EtusivunimikkeistötTalo 2000 -nimikkeistöt
Talo 2000 -nimikkeistöt
Tilanimikkeistöt
Tilanimikkeistö jäsentää rakennuksen itsenäisiksi huoneistotyypeiksi ja tilatyypeiksi. Tilat vastaavat rakennuksen huoneistoihin sijoittuvia tyypillisiä toimintoja.

Talo 2000 Tilanimikkeistö, pdf
Hankenimikkeistö
Rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen käytettävän tiedon peittävästi kustannusten näkökulmasta luokitteleva nimikkeistö. Hankenimikkeistö jakaantuu osiin, jotka kuvaavat fyysisiä rakennusosia ja tekniikkaosia sekä tehtäviä, kuten hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtäviä.

Talo 2000 Hankenimikkeistö, pdf
Tuotantonimikkeistö
Rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen käytettävän tiedon peittävästi kustannusten näkökulmasta luokitteleva nimikkeistö. Hankenimikkeistö jakaantuu osiin, jotka kuvaavat fyysisiä rakennusosia ja tekniikkaosia sekä tehtäviä, kuten hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtäviä.

Talo 2000 Tuotantonimikkeistö, pdf

Mittausohje on nyt sovellettu Talo 2000 nimikkeistön tuotantonimikkeistöön. Mittausohje on tarkoitettu sekä urakoitsijan omia että urakoitsijan ja tilaajan yhteisiä mittauksia varten. Mittausohjeeseen liittyen on alla neljä erilaiseen tapaukseen sovellettua esimerkkiä.

Talo 2000 Rakennusosamääräluettelo, pdf
Talo 2000 Tuotantomääräluettelo yksinkertaistettu, pdf
Talo 2000 Tuotantomääräluettelo, pdf
Rakennustuotenimikkeistö (panosnimikkeistö)
Rakennuskohteeseen pysyvästi asennettavat tai työn aikana loppuun kuluvat hyödykkeet luokitteleva nimikkeistö. Nimikkeistö on yhdenmukainen rakennustuotekaupan (RaSi) käyttämän nimikkeistön kanssa.

Talo 2000 -nimikkeistö yleisseloste Rakennustuotenimikkeistö, pdf
Kalustonimikkeistö (panosnimikkeistö)
Rakennuskohteen toteuttamiseksi tarvittavat koneet, laitteet ja välineet luokitteleva panosnimikkeistö. Rakennuskalusto ei jää osaksi rakennusta. Talo 2000:ssa kalusto jaetaan erityiskalustoon, joka kohdistetaan nimikkeelle ja yleiskalusto, joka käsitetään työmaatehtävänä.

Talo 2000 Kalustonimikkeistö, pdf

Construction 2000 Classification