EtusivuMateriaalipankkiTuotekelpoisuuden tarkastaminen
Tuotekelpoisuuden tarkastaminen
Vuonna 2000 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa on edellytetty tarkastusasiakirjan käyttöä rakennushankkeessa. Rakentamismääräyskokoelman osa A1 vuodelta 2006 täsmensi tämän koskevan myös rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamista. CE-merkinnän käytön lisääntyessä on järkevää siirtyä rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisessa järjestelmälliseen toimintatapaan kaikissa rakennushankkeissa.

Rakennusteollisuus RT on yhdessä RAKLIn, LVI-talotekniikka-teollisuuden, SKOLin, ATL:n ja rakennusvalvonnan kanssa laatinut alla olevan sähköisen työkalun, jolla voidaan helpottaa tuotekelpoisuuden toteamista rakennushankkeissa:

Rakennustuotelomakkeen ohje Versio 2.2 (lisätty 14.12.2020)

Tarkastusasiakirjan liitelomake rakennustuotteet Versio 2.9 (lisätty 14.12.2020)

Rakennustiedon sähköinen palvelu, jolla voidaan helpottaa tuotekelpoisuuden toteamista rakennushankkeissa >