EtusivuAsiakastarinattuotetieto rakennusliikkeille

Skanska: Selkeä kokonaisratkaisu tuotetiedon hallintaan

Rakennustyömailla Rakennustiedon Tuotetieto säästää tuotehallintaan käytettävää aikaa ja helpottaa hankkeelle asetettujen vaatimusten täyttämistä. Skanska Oy:ssä Tuotetieto on käytössä työmailla. 

”Rakennustiedon Tuotetiedon avulla työmaamme keräävät ja ylläpitävät ensisijaisesti tuotehyväksynnän vaatimaa tietoa tuotteista, tuotehyväksyntä dokumenteista ja CE-merkinnöistä”, sanoo Skanskan laadunhallinnan ja tuottavuuden johtaja Ilkka Romo.

Rakennustiedon Tuotetiedon avulla rakennusliikkeen on helppo varmistaa, että hankkeessa käytettävät tuotteet ja materiaalit ovat turvallisia ja asianmukaisesti hyväksyttyjä. 

”Uudistuvaan maankäyttö- ja rakennuslakiin tulee tämänhetkisen näkemyksen mukaan sisältymään vaade rakennushankkeen digitaalisesta luovutuksesta, jolloin digitaalisesti yhtenäisen tuotetiedon merkitys kasvaa”, Romo toteaa.  

Rakennustiedon Tuotetiedon lähiaikojen kehitystyö on vahvasti keskittynyt vastaamaan uudistuvan MRL:n vaatimuksiin. Rakennustiedon Tuotetieto helpottaa koko rakennusalan siirtymistä digitaalisiin tietomalleihin. 

Helposti tietoa koko toimitusketjun käyttöön
 

"Rakennustiedon Tuotetiedossa tuotetieto on helposti saatavilla yhdestä paikasta, jolloin tietoja ei tarvitse keräillä sieltä täältä puhelimella ja sähköposteilla sekä säilöä ja ylläpitää omissa järjestelmissämme”, Romo sanoo.

”Rakennustiedon Tuotetieto on helppo ja selkeä kokonaisratkaisu tuotetiedon hallintaan.” ”Yhtenäinen tietokanta ja yhtenäiset tuotekoodit mahdollistavat erilaisten logistiikka- ja hankintajärjestelmien kehittämisen koko rakennusalan ketjulle. Tämä vaatii teknisen kehittämisen lisäksi myös sen, että alihankkijat ja tuotetoimittajat ottavat Rakennustiedon Tuotetiedon laajasti käyttöön”, Romo toteaa. 

Uudistuvan Rakennustiedon Tuotetiedon tavoitteena on, että palvelusta tulee helppo ja selkeä kokonaisratkaisu Skanskan lisäksi koko rakennusalalle.

Skanska
"Tulevaisuudessa digitaalisesti yhtenäisen tuotetiedon merkitys kasvaa."

Ilkka Romo
Johtaja, laadunhallinta ja tuottavuus
Skanska Oy

Bonava: Tuotetiedot koko tuotannon organisaation käyttöön

Rakennustiedon Tuotetieto on vahvasti mukana Bonavan työmaiden arjessa. Rakennustiedon Tuotetieto on tehokas tapa hallita rakennusprojektissa käytettävien tuotteiden tuotetietoja.

Bonavan toiminta kattaa koko rakentamisen arvoketjun tontinhankinnasta ja hankekehitykseen, suunnittelusta rakennuttamiseen ja perustajaurakointiin sekä myyntiin ja markkinointiin ja asiakaspalveluun.

”Rakennustiedon Tuotetieto-palvelun avulla saamme tuotetietoihin liittyen yhteisen toimintamallin koko tuotannon organisaatiolle ja voimme palata niihin myös muiden toimintojen osalta”, sanoo Bonavan kehitysinsinööri Olli Niemelä. 

”Aikaisemmin tavarantoimittajat ja urakoitsijat lähettivät tuotetietoja sähköpostilla työmaalle, jossa jonkun piti ne jollakin tavalla arkistoida. Hankalaa eikä kovin luotettavaa tai tehokasta. Kun urakoitsijat vievät tulevaisuudessa tiedot itse suoraan Tuotetiedon hallintapalveluun. Työnjohdolta säästyy aikaa eikä tietoja tarvitse myöhemmin haeskella,” Niemelä kertoo. 

Järjestelmässä eikä yhden miehen mapissa 

”Rakennustiedon Tuotetiedon hallintapalvelussa voimme luoda kansiorakenteita esimerkiksi urakoitsijoille, suunnittelijoille ja kustannuspaikoittain. Käyttöoikeuksien haltijat voivat käyttää kansioita selainpohjaisesti missä ja milloin tahansa.

Kaikki tieto on läpinäkyvästi arkistoitu ja tieto saadaan myös ulos aina tarvittaessa, esimerkiksi takuu- ja vastuuaikojen tarkastuksiin ja viranomaisten velvoitteisiin,” Niemelä kertoo. ”Rakennustiedon Tuotetieto-palvelu on suomenkielinen, helppokäyttöinen ja looginen. Kaikki käyttäjät pääsevät pienellä opastuksella alkuun.” 

Rakennustiedon Tuotetiedon hallintapalvelu tehostaa työmaan työtä ja tietohallintoa. ”Kun entuudestaan tuttu urakoitsija tulee mukaan projektiin, se osaa jo käyttää yhteistä palveluamme ja tuntee prosessin. Työmaan tapoja ei tarvitse opetella uudelleen eikä asioita arpoa, vaan päästään helpommin suoraan maaliin,” Niemelä sanoo. 

Suunnittelijoille Rakennustiedon Tuotetiedon hallintapalvelu antaa selkeän tiedon Bonavan tuotehallintaprosessista ja hyväksymisistä työmailla. Suunnittelijat voivat halutessaan tarkastaa tarvittavat dokumentit suoraan järjestelmän kautta ajantasaisista tiedoista ennen hyväksyntää.  

”Rakennustiedon Tuotetiedon hallintapalvelun avulla voimme rakentaa omaa tuotepankkia tuotteista, joita käytämme. Näin saadaan jo heti alkuun tuotannon käyttöön ns. pohjakassa, jossa on tuotteessamme käytettyjä vakiomateriaaleja ja saadaan toistuvuutta työmailla tuotehallintaan sekä voidaan monistaa hyviä käytäntöjä,” Niemelä sanoo.  

Niemelä korostaa, että rakentamisen tärkein asia on laatu. ”Kaikkien prosessien ja ajankäytön tulee palvella lopputuotteen laatua ja ennen kaikkea asiakasta. Rakennusala myös kehittyy, digitaalisuus on jo tullut ja tekoäly vähintäänkin ovella. Muutoksessa täytyy olla mukana ja Rakennustiedon Tuotetieto on iso osa tätä muutosta”. 

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Yritys on luonut koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 2 100 ammattilaisen voimin. Liikevaihto oli vuonna 2018 oli 1,37 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Bonava
"Tulevaisuudessa digitaalisesti yhtenäisen tuotetiedon merkitys kasvaa."

Olli Niemelä
Kehitysinsinööri
Bonava
Rakennustiedon Tuotetieto kiinteistönomistajalle
  • Tuotteiden turvallisuus ja sertifiointi helppo tarkistaa työmaalla.
  • Tehostaa työtä ja tiedonhallintaa, mikä säästää merkittävästi työmaan aikaa ja kustannuksia.
  • Tarjoaa yhteisen toimintamallin, mikä helpottaa työmaan arkea: Urakoitsijat tuntevat prosessin ja voivat toimia samalla tavalla eri työmailla.
  • Palvelun prosessien omaksuminen on helppoa.
  • Mahdollistaa yhtenäisen logistiikka- ja hankintajärjestelmän kehittämisen koko rakennusalan ketjulle.
  • Tuotteisiin pääsee käsiksi mistä tahansa (selainpohjainen palvelu).
  • Parempaa ja laadukkaampaa rakentamisesta.