EtusivuajankohtaistatapahtumatVirtuaalinen aamukahvi: Vie työmaasi kierrätysaste uudelle tasolle Tuotetiedon kierrätettävyystiedolla
Virtuaalinen aamukahvi: Vie työmaasi kierrätysaste uudelle tasolle Tuotetiedon kierrätettävyystiedolla
15.3.2024
9.00 - 9.45
Teams
Ilmoittaudu tästä
Katso tallenne ja esitysmateriaalit >Katso tallenne >

Suomessa syntyy vuosittain noin 1,6 milj. tonnia rakennus- ja purkujätettä. Tästä vain puolet päätyy hyötykäyttöön. Valtioneuvoston asetuksessa kansalliseksi rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisastetavoitteeksi on asetettu 70 %. Työmailla tavoitetta on kiritetty jo kymmenen vuoden ajan sisällyttämällä työmaan kierrätysaste osaksi työmaan tulospalkkiokriteereitä, mutta meillä on edelleen matkaa tavoitteeseen. Kuluttajatuotteista löytyy helposti tieto tuotteen lajittelemiseksi, mutta rakennustuotteissa kierrätettävyystieto ei kulje tuotteen mukana. Rakennustieto lähti ratkaisemaan tätä haastetta Skanskalta tulleen kehitysidean myötä vajaan vuoden mittaisessa kehityshankkeessa. Ympäristöministeriö rahoitti kehityshanketta vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Hankkeessa kerättiin yli 40 000 tuotteelle tai pakkausmateriaalille tieto siitä, miten tuotteet ja materiaalit kierrätetään ja mihin jäteastiaan nämä tulee lajitella. Tämä kierrätettävyystieto löytyy nyt Tuotetiedosta kattavan muun tuotetiedon, esimerkiksi teknisten tuotetietojen ja hiilijalanjälkitiedon, rinnalta.

Kehityshankkeessa hyödynnettiin myös Suomen Kiertovoima ry:n kansallista yhteishanketta, jossa Suomeen tuotiin pohjoismaissa yhtenäisesti käytössä olevat jätelajien piktogrammit. Tuotetieto-palvelussa käyttöönotetut jätelajien piktogrammit tulevat jatkossa näkymään eri puolilla Suomea käytössä olevissa jäteastioissa ja ohjaavat meitä lajittelemaan, erilliskierrättämään ja vähentämään sekajätteen määrää. Sekajäte on kallein jätelaji ja siten kierrättäminen säästää ympäristön lisäksi myös kustannuksia.

Tervetuloa tutustumaan siihen, miten Tuotetiedon kierrätettävyystieto ja uudet jätelajien piktogrammit auttavat työmaiden kierrätysasteen nostamisessa. Tehdään rakennusalasta yhdessä vihreämpi!  

OHJELMA

klo 8.45 - 9.00

Linjat avataan, vapaamuotoista esittäytymistä

klo 9.00 - 9.05

Tilaisuuden avaus

Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy

klo 9.05 - 9.15

Rakennusjätteen kierrätysasteen kasvattamisen haasteita tämän päivän työmailla

Julle Ovaskainen, HSE-asiantuntija, Skanska Oy

klo 9.15 - 9.30

Näin löydät ja hyödynnät Tuotetiedon kierrätettävyystietoa

Teemu Rantanen, tiimipäällikkö, Rakennustieto Oy

klo 9.30 - 9.40

Pohjoismaiset piktogrammit lajittelun avuksi 24/7 arkeen ja työhön

Kaisa Halme, viestintäpäällikkö, Suomen Kiertovoima ry KIVO

klo 9.40 - 9.45

Aikaa kysymyksille ja tilaisuuden lopetus

Ilmoittaudu tästä

< Takaisin tapahtumiin