EtusivuPaLVELUTKirjatOKM liikuntapaikkajulkaisut
Rakennustieto Oy on julkaissut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa liikuntapaikkarakentamista käsitteleviä kirjoja.

Sisäliikunta

No 111 Kiipeilyseinäopas, 2016
No 106 Esteettömät sisäliikuntatilat, 2013
No 104 Sisäliikuntatilojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi, 2012
OKM liikuntapaikkajulkaisujen liitteet

Hiekkatekonurmiopas
Jäniskangas, Tapani 2019
Kirjaan kuuluu kaksi sähköistä liitettä. Liitteessä 1 on raportti vuosina 2015–2017 pesäpallokentillä tehdyistä jousto-/voiman vaimennusmittauksista ja liitteessä 2 on Oulun hiekkatekonurmipintaisen pesäpallostadionin ennakkotutkimusraportti vuodelta 1996.

Lataa liite 1
Lataa liite 2

Uimahallien ja kylpylöiden suunnittelu – Käytännössä toimiviksi todettuja ratkaisuja
Pernu, Pentti; Kuurne, Veikko; Niiranen, Seppo K. 2016
Kirjaan kuuluvassa liitteessä on mm. malleja suunnittelun yhteydessä laadittavista liiteasiakirjoista, rakennetyyppejä ja -detaljeja sekä teknisiä periaatepiirroksia.

Lataa liite

Ulkoliikuntapaikkojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi
Nissinen, Kari 2015
Kirjaan kuuluvan laskentaohjelmiston avulla voidaan helposti määritellä, laskea ja vertailla ulkoliikuntapaikkojen laatu- ja elinkaarikustannuksia. Lomakkeistot toimivat PC-ympäristössä ja niiden käyttö edellyttää Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.

Lataa liite

Sisäliikuntatilojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi
2015
Kirjaan kuuluvan laskentaohjelmiston avulla voidaan helposti määritellä, laskea ja vertailla sisäliikuntatilojen laatu- ja elinkaarikustannuksia. Lomakkeistot toimivat PC-ympäristössä ja niiden käyttö edellyttää Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.

Lataa liite