Etusivu » Rakennustieto » Kestävä kehitys ja ympäristö

Kestävä kehitys ja ympäristö


Hyvät elämisen mahdollisuudet myös tuleville sukupolville
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ihmisen elämänlaadun parantamista ylittämättä elämää ylläpitävien ekosysteemien kestokykyä. Ekologisilla, yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla toiminnoilla pyrimme turvaamaan nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaadun.

Rakennustiedon ympäristöpolitiikka
Rakennustieto haluaa kantaa vastuunsa ympäristöstä ja on laatinut ympäristöohjelman.

Toimintaamme soveltuva ohjelma kattaa ympäristön kannalta oleelliset osa-alueet, kuten energian, jätteet ja kierrätyksen, paperin käytön sekä matkustamisen. Osa-alueille asetetaan selkeitä tavoitteita, esimerkiksi paperin- ja sähkönkulutusta vähennetään ja jätteiden kierrätystä tehostetaan. Tavoitteet pyritään saavuttamaan etsimällä uusia tapoja toimia sekä kouluttamalla ja sitouttamalla henkilöstöä.

Ympäristöohjelma pienentää jatkuvasti Rakennustiedon ympäristövaikutuksia täyttäen viranomaissäädökset ja hyvän liiketoiminnan kriteerit. Rakennustieto pyrkii toiminnassaan myös edistämään rakennettuun ympäristöön kohdistuvaa ympäristötietoutta.

Kestävän kehityksen ja ympäristön toteuttaminen Rakennustiedossa

Edistämme ympäristötietoista suunnittelua ja toimintatapaa tuotteillamme, erityisesti kortistojen suunnitteluohjeistoilla, rakennustuotteiden M1-päästöluokituksilla, ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksilla ja tutkimustoiminnalla. Osallistumme ympäristövaikutuksia ja elinkaarianalyysejä koskeviin hankkeisiin ja myös organisoimme niitä. Laatujärjestelmämme perustuu pääosiltaan SFS-ISO 9001 standardiin. Laatujärjestelmässä on huomioituina myös ympäristöjärjestelmään kuuluvat asiat.

Rakennustiedon tuotteilla ympäristöä säästävät tavoitteet

 • laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotto
 • veden kohtuullinen kulutus
 • luonnonvarojen säästeliäs käyttö
 • paikallisten voimavarojen käytön edistäminen
 • rakennusosien ja järjestelmien suunnitelmallinen huolto ja kunnossapito
 • vähäiset jätemäärät
 • rakennusmateriaalien kierrätys
 • mahdollisimman vähäiset päästöt ilmakehään, maaperään, pohjavesiin ja vesistöihin

Asuin- ja työympäristön terveellisyyden edistäminen

 • sisäilman laatu ja puhtaus
 • meluhaittojen minimointi
 • talosuojelun riittävä taso
 • työturvallisuus