Etusivu » Rakennustieto » Organisaatio

Rakennustiedon organisaatio


Rakennustieto on yhteisö, jonka muodostavat Rakennustietosäätiö RTS sr ja sen kokonaan omistama Rakennustieto Oy. Rakennustietosäätiö RTS sr toimii tutkimus- ja kehitysyksikkönä sekä julkaisijana ja Rakennustieto Oy kustantajana ja markkinoijana alan tuotteissa ja palveluissa.

Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallintoelimet

Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätäntä- ja toimeenpanoelimet ovat edustajisto, hallitus ja johtoryhmä.

Edustajisto
tukee säätiön toimintaa sekä edistää osaltaan rakennusalaa. Edustajistoon kuuluu 58 jäsentä 54:sta alan järjestöstä ja yhteisöstä. Nämä taustaorganisaatiot nimeävät edustajistoon jäsenet ja varajäsenet tilivuodeksi kerrallaan.

RTS:n edustajiston puheenjohtajisto 2017
Rakennustietosäätiön edustajiston puheenjohtajana jatkaa tekninen johtaja Gunnar Åström (RIL). Varapuheenjohtajiksi valittiin toimitusjohtaja Harri Tuomaala (Asuntomessut) ja johtava tutkija Aija Staffans (Aalto-yliopisto).

Hallitus
Säätiön hallitus hoitaa Rakennustietosäätiö RTS sr:n asioita ja sen omaisuutta, edustaa sitä ja vastaa sen tarkoituksen toteuttamisesta. Hallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä.

Säätiön hallitus myös valmistelee Rakennustieto Oy:n yhtiökokoukset. Hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä Rakennustieto Oy:n yhtiökokouksessa.

RTS:n hallitus vuonna 2017
 • Rakennusmestari Ari Autio, Consrak Oy, varapuheenjohtaja
 • Professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Pääsihteeri Paula Huotelin, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA
 • Toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus RT ry
 • Johtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja
 • Arkkitehti Mari Matomäki, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy
 • Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy
 • Arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy
 • Tuotantojohtaja Ilpo Peltonen, Bonava Oy
 • Professori Matti Pentti, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Yliasiamies Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö RTS sr
 • Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska, Espoon kaupunki

Yliasiamies
Yliasiamies johtaa Rakennustieto-yhteisöä ja vastaa toiminnastaan ja päätöksenteostaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallitukselle. Yliasiamiehen valitsee säätiön hallitus.

Konsernin johtoryhmä
Rakennustietokonsernin johtoryhmään kuuluvat säätiön yliasiamies puheenjohtajana ja jäseninä Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Rakennustieto Oy

Rakennustieto Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka asettaa yhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

Rakennustieto Oy:n hallitus 2017
 • Yliasiamies Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö RTS sr, pj.
 • Toimitusjohtaja Hannu Järveläinen, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL Ry, vpj.
 • Toiminnanjohtaja Vesa Juola, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
 • Rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto, Senaatti-kiinteistöt
 • Kehitysjohtaja Ilkka Romo, Skanska Oy
 • Muotoilujohtaja Anne Stenros, Helsingin kaupunki
 • Toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen, Insinööritoimisto Äyräväinen Oy

Rakennustieto Oy:n johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja, RT tuotetiedon ja sopimusasiakirjojen liiketoimintajohtaja, tietopalveluiden liiketoimintajohtaja, kirjojen ja lehtien liiketoimintajohtaja sekä asiakkuusjohtaja.

Rakennustietokonsernin johtoryhmän yhteystiedot

Rakennustietosäätiö RTS sr

yliasiamies
Matti Rautiola
puh. 0207 476 300


Rakennustieto Oy


toimitusjohtaja, tuotekehitys ja IT
Heimo Salo
puh. 0207 476 395


Rakennustieto Oy:n johtoryhmä

toimitusjohtaja, tuotekehitys ja IT
Heimo Salo
puh. 0207 476 395


talousjohtaja
Marjut Jensén
puh. 0207 476 415


liiketoimintajohtaja, tuotetieto ja sopimusasiakirjat
Kimmo Lehtonen
puh. 0207 476 307


liiketoimintajohtaja, tietopalvelut
Jaana Matilainen
puh. 0207 476 342


liiketoimintajohtaja, kirjat, lehdet, asiakaspalvelu
Jukka Lyytinen
puh. 0207 476 355


asiakkuusjohtaja
Katariina Vedenkannas
puh. 0207 476 368