EtusivuajankohtaistatapahtumatIlmastoviisas rakennushanke

Tutustu Ilmastoviisas rakennushanke -tapahtuman taustamateriaaleihin

Alle on koottu ajankohtaista tietoa liittyen ilmastonmuutoksen huomioimiseen rakentamisessa. Kasvata osaamistasi tutustumalla Ilmastoviisas rakennushanke -tapahtuman taustamateriaaleihin ja osallistu tapahtumaan täällä.

Rakli ry:n kiinteistökannan ja infran ääriolosuhteiden hallintaa pohtineen asiantuntijariihen yhteenveto

Syksyllä 2022 toteutettu Raklin asiantuntijariihi pohti ilmaston ääriolosuhteiden hallintaa kiinteistökannassa ja infrassa. Riihessä luotiin tilannekuva organisaatioiden tämän hetken häiriöhallinnasta, tunnistettiin riskejä ja priorisoinnin periaatteita sekä etsittiin ratkaisuja haasteisiin.

Asiantuntijariihen yhteenveto:

Sään ääri-ilmiöt haastavat kiinteistönomistajat

Vähähiilinen rakentaminen

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomi pystyisi saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, myös rakennussektorin päästöjä on vähennettävä. Rakennusten käytön aikaisen energiankulutuksen rinnalla tulisikin seurata rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä.

ym.fi/vahahiilinen-rakentaminen

Rakennusfysiikka 2023

Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut Tampere-talo 24.-26.10.2023

Rakennusfysiikka 2023

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma ja sen seuranta

Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, mutta samalla se on mahdollisuus tehdä asioita fiksummin. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030, nollata päästöt vuoteen 2040 mennessä ja olla hiilinegatiivinen sen jälkeen. Lisäksi Helsinki sopeutuu muuttuvaan ilmastoon ja varautuu ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muutoksiin, esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin.

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100

Helsingin ilmastotavoitteet ja seuranta

Helsingin 3D-kaupunkimallit

Tulva-analyysityökalu – mitä esim. rantojen rakennuksille tapahtuu, jos merenpinta nousee? Tai mitä maanalaisille tiloille tapahtuu rankkasateella?

youtube.com/watch?v=bp2E7LIcs_M 


helsinkikanava.fi/en_GB/player/vod?assetId=39448387
 

hri.fi/fi/helsingin-3d-kaupunkimallit-kayttoon/

Energiarenessanssi

Taloyhtiöiden energianeuvontapalvelu vauhdittaa energiaremontteja Helsingissä

Helsingin kaupungin puolueeton energia-asiantuntijatiimi neuvoo taloyhtiöitä energiatehokkuuden parannuksissa. Vuonna 2021 perustetun energianeuvontapalvelun asiakkaana on jo 500 helsinkiläistä taloyhtiötä.

Helsinki haluaa energianeuvonnalla kirittää yksityisen kiinteistökannan päästövähennyksiä. Myös muualla Suomessa on saatavilla alueellista tai valtakunnallista energianeuvontaa.

Ota yhteyttä taloyhtiöiden energianeuvontaan:
hel.fi/energiaremontti


Lue lisää
Helsingin neuvonta auttoi malmilaisen taloyhtiön energiaremontissa:julkaisut.hel.fi/fi/helsinki-lehti/22022-marraskuu/neuvoja-energiaremontteihin


Muut energianeuvonnat Suomessa
HSY:n energianeuvonta: energianeuvonta.fi
Alueellinen ja valtakunnallinen energianeuvonta: motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta

Työkaluja ilmastotietoiseen suunnitteluun

Rakennustiedon palvelut ja ammattikirjat palvelevat ilmaston huomioivaa suunnittelua ja rakentamista kaikissa elinkaaren vaiheissa.

RTS-ympäristöluokitus


RTS EPD -ympäristöseloste

Rakentamisen ammattikirjat ja yksittäiset ohjekortit voit ostaa Rakennustietokaupasta.

Hanki RYL-palveluiden, RT-kortiston ja muiden kortistojen sekä Rakennustiedon muiden verkkopalveluiden, kuten RT-täsmäpakkien, käyttöoikeudet osoitteesta tilaukset.rakennustieto.fi.
RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle
Tässä ohjekortissa tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta.

Ohjekortti on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille. Aiheeseen liittyy myös ohjekortti RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä.

RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä
Tässä RT-ohjekortissa tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeet on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille. Aiheeseen liittyy myös ohjekortti RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle.

RT 103216 Ilmastotietoinen suunnittelu. Maankäyttö
Tässä RT-ohjekortissa tarkastellaan paikallisilmastoon vaikuttavia tekijöitä, hyvän pienilmaston luomista sekä muuttuvan ilmaston ja sään vaikutuksiin varautumista alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Ohjekortti on tarkoitettu kaikille maankäytön suunnittelun osapuolille.

RT 103217 Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu Tässä ohjekortissa tarkastellaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin varautumista rakennusten ja niiden lähiympäristön suunnittelussa. Lisäksi kartoitetaan pienilmastoon vaikuttavia tekijöitä, ohjataan perehtymään aiheeseen liittyviin menetelmiin ja ohjeistetaan hyvän pienilmaston luomista. Ohjeet on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen rakentamisen suunnittelussa

Vähähiilinen rakentaminen

Tietomalliin integroitu hiilijalanjälkilaskuri ohjaa rakennesuunnittelua alusta asti

Hankkeissa on usein mukana erillinen elinkaarikonsultti. Vähähiilisyyden ohjauksessa on kuitenkin tärkeää, että kaikilla suunnittelijoilla on kyky tuottaa parhaat ja vähäpäästöisimmät ratkaisuvaihtoehdot omalla vastuualueellaan. Runko- ja rakenneratkaisuista päättävän rakennesuunnittelijan on luontevaa tiedostaa, ymmärtää ja tuoda eri ratkaisujen päästövaikutukset osaksi päätöksentekoa. 

Tietomallit osana vahahiilisyyden ohjausta


Tietomalliin integroitu hiilijalanjälkilaskuri ohjaa rakennesuunnittelua alusta asti – Swecon Blogi

Puuinfon koulutuksia, tietopalveluja ja ratkaisuja ilmastohaasteeseen 

Hankkeissa on usein mukana erillinen elinkaarikonsultti. Vähähiilisyyden ohjauksessa on kuitenkin tärkeää, että kaikilla suunnittelijoilla on kyky tuottaa parhaat ja vähäpäästöisimmät ratkaisuvaihtoehdot omalla vastuualueellaan. Runko- ja rakenneratkaisuista päättävän rakennesuunnittelijan on luontevaa tiedostaa, ymmärtää ja tuoda eri ratkaisujen päästövaikutukset osaksi päätöksentekoa. 

Puuinfo.fi


Teollisen puurakentamisen oppimateriaalit


Tilaa puuinfon uutiskirje

Rakentamisen TopTen-käytännöt

Rakentamisen Topten-käytännöt ovat rakennusvalvontojen ja alan toimijoiden yhdessä laatimia käytäntöjä rakentamisen yhtenäistämiseen.

TopTen-sivustolle on koottu laaditut käytännöt, joiden tavoitteena on mm. tukea säännösten soveltamista, jakaa tietoa, edistää hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä sekä sujuvoittaa rakentamista.

Yhteisissä TopTen-käytännöissä on esitetty yksi mahdollinen käytäntö tai ratkaisu, jota sovellettaessa on huomioitava rakennushankkeen erityispiirteet. Myös muita ratkaisuja voi käyttää, jos ne täyttävät rakentamista koskevat säännökset ja ovat hyvän rakentamistavan mukaisia.

Rakentamisen TopTen-käytännöt

Rakennustarkastusyhdistys

Rakennustarkastusyhdistyksen koulutukset ja tallenteet

Motivan koulutuksia ja oppaita

RTS-ympäristöluokitus –
Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle
  • Suomen oloihin soveltuva tehokas ja edullinen työkalu ohjaa kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa.
  • Kotimainen ympäristöluokitus nostaa rakennuksen arvoa ja kiinnostusta rakennusta kohtaan.
  • Ympäristön huomioiva rakennus säästää vettä ja energiaa ja tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä – ja säästää rahaa elinkaarensa aikana.
  • RTS-ympäristöluokituksen avulla parannat myös työntekijöiden hyvinvointia ja työympäristön viihtyisyyttä.
RTS-ympäristöluokitus
Tilaa lisenssiPyydä esittelyKirjaudu palveluun