Etusivu » Yhteystiedot » Käyttolupahakemus

KäyttölupahakemusRakennustiedon julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeuden luovutusehtoja. Lupaa haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemus käsitellään RTS:n toimistossa. Mikäli käyttölupaa haetaan kaupalliseen aineistoon, luvasta peritään kohtuullinen korvaus. Joissakin julkaisuissa tekijänoikeus on Rakennustiedon lisäksi muulla yhteisöllä. Tällöin RTS hoitaa luvan pyytämisen tai antaa hakijalle ohjeet, miten luvan kanssa tulee toimia. Rakennustietoaineistoissa olevien muiden osapuolien aineistojen käyttölupaa tulee hakea alkuperäiseltä tekijänoikeuksien haltijalta (esimerkkinä SFS-standardit).

Hakijan tiedot

Nimi *
 
Yritys tai organisaatio *
 
Osoite *
 
Sähköposti *
 
Puhelin *
 

Aineisto, johon käyttölupaa haetaan

Valitse aineisto
Muu aineisto, johon käyttölupaa haetaan, mikä?
 
Aineiston tunnus ja nimi ja yksilöi tekstiosuudet, kuvat, taulukot tms.
 

Käyttökohde, jossa aineistoa käytetään

Ensisijaisesti paperijulkaisu
Muu käyttökohde, jossa aineistoa käytetään, mikä?
 
Julkaisun nimi
 
Julkaisun tekijä
 
Kustantaja
 
Painosmäärä / levikki / arvioitu myyntihinta / arvioitu osuus sisällöstä % käyttökohteessa
 

Sähköinen julkaisukanava

Valitse julkaisukanava
Muu julkaisukanava, mikä?
 
Sivuston tai ohjelman nimi
 
Arvioitu osuus sisällöstä % käyttökohteessa ja arvioitu myyntihinta
 
Ohjelman toteuttaja
 


 

Lisätiedot
Rakennustietosäätiö RTS sr
PL 1004, 00101 Helsinki
puh. 0207 476 400
Merja Laitinen

Yleiset käyttöoikeuden luovutusehdot
  • Lupa koskee vain yhtä painosta. Myöhempien painosten osalta lupa on pyydettävä ja korvaus maksettava erikseen.
  • SFS-standardin julkaisemiseen on pyydettävä Suomen Standardisoimisliitolta lupa erikseen, julkaisemisessa on noudatettava lisäksi SFS:n asettamia ehtoja.
  • Opinnäytteiden ja akateemisten julkaisujen lainauksissa noudatetaan tekijänoikeuslain siteeraamista koskevia säännöksiä. Lainausten yhteydessä on lähde ja tekijänoikeuden haltija ilmoitettava seuraavalla tavalla: RT/KH/LVI/Ratu/Infra XX-XXXXX tai kirjan tekijä; kortin otsikko tai kirjan nimi; copyright Rakennustietosäätiö RTS 20XX. Erillistä lupaa ei tällöin edellytetä.
  • Lupaa ei voida siirtää kolmannelle henkilölle.
  • Mikäli luvan tarkoittamaa käyttöoikeutta ei ole yhden (1) vuoden kuluessa sen myöntämisestä käytetty, se raukeaa.
  • Rakennustietosäätiö RTS:lle on lähetettävä yksi kappale julkaisua/tuotetta heti sen ilmestyttyä (rts@rakennustieto.fi).

Sähköiset tuotteet