EtusivuKirjatOKM liikuntapaikkajulkaisut
Rakennustieto Oy on julkaissut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa liikuntapaikkarakentamista käsitteleviä kirjoja.

Sisäliikunta

No 111 Kiipeilyseinäopas, 2016
No 106 Esteettömät sisäliikuntatilat, 2013
OKM liikuntapaikkajulkaisujen liitteet

Hiekkatekonurmiopas
Jäniskangas, Tapani 2019
Kirjaan kuuluu kaksi sähköistä liitettä. Liitteessä 1 on raportti vuosina 2015–2017 pesäpallokentillä tehdyistä jousto-/voiman vaimennusmittauksista ja liitteessä 2 on Oulun hiekkatekonurmipintaisen pesäpallostadionin ennakkotutkimusraportti vuodelta 1996.

Lataa liite 1
Lataa liite 2

Uimahallien ja kylpylöiden suunnittelu – Käytännössä toimiviksi todettuja ratkaisuja
Pernu, Pentti; Kuurne, Veikko; Niiranen, Seppo K. 2016
Kirjaan kuuluvassa liitteessä on mm. malleja suunnittelun yhteydessä laadittavista liiteasiakirjoista, rakennetyyppejä ja -detaljeja sekä teknisiä periaatepiirroksia.

Lataa liite

Ulkoliikuntapaikkojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi
Nissinen, Kari 2015
Kirjaan kuuluvan laskentaohjelmiston avulla voidaan helposti määritellä, laskea ja vertailla ulkoliikuntapaikkojen laatu- ja elinkaarikustannuksia. Lomakkeistot toimivat PC-ympäristössä ja niiden käyttö edellyttää Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.

Lataa liite