Webinaaritallenteet ja esitysmateriaalit:
Pyöreä pöydän keskustelusarja: Miten asuinkerrostalotyömaan laatua parannetaan ja läpimenoajasta otetaan kolmannes pois hukkaa vähentämällä
Katso webinaaritallenteet – esitysmateriaalit voit ladata tallenteen omalta sivulta. Pöytien I ja II tallenteet ovat esityskohtaisia, pöydän III kaikki esitysmateriaalit ovat yhdessä pdf-tiedostossa.

Lataa ennakkokyselyn tulokset: Pöytä I (xls.), Pöytä II (pdf), Pöytä III kysely 1 (zip) ja kysely 2 (zip)

Pyöreä pöytä I: Yhteisen tilannekuvan muodostaminen merkittävimmistä systeemisistä ongelmista
Pöytä I
Pöytä II
Pöytä III