjen määrittämiselle.

MaalausRYL

Luotettavin tieto infrarakentajan tarpeisiin

 • Rakennuttajille
  Tie-, katu-, rata- ja vesihuoltohankkeiden määrittelyyn ja valvontaan sekä kunnostus- tai korjaustarpeen arviointiin.
 • Infrasuunnittelijoille
  Yleinen työselostus, jota täydennetään hankekohtaisissa asiakirjoissa
 • Infraurakoitsijoille
  Teknisten vaatimusten määrittämiseen hankkeen toteutuksessa sekä laadun todentamisessa
 • Materiaalivalmistajille
  Materiaalien teknisten ja toimivuusvaatimusten määrittämiseen tuotekehityksen pohjaksi.

Helppo käyttää

 • Tieto aina ajan tasalla, päivitykset julkaistaan heti.
 • Versionumero ja sen julkaisupäivämäärä nähtävissä, myös vanhat versiot jäävät palveluun.
 • Näytä muutokset –toiminto näyttää muutokset kahden peräkkäisen version välillä (2010/1 alkaen)
 • Näytettävän sisällön (katu/ tie/ rata/ viherrakenteet/ vesihuolto) ja haun (tekniset vaatimukset/ toimivuusvaatimukset/ sisältö/ kuvat/ taulukot) rajausmahdollisuus.
 • Taulukko- ja kuvaluettelot, kuvat myös Autocad-kuvina
 • Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje sisältyy palveluun myös lukukohtaisesti linkitettynä.
 • Palvelusta voi tulostaa pdf-tiedostoja luvusta tai luvusta alilukuineen.

Lisenssimuoto ja käyttäjämäärä valinnan mukaan

Käyttöoikeuslisenssin voi valita käyttäjien määrän mukaan, valittavissa on henkilökohtainen lisenssi tai ryhmälisenssi.

Haluatko lisätieto InfraRYListä?
Ota yhteyttä!


Tomi Uschanov, myyntipäällikkö
tomi.uschanov@rakennustieto.fi
040 922 4343

Lisenssin voit tilata osoitteessa tilaukset.rakennustieto.fi

Asiakastuki:
asiakaspalvelu@rakennustieto.fi

Voit myös täyttää lomakkeen. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tutustu myös muihin tuotteisiimme