Etusivu » Tietotuotteet » Nimikkeistöt

Nimikkeistöt


Nimikkeistöjen yleiset käyttökohteet liittyvät suunnitteluohjeisiin, laatuvaatimuksiin ja kustannus- ja menekkitiedostoihin sekä määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yhdenmukaistamiseen.

Talo 2000 -nimikkeistö

Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, rakennusalan yhteistyönä syntynyt nimikkeistöjärjestelmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon perusta kaikkien osapuolien käyttöön. Talo 2000 -nimikkeistö yhtenäistää käytäntöä ja parantaa rakennusprosessin osapuolten välistä tiedonsiirtoa. Siinä on otettu huomioon rakennuksen osien erilaiset elinkaaret. Nimikkeistö ei sido organisaatiota, asiakirjoja eikä toteutusmenettelyjä.

Talo 2000 -nimikkeistö on julkinen, ja sitä saa vapaasti käyttää opetuksessa, julkaisuissa, kehitystehtävissä ja tietojärjestelmissä.

Infra-nimikkeistö

InfraRYL-hankkeen yhteydessä toteutettu koko infra-alan yhteinen Infra-nimikkeistöjärjestelmä sisältää useita toisistaan riippumattomia osia: toimenpidenimikkeistö, hankeosanimikkeistö ja rakennusosanimikkeistö. Tuotantonimikkeistö on koekäytössä. Nimikkeistöjärjestelmää noudattaa mm. InfraRYL-julkaisut ja InfraCAD-kuvatasojärjestelmä.

Kiinteistönpitonimikkeistö


KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset -hankkeen yhteydessä valmistui alalle uusi kiinteistönpitonimikkeistö, joka korvaa vanhan KH-nimikkeistön. Kiinteistönpitonimikkeistö 2009 on julkaistu myös ohjekorttina KH X0-00427 KH Net -palvelussa.

LVI2010-nimikkeistö

Uusi LVI2010-nimikkeistö on hyväksytty Talo-nimikkeistöryhmässä. Se on julkaistu LVI-ohjekorttina LVI 00-10473. LVI2010-nimikkeistöä voidaan käyttää rinnan TALO 2000 -nimikkeistön kanssa kuten S2010-nimikkeistöä. Nimikkeistön tarkoituksena on toimia rakennus- ja kiinteistöalalla LVI-teknisten järjestelmien jäsentelynä ja luokitteluna.