Etusivu » Rakennustieto » Organisaatio

Rakennustiedon organisaatio


Rakennustieto on yhteisö, jonka muodostavat Rakennustietosäätiö RTS sr ja sen kokonaan omistama Rakennustieto Oy. Rakennustietosäätiö RTS sr toimii tutkimus- ja kehitysyksikkönä sekä julkaisijana ja Rakennustieto Oy kustantajana ja markkinoijana alan tuotteissa ja palveluissa.

Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallintoelimet

Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätäntä- ja toimeenpanoelimet ovat edustajisto, hallitus ja johtoryhmä.

Edustajisto
tukee säätiön toimintaa sekä edistää osaltaan rakennusalaa. Edustajistoon kuuluu 59 jäsentä 55:sta alan järjestöstä ja yhteisöstä. Nämä taustaorganisaatiot nimeävät edustajistoon jäsenet ja varajäsenet tilivuodeksi kerrallaan.

RTS:n edustajiston puheenjohtajisto 2020

Puheenjohtaja:
johtava tutkija Aija Staffans, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtajat:
toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry
toimitusjohtaja Mikko Nousiainen, GBC Suomi ry

Edustajiston sihteerinä toimii projektiassistentti Minttu Haaparanta, Rakennustietosäätiö RTS.

Hallitus

Rakennustietosäätiö RTS sr:n asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, johon kuului 12 henkilöä.

Säätiön hallitus myös valmistelee Rakennustieto Oy:n yhtiökokoukset. Hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä Rakennustieto Oy:n yhtiökokouksessa.

RTS:n hallitus vuonna 2020

toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy, puheenjohtaja
rakennusmestari Ari Autio, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, varapuheenjohtaja
yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS
arkkitehti Teemu Hirvilammi, Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy
arkkitehti Helena Hirviniemi, Museovirasto
kehittämispäällikkö Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto ry
rakennusneuvos Esa Kauppi, Oulun kaupunki, rakennusvalvonta
professori Kalle Kähkönen, Tampereen teknillinen yliopisto
toimitusjohtaja Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus ry
arkkitehti Kimmo Lylykangas, Arkkitehtitoimisto Kimmo Lylykangas Oy
tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry
kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus

Hallituksen sihteerinä toimii toimistopäällikkö Merja Laitinen, Rakennustietosäätiö RTS.

Yliasiamies
Yliasiamies johtaa Rakennustieto-yhteisöä ja vastaa toiminnastaan ja päätöksenteostaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallitukselle. Yliasiamiehen valitsee säätiön hallitus.

Konsernin johtoryhmä
Rakennustietokonsernin johtoryhmään kuuluvat säätiön yliasiamies puheenjohtajana ja jäseninä Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja.

Rakennustieto Oy

Rakennustieto Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka asettaa yhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

Rakennustieto Oy:n hallitus
  • Yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS sr, puheenjohtaja
  • Toimitusjohtaja Jukka Aho, Leanheat Oy
  • Viestintäpäällikkö Hanna Hakala, Rakennustieto Oy
  • Toimitusjohtaja Heli Kotilainen, Setlementtiasunnot Oy
  • Kehityspäällikkö Miro Ristimäki, Skanska Oy
  • Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
  • Hallituksen puheenjohtaja Mikko Äyräväinen, Insinööritoimisto Äyräväinen Oy

Rakennustieto Oy:n johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, talous- ja henkilöstöjohtaja, RT tuotetiedon ja sopimusasiakirjojen liiketoimintajohtaja, tietopalveluiden liiketoimintajohtaja sekä yhteiskuntasuhteiden johtaja.

Rakennustietokonsernin johtoryhmän yhteystiedot


Rakennustietosäätiö RTS sr:n johtoryhmä

yliasiamies
Markku Hedman
puh. 040 702 4884

vt. toimitusjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja
Marjut Jensén
puh. 040 542 4219


Rakennustieto Oy:n johtoryhmä

vt. toimitusjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja
Marjut Jensén
puh. 040 542 4219


liiketoimintajohtaja, tuotetieto ja sopimusasiakirjat
Kimmo Lehtonen
puh. 040 502 1705


tietopalvelujohtaja
Jukka Lyytinen
puh. 050 545 1937


johtaja, yhteiskuntasuhteet
Jaana Matilainen
puh. 040 508 0985