EtusivuMateriaalipankkiPaloturvallisuusliite tarkastusasiakirjaan
Paloturvallisuusliite tarkastusasiakirjaan
Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta mukaan pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi.

Rakennuksen paloturvallisuuden määräysten- ja suunnitelmanmukaisuuden tarkastusasiakirja on osa koko rakennushankkeen laatusuunnitelmaa ja työmaan tarkastusasiakirjaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan integroida asiakirjassa olevat tarkastuskohdat osaksi omaa laatussuunnitelmaansa tai ottaa asiakirjan käyttöönsä sellaisenaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että työmaatoteutuksen tarkastusasiakirja tehdään aina kohdekohtaisesti.

Palautetta asiakirjoista voi lähettää Rakennustietoon asiakaspalvelu@rakennustieto.fi.

Paloturvallisuusliite tarkastusasiakirjaan