Etusivu » Rakennustieto » Kansainvälinen yhteistoiminta

Kansainvälinen yhteistoiminta


Tiedonvaihtoa yli rajojen
Rakennustieto toimii aktiivisesti alan kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa tavoitteenaan korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen.

Toimipisteet Tallinnassa ja Pietarissa
Tallinnan ET-INFOkeskuse AS ja Pietarin St.Petersburg Construction Centre Ltd ylläpitävät rakennustarvikenäyttelyä, harjoittavat kirjakauppatoimintaa sekä järjestävät esittely-, koulutus- ja seminaaritilaisuuksia rakennusalan ammattilaisille. Rakennustieto omistaa enemmistön kummastakin yhtiöstä.

UICB International Union of Building Centres

Rakennustieto on vahvasti mukana kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n toiminnassa. UICB on perustettu 1958 ja sen jäsenet, 20 jäsentä 14 eri maasta toimivat oman maansa rakennustiedon edistäjinä ja rakennustarvikeinformaation asiantuntijoina. UICB:n kautta jäsenillä on mahdollisuus tarjota omille asiakkailleen globaalin näkökulman ja konkreettiset yhteydet kansainväliseen rakennustietoverkostoon.

Pohjoismaiset Rakennuspäivät

Pohjoismaiset Rakennuspäivät on koko rakennusalan kattava, eri osapuolia yhdistävä pohjoismainen foorumi. PRP on perustettu 1927 ja toiminnan tarkoituksena on edistää organisaatioiden, yritysten ja henkilöiden yhteistyötä ja verkottumista rakennus- ja kiinteistöalalla. Yhdistys järjestää säännöllisesti alan konferensseja jäsenmaissaan. Pohjoismaiset Rakennuspäivät ry:n Suomen osaston sihteeristötehtäviä hoidetaan Rakennustiedossa.

ICIS International Construction Information Society

Yhteistyötä tehdään kiinteästi myös ICIS:n kanssa. ICIS on luokituksia ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö, johon kuuluu 17 jäsenorganisaatiota 14 eri maasta.

CIB Council for Research and Innovation in Building and Construction

CIB:ssä toimimme kirjeenvaihtajajäsenenä. CIB on rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälinen kattojärjestö, joka perustettiin 1953 kehittämään ja helpottamaan kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa rakennusalalla toimivien kansallisten tutkimuslaitosten kesken. CIB:n toiminnassa on mukana 5000 alan asiantuntijaa 500 jäsenorganisaation kautta.

IAI International Alliance for Interoperability

IAI on kansainvälinen järjestö, joka ylläpitää rakennusalan tuotemallistandardia IFC (Industry Foundation Classes). Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikuntana toimivan Suomen IAI Forumin kautta Rakennustieto on IAI Nordic Chapterin jäsen. Suomen IAI Forumin tavoitteena on luoda kaikille kiinteistönhallinnan, suunnittelun ja rakentamisen osapuolille yhteinen teollisuusstandardi (IFC) rakennuksen kuvaamiseksi eri tietojärjestelmissä.