Etusivu » Rakennustieto » Organisaatio

Rakennustiedon organisaatio


Rakennustieto on yhteisö, jonka muodostavat Rakennustietosäätiö RTS sr ja sen kokonaan omistama Rakennustieto Oy. Rakennustietosäätiö RTS sr toimii tutkimus- ja kehitysyksikkönä sekä julkaisijana ja Rakennustieto Oy kustantajana ja markkinoijana alan tuotteissa ja palveluissa.

Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallintoelimet

Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätäntä- ja toimeenpanoelimet ovat edustajisto, hallitus ja johtoryhmä.

Edustajisto
tukee säätiön toimintaa sekä edistää osaltaan rakennusalaa. Edustajistoon kuuluu 59 jäsentä 54:sta alan järjestöstä ja yhteisöstä. Nämä taustaorganisaatiot nimeävät edustajistoon jäsenet ja varajäsenet tilivuodeksi kerrallaan.

RTS:n edustajiston puheenjohtajisto 2018

Puheenjohtaja:
johtava asiantuntija Aija Staffans, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtajat:
toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry
toimitusjohtaja Harri Tuomaala, Osuuskunta Suomen Asuntomessut

Hallitus

Rakennustietosäätiö RTS sr:n asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, johon kuului 12 henkilöä.

Säätiön hallitus myös valmistelee Rakennustieto Oy:n yhtiökokoukset. Hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä Rakennustieto Oy:n yhtiökokouksessa.

RTS:n hallitus vuonna 2018

Rakennusmestari Ari Autio, Consrak Oy
Yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS sr
Pääsihteeri Paula Huotelin, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA
Kehittämispäällikkö Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry
Operatiivinen johtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt
Arkkitehti Mari Matomäki, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki
Oy
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy
Arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy
Professori Matti Pentti, Tampereen teknillinen yliopisto
Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry
Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska, Espoon kaupunki,
kaupunkitekniikan keskus

Yliasiamies
Yliasiamies johtaa Rakennustieto-yhteisöä ja vastaa toiminnastaan ja päätöksenteostaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallitukselle. Yliasiamiehen valitsee säätiön hallitus.

Konsernin johtoryhmä
Rakennustietokonsernin johtoryhmään kuuluvat säätiön yliasiamies puheenjohtajana ja jäseninä Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja.

Rakennustieto Oy

Rakennustieto Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka asettaa yhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

Rakennustieto Oy:n hallitus 2018
  • Yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS sr, pj.
  • Toimitusjohtaja Hannu Järveläinen, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL Ry, vpj.
  • Toimitusjohtaja Jukka Aho, Pandia Oy
  • Toimitusjohtaja Heli Kotilainen, Setlementtiasunnot Oy
  • Kehitysjohtaja Ilkka Romo, Skanska Oy
  • Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
  • Toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen, Insinööritoimisto Äyräväinen Oy

Rakennustieto Oy:n johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, talous- ja henkilöstöjohtaja, RT tuotetiedon ja sopimusasiakirjojen liiketoimintajohtaja, tietopalveluiden liiketoimintajohtaja, kustannusjohtaja sekä kaupallinen johtaja.

Rakennustietokonsernin johtoryhmän yhteystiedot

Rakennustietosäätiö RTS sr

yliasiamies
Markku Hedman
puh. 040 702 4884


Rakennustieto Oy


toimitusjohtaja
Heimo Salo
puh. 0207 476 395


Rakennustieto Oy:n johtoryhmä

toimitusjohtaja
Heimo Salo
puh. 0207 476 395


talous- ja henkilöstöjohtaja
Marjut Jensén
puh. 0207 476 415


liiketoimintajohtaja, tuotetieto ja sopimusasiakirjat
Kimmo Lehtonen
puh. 0207 476 307


liiketoimintajohtaja, tietopalvelut
Jaana Matilainen
puh. 0207 476 342


kustannusjohtaja, kirjat ja lehdet
Jukka Lyytinen
puh. 0207 476 355


kaupallinen johtaja
Katariina Vedenkannas
puh. 0207 476 368