EtusivuPaLVELUTTietoa rakentamiseenkirjatDigikirjat
Rakennustiedon digikirjat
 • Rakennustiedon digikirjat ovat jatkuvasti päivittyviä nettipohjaisia palveluita, jolloin kirjojen sisällöt eivät vanhene, kuten perinteisten painettujen kirjojen.
 • Digikirjojen avulla voidaan varmistaa, että vaaditut tiedot ovat aina ajantasalla.
 • Oikea tieto löytyy helposti kätevän hakutoiminnon avulla.
 • Digikirjat ovat päivittyviä.
Rakennustiedon digikirjat
 • Rakennustiedon digikirjat ovat jatkuvasti päivittyviä nettipohjaisia palveluita, jolloin kirjojen sisällöt eivät vanhene, kuten perinteisten painettujen kirjojen.
 • Digikirjojen avulla voidaan varmistaa, että vaaditut tiedot ovat aina ajantasalla.
 • Oikea tieto löytyy helposti kätevän hakutoiminnon avulla.
Rakennustiedon digikirjat

Digikirjavalikoima

ROK digikirja
Rakennusosien kustannuksia 2023
 • Hanki käyttöösi rakennusosien ajantasainen kustannustieto viime vuoden kustannusnousulla ja samalla ajantasaistetut rakenteet.
 • Vuosittain päivittyvä käsikirja on tietolähde rakennus- ja elinkaarikustannusten arviointiin, vaihtoehtoisten ratkaisujen ja tarjousten vertailuun sekä toteutuneiden kustannusten seurantaan.
 • Teos sisältää tyypillisten pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia, jotka on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin.
KOR digi
Korjausrakentamisen kustannuksia 2023
 • Hanki käyttöösi korjaushankkeen ajantasainen kustannustieto viime vuoden kustannusnousulla ja samalla ajantasaistetut rakenteet.
 • Digikirjassa tiedot ovat helposti saatavilla myös työmaalla.
 • Teos täydentää Rakennusosien kustannuksia 2023 -kirjaa. Vuosittain päivittyvät käsikirjat ovat tietolähteitä rakennus- ja elinkaarikustannusten arviointiin, vaihtoehtoisten ratkaisujen ja tarjousten vertailuun sekä toteutuneiden kustannusten seurantaan.
50 kysymystä YSE:stä
 • Kysymyksiä ja vastauksia YSE-ehtojen soveltamisesta käytännön ongelmatilanteissa.
 • Tuoreimman oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden kannanottoja YSE-ehtojen tulkintaan. Päivitettävyyden vuoksi uusimmat kannanotot voidaan tuoda digikirjaan ketterämmin kuin painettuun kirjaan.
 • Ennakoivan sopimisen ohjeita YSEn tulkinnanvaraisten kohtien korjaamiseen urakkasopimuksessa.
 • Lue lisää 50 kysymystä YSE:stä -kirjasta
Kysymyksiä YSE:stä 2
 • Kysymyksiä ja vastauksia YSE-ehtojen soveltamisesta käytännön ongelmatilanteissa.
 • Tuoreimman oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden kannanottoja YSE-ehtojen tulkintaan. Päivitettävyyden vuoksi uusimmat kannanotot voidaan tuoda digikirjaan ketterämmin kuin painettuun kirjaan.
 • Ennakoivan sopimisen ohjeita YSEn tulkinnanvaraisten kohtien korjaamiseen urakkasopimuksessa.
 • Lue lisää Kysymyksiä YSE:stä 2 -kirjasta
Rakennussopimukset
 • Rakennussopimukset digikirjan avulla käytät oikeita sopimuksia rakentamisen jokaisessa vaiheessa.
 • Päivittyvässä digikirjassa sopimukset ja niiden liitteet ovat aina ajantasalla.
 • Tarpeellisen tiedon kopiointi omiin dokumentteihin on helppoa ja luvut sekä alaluvut voi ladata ja tulostaa pdf-muodossa.
 • Sisältää rakennusalan sopimusoikeuteen liittyvät RT-sopimusasiakirjojen mallit, kiinteistöjen kunnossapitoa koskevan KH-ohjekortin, asuntokauppalain, valtioneuvoston asetuksen turva-asiakirjoista asuntokaupoissa, kuluttajansuojalain 9. luvun ja valtioneuvoston asetuksen asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista.
 • YSE 1998-sopimusehtojen kohdat ja niiden tulkinnat käydään läpi viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa.
Asuntoarkkotehtuurin käsikirja
 • Käytännönläheinen asuntosuunnittelun oppi- ja käsikirja, joka tarkastelee asumista osana yhteiskuntaa ja tarjoaa sekä uutta että päivitettyä tietoa asuntojen suunnittelusta alan opiskelijoille, asuntosuunnittelijoille ja muille asumisen asiantuntijoille.
 • Sisällön painopiste on kerrostaloasunnoissa, mutta mukana on myös muita asuinrakennustyyppejä.
 • Kirjan ensimmäiset luvut muodostavat tietopohjan, josta asuntosuunnittelun kulttuurisidonnainen konteksti rakentuu. Seuraavaksi käsitellään asunnon muuntojoustavuutta, asuntoarkkitehtuurin ei-mitattavia ominaisuuksia, asuintilojen jakamista, yhteisöllisyyttä sekä asunnon ja talotyypin välistä vuorovaikutussuhdetta. Lopuksi kohdistetaan katse kodin käsitteeseen ja asumisen kulttuuriin.
Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen
 • Jatkuvasti ajantasainen verkkopalvelu maankäyttö- ja rakennuslaista.
 • Käytännönläheisessä selitysteoksessa käsitellään kaikki lain ja asetuksen pykälät sekä niihin tehdyt muutokset ja täydennykset perusteluineen.
 • Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tehty sen 23 voimassaolovuotena lukuisia muutoksia, yli kaksi kolmasosaa lain pykälistä on muuttunut.
 • Lakiin tehdyt muutokset vaikuttavat merkittävästi rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä kunnan ja valtion viranomaisten työhön.
 • Lakiin tehdyt muutokset vaikuttavat merkittävästi rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä kunnan ja valtion viranomaisten työhön.
Kuvitettu Rakennussanakirja
 • Kuvitetussa rakennussanakirjassa yhdistyvät kaksikielinen, laaja rakennusalan selitetty sanasto (43 000 suomen- ja englanninkielistä hakusanaa), sanojen käännökset ja rakennusalan keskeinen kuvasto.
 • Kuvitettu sanakirja sisältää keskeiset rakennusalan kuvat, jotka tukevat termien ymmärtämistä.
 • Täsmällinen termien käyttö englanninkielisissä työyhteistöissä helpottaa yhteistyötä ja ehkäisee väärinymmärryksiä.
 • Soveltuu rakentamisen ammattilaisille ja opiskelijoille, arkkitehtuurista ja rakentamisesta kiinnostuneille sekä taidehistorian, kuvaamataiteen ja kielten opettajille ja harrastajille.

Haluatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!


Tomi Uschanovmyyntipäällikkö
tomi.uschanov@rakennustieto.fi
040 922 4343

Voit myös täyttää lomakkeen. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Kiitos viestistäsi! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tutustu myös muihin tuotteisiimme