EtusivuajankohtaistatapahtumatKohti kokemuksellisempaa rakennettua ympäristöä – Taide rakentamisessa -webinaari
Kohti kokemuksellisempaa rakennettua ympäristöä – Taide rakentamisessa -webinaari
17.03.2022
klo 9.00–11.30
Teams
Ilmoittaudu tästä
Katso tallenne ja esitysmateriaalit >Katso tallenne >

Tervetuloa webinaariin 17.3.2022 klo 9.00–11.30 

Taide voi kytkeytyä rakennettuun ympäristöön eri tavoin, ja sen vaikutukset ihmisten arkeen ovat moninaiset. Taiteella voidaan tukea paitsi viihtyisyyttä, myös alueen tai rakennuksen omaleimaisuutta ja karaktääriä. Taideteoksella voi olla myös funktionaalinen rooli osana rakennusta tai laajempaa miljöötä ja se voi tuoda ihmisiä yhteen. Näiden lisäksi rakennetun ympäristön taidetta voi tarkastella myös taloudellisten hyötyjen näkökulmasta. Mutta miten taidehanke tulee huomioida osana rakennushanketta?

Näistä aiheista keskustellaan Taide rakentamisessa -webinaarissa, jonka Rakennustietokonserni järjestää yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus Taike:n, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Rakennusteollisuus RT:n kanssa. Webinaarin keskiössä on taiteen mahdollisuuksien, merkityksien ja vaikutusten avaaminen osana rakennettua ympäristöä sekä toimivien käytäntöjen esittely aiheeseen liittyen.

Tilaisuus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään taiteen käytön mahdollisuuksia, vaikutuksia ja edistämisen keinoja rakennetussa ympäristössä. Toisessa osassa tarkastellaan taidetta rakennushankkeessa monipuolisesti eri näkökulmin. Kaiken kaikkiaan tilaisuuden tavoitteena on tarjota tiiviissä paketissa monipuolisesti tietoa, jotta taiteen integroiminen rakennushankkeisiin sujuvoituisi. Tietojen ja kokemusten jakaminen on tarpeen, jotta keskeiset toimijat sekä taidekentällä että kiinteistö- ja rakennusalalla pystyisivät hyödyntämään taidetta rakennetun ympäristön rikastuttamisessa yhä laajemmin.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.3.2022. Ohjelma alla, muutokset mahdollisia.

Ilmoittaudu tästä >


Lisätietoja


Sini Saarimaa
tutkimusjohtaja, innovaatiot
Rakennustietosäätiö RTS
040 081 1923
sini.saarimaa@rakennustieto.fi

Ohjelma
 
Koronapandemian rajoitusten johdosta tilaisuus järjestetään online-tilaisuutena.

8.45–9.00
Liittyminen online-tilaisuuteen.
Teams-linkki tilaisuuteen lähetetään osallistumisvahvistuksessa ja se tullaan liittämään myös kalenterivaraukseen.

9.00–9.05
Seminaarin avaus
Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy

Osa 1: Taiteen käytön mahdollisuudet, vaikutukset ja edistäminen rakennetussa ympäristössä

9.05–9.20 Taiteen mahdollisuudet rakennetussa ympäristössä
Mari Kemppinen, taideasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

9.20–9.45 Miten taide vaikuttaa rakennetussa ympäristössä?
Sari Karttunen, tutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

9.45–9.55 Taide rakentamisessa: tietoa ja toimialojen välistä yhteistyötä
Tutustu: taiderakentamisessa.fi,  RT 103380 Taide rakennushankkeessa 
Sini Saarimaa, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö RTS sr

Osa 2: Taide rakennushankkeissa eri näkökulmista 

9.55–10.20 Taiteen ja arkkitehtuurin punoksia
Asmo Jaaksi, arkkitehti, JKKM Arkkitehdit Oy

10.20–10.45 Leikkiä ja millimetripeliä tilan ehdoilla
Ilona Rista, taiteilija

10.45–11.10 Taidetyö suuressa rakennusprojektissa: yllätykset ja parhaat opit tulevaisuuteen
Antti Haukka, kehitysinsinööri, Tampereen Raitiotie Oy

11.10–11.25 Miten tästä eteenpäin?
Pertti Kukkonen, taiteilija ja kuvanveistäjä
Markku Hedman, yliasiamies Rakennustietosäätiö RTS sr

11.25– 11.30 Seminaarin lopetus
Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet Rakennustieto Oy


< Takaisin tapahtumiin