Kirjaudu palveluun

Käyttäjätunnus
Salasana

Tervetuloa Infraryl Net -palveluun

InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset

InfraRYL Net on sähköinen palvelu, joka sisältää koko InfraRYL -laatuvaatimusjärjestemän. Palvelu on maksullinen. Tee palvelusopimus alla olevasta linkistä.

InfraRYL on ensimmäinen infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista. Se määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen laadun. Rakennusalalla omaksutun tavan mukaan tarvitsee tilaajan vain viitata sopimusasiakirjoissa RYLin yksilöityyn kohtaan saadakseen sen määritykset voimaan hankkeessa. RYL määrittää hyvää rakennustapaa myös silloin kun osapuolet ovat siitä eri mieltä.

InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset sisältää kaksi osaa; toimivuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset. Toimivuusvaatimukset koskevat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä. InfraRYLin tekniset vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka rakenteen tulee täyttää rakenteen valmistumishetkellä.

Ajankohtaista

4.9.2012
InfraRYL Net osana Infra Netiä »

InfraRYL Net on liitetty osaksi Rakennustiedon infratietopalvelua Infra Netiä. Myös InfraRYLiä koskevat uutiset ovat Infra Netin ajankohtaista -osiossa.

26.5.2010
InfraRYL Net 2010/1 julkaistu »

InfraRYL Net 2010/1 sisältää käsikirjan InfraRYL 2010 osan 1 tiedot. Sen lisäksi tähän versioon on päivitetty pääjakson 4 siltaluvuista 42020 ruiskubetonoinnin ja 42310 eristeiden osalta.

7.3.2010
Rakennustiedon tietopalvelun esittelyä »

Rakennustiedon tietopavelua esitellään eri paikkakunnilla 24.2.-4.5.2010. Ilmoittaudu vähintään viikkoa ennen tilaisuutta osoitteella koulutus@rakennustieto.fi.

28.10.2009
Korjaus lukuun 23311 »

Luvussa 23311 on virheellinen istutussyvyys puistopuille. Juurenniskan tulee olla isoilla puilla (RYM >18) 10...30 mm ja pienillä puilla 10...20 mm kasvualustan pinnan yläpuolella. Lukuun tehdään korjaus mahdollisimman pian.

1.9.2009
Versio 2009/3 julkaistu »

InfraRYLin jaksot 11100 Kasvillisuuden siirto ja suojaus ja 23000 Kasvillisuusrakenteet on päivitetty versioon 2009/3. Kaikista luvuista on päivitetty linkki uuteen Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön määrämittausohjeeseen 2.1.

7.5.2009
InfraRYL osa 2 valmis »

Odotettu osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat on valmis. Se sisältää mm. vesihuoltojärjestelmien päivityksen, sähkötekniset järjestelmät, tie- ja katuvalaistuksen, lämmönsiirtojärjestelmät, tiemerkinnät, liikenteenohjausjärjestelmistä mm. liikennevalot ja -merkit sekä lisäksi täydentäviä rakenteita, kuten meluseinät.

12.2.2009
Päivitysluvut InfraRYL-kirjan tilaajille »

InfraRYLin ylläpito- ja täydennysluvut julkaistaan pdf-tiedostoina kirjan tilaajille.

10.2.2009
InfraRYL Net päivitetty »

InfraRYLin nettiversion sisältö on päivitetty versioon 2009/1.

20.5.2008
Koekäyttöön hyväksytyt INFRA 2006 järjestelmän osanimikkeistöt »

Infra -nimikkeistötoimikunta hyväksyi kokouksessaan 14.3.2008 INFRA 2006 nimikkeistöjärjestelmään uudet osanimikkeistöt; INFRA 2006 Hankeosanimikkeistön ja INFRA 2006 Tuotantonimikkeistön.

16.4.2008
Asfalttipäällysteet - aikataulu »

Uudet julkaisut Asfalttinormit 2008 ja Päällysrakenteen stabilointi aiheuttavat InfraRYL päällystelukujen uusimisen tämän vuoden aikana. Tilaaja kertoo hankekohtaisissa urakka-asiakirjoissa julkaisujen pätemisjärjestyksen.

10.4.2008
InfraRYL 2006, osa 3 valmis »

InfraRYL -julkaisun Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat on valmis. Se käsittelee erittelemättömien betoni-, teräs- ja puurakenteiden sekä siltojen teknisiä vaatimuksia.

12.10.2007
Korjaus INFRA 2006 nimikkeistöön »

Nimikkeistötoimikunta vahvisti kokouksessaan 21.8.2007 korjaukset nimikkeiden 1611, 1614, 1711 ja 1714 määrämittaukseen. Muutos koskee maaleikkausten ja kallioavolouhinnan massatalousoptimointia.

Korjatut tiedostot on tulostettavissa osoitteessa www.rts.fi/infraryl ja siellä kohta Infra 2006 nimikkeistö / ylläpito.

Katso kaikki »