EtusivuajankohtaistatapahtumatKoulujen ja päiväkotien ulkotilojen uudet mahdollisuudet
Koulujen ja päiväkotien ulkotilojen uudet mahdollisuudet
12.6.2024
klo 8.45 - 12.15 (Ekskursio klo 12.45 - 15.30)
Hybriditilaisuus: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, Helsinki / Online, Ekskursio: Helsingin Kuninkaantammen koulu (Kuninkaantammenkierto 22, Helsinki)
Ilmoittaudu tästä
Katso tallenne ja esitysmateriaalit >Katso tallenne >

Järjestämme seminaarin koulu- ja päiväkotihankkeiden tilaajille, rakennuttajille, arkkitehdeille ja rakennussuunnittelijoille, pihojen suunnittelijoille, rakennusliikkeille, kuntien liikuntatoimen edustajille, kuntien sivistystoimen edustajille, kuntien sivistystoimen edustajille, koulujen rehtoreille, päiväkotien johtajille sekä edustajina hankkeisiin osallistuville henkilöille ja päättäjille.

Rakennustiedon RT-kortistosta löytyy kattava ohjekorttikokonaisuus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristöjen suunnitteluun, johon sisältyy myös RT-ohjekortti RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. Tässä seminaarissa perehdytään ohjekortin sisältöön ja vastaamme seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten ulkotilat integroidaan osaksi pedagogista oppimisympäristöä?
  • Miten ulkotiloilla tuetaan moniaistisen ja toimintaan kutsuvan oppimisympäristön toteuttamista, jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa?
  • Millaiset ulkotilat kannustavat monipuoliseen liikkumiseen siten, että kaiken ikäisillä ja taitoisilla on mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia liikkumisesta?
  • Mikä merkitys säännöllisellä luontokosketuksella on lasten ja nuorten psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille? Miten luontokosketus mahdollistetaan koulu- ja päiväkotiympäristössä?
  • Miten koulujen ja päiväkotien ulkotilat palvelevat myös muita käyttäjäryhmiä?
  • Miten lapsia ja muita käyttäjiä osallistetaan suunnitteluun?

Kuulet myös konkreettisia esimerkkejä toteutetuista päiväkotien ja koulujen ulkotiloista. Pihojen suunnittelun lähtökohtana on toimintakulttuuri ja käyttäjien tarpeet ja keskustelemme pihojen mitoituksesta. Pihat tarjoavat mahdollisuuksia lasten ja muiden käyttäjien osallistamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

Seminaarissa käsitellään myös ilmaston muutoksen tuomia haasteita päiväkotien ja koulujen ulkotilojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuulemme, kuinka Espoon kaupunki on vienyt ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen päiväkotien ja koulujen tilaamiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Järjestämme seminaarin jälkeen vierailun Helsingin Kuninkaantammen koululle, jossa tutustumme koulun ulkotilan suunnitteluun ja toteutukseen.

Osallistumismaksu seminaariin ja ekskursiolle on 190 € (+ alv. 24 %). Jos organisaatiostanne on vähintään neljä osallistujaa, kysy ryhmäalennusta. Viherympäristöliiton ja sen jäsenorganisaatioiden jäsenille annamme -15 % alennuksen (osallistumismaksu alennuksen jälkeen 161,50 € + alv 24 %).

Ekskursiolle osallistuville järjestämme yhteiskuljetuksen Malminkadulta Helsingin Kampista Kuninkaantammen koululle ja takaisin Malminkadulle. Kuljetuksen hinta on 20 € (+ alv. 10 %) / henkilö.

Varaa päivä kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan ajankohtaisen asian äärelle! Viimeinen ilmoittautumisajankohta paikan päällä osallistumiseen ja ekskursiolle on perjantai 7.6.2024 klo 15.00. Online-tilaisuuteen voit ilmoittautua tilaisuuden alkuun saakka. Peruuttamatta jätetyistä poisjäänneistä veloitamme seminaarin hinnan kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa voit myös lähettää toisen henkilön tilallesi.

Tallennamme seminaariosuuden klo 12.15 saakka siltä osin kuin puhujat ovat antaneet tallentamiseen luvan. Tallenne on osallistumismaksun maksaneiden katsottavissa 30.9.2024 asti. Jos et pääse osallistumaan, mutta haluat hankki katseluoikeuden tallenteeseen, ota yhteyttä Taina Raiskiin (taina.raiski@rakennustieto.fi).

Ohjelma

8.15 - 8.45

Aamukahvi

8.35 - 8.45

Liittyminen online-lähetykseen

8.45 - 9.00

Avauspuheenvuoro

Roope Rissanen, yliarkkitehti, Opetushallitus

9.00 - 9.10

Päiväkodin ja perusopetuksen tiloja käsittelevä RT-ohjekorttikokonaisuus

Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet Rakennustieto Oy

9.10 - 9.30

Tilaajan näkökulma: Mitä tilaajan on määriteltävä ja otettava huomioon saadakseen onnistuneen lopputuloksen? Miten sisätilat ja ulkotilat muodostavat toimivan kokonaisuuden?

Maini Alho-Ylikoski, hankepäällikkö, arkkitehti SAFA, Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos

9.30 - 9.55

RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu – nostoja ja esimerkkejä uudenlaisesta ulkotilojen suunnittelusta ja käyttäjien osallistamisesta suunnitteluun

Mari Ariluoma, maisema-arkkitehti ja osakas, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

9.55 - 10.15

Kokemuksia ohjekortin RT103084 käytöstä Espoon kouluhankkeissa sekä nostoja Espoon kaupungin koulujen pihasuunnitteluohjeesta

Kaisa Sjövall, hankesuunnittelija, Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos

10.15 - 10.30

Tauko

10.30 - 10.50

Tutkimustuloksia luontokosketuksen ja mikrobien merkityksestä ja vaikutuksesta hyvinvointiin ja immuunipuolustukseen

Marja Roslund, tutkijatohtori, Luonnonvarakeskus (LUKE)

10.50 - 11.10

Kasvillisuuden suunnittelu, käyttö ja menestyminen koulu- ja päiväkotipihoissa

Sari Åstrand, maisemasuunnittelija, lastenpsykiatri, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

11.10 - 11.25

Vesi leikkipaikan luontolähtöisissä ratkaisuissa ja tietoisku tulevasta oppaasta

Outi Tahvonen, tutkijayliopettaja, Hämeen AMK (HAMK)

11.25 - 11.40

Keskeisiä suunnitteluhaasteita tämän päivän päiväkotien ja koulujen pihoilla

Marko Eskolainen, turvallisuusasiantuntija, Pro Park Palvelut Oy

11.40 - 11.55

Ulkotilojen suunnittelu Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon voittaneessa Martta Wendelinin päiväkodissa Tuusulassa

Soile Heikkinen, maisema-arkkitehti, AFKS

11.55 - 12.10

Pihan peruskorjaus, Espoon toimintamalli

Pekka Koivula, Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos

12.10 - 12.15

Seminaarin luento-osuuden päätös

12.15 - 12.45

Keskustelu jatkuu sämpylälounaan äärellä

12.45 - 15.30

Ekskursio Helsingin Kuninkaantammen koululle (Kuninkaantammenkierto 22, Helsinki)

Ulkotilan suunnittelun tavoitteista, suunnitteluratkaisuista ja toteutuksesta kertoo Varpu Mikola, maisema-arkkitehti ja osakas, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy. Kuulemme myös käyttäjiltä koottua palautetta pihasta.

Ohjelmamuutokset mahdollisia

Lisätietoja:

Taina Raiski, Rakennustieto Oy, taina.raiski@rakennustieto.fi

< Takaisin tapahtumiin