Digituote-hankkeen kehitysrintamalla tapahtuu – panostukset alkavat tuottaa tuloksia

Rakennustieto on käynnistänyt jo vuoden 2021 alkupuolella laajamittaisen RT-tuotetiedon kehityshankkeen, johon ovat osallistuneet aktiivisesti Rakennustuoteteollisuus, Rakennusteollisuus, Senaatti ja RTL-säätiö sekä laaja joukko alan asiantuntijoita tuotetoimittajista urakoitsijoihin, suunnittelijoihin ja kaupan alan toimijoihin.

 

RT-tuotetieto muodostaa kokonaisuuden, jossa kerätään ja rikastetaan tuotetoimittajien tuotetietoa kansalliseen RT-tuotetietokantaan. Tietokannasta tuotetieto on noudettavissa rajapintojen kautta kaikkiin erilaisiin tuotetiedon käyttötarkoituksiin. 

RT-tuotetietokannan sisältöä voi selata vapaasti rttuotetieto.fi-verkkopalvelun kautta, mikä mahdollistaa tuotteiden haun, vertailun ja valinnan helposti, niin suunnittelijalle kuin urakoitsijalle. Tietokannan sisältöä hyödynnetään myös RT-urakoitsijan tuotetieto -palvelussa, jota käytetään rakennushankkeen tuotetiedon kokonaisvaltaiseen hallintaan.

 

Kehityshankkeen toimenpiteet pureutuvat RT-tuotetiedon palvelukokonaisuuden eri osa-alueiden konkreettiseen uudistamiseen. Kaiken keskiössä on 2021 kesällä uusittu kansallinen RT-tuotetietokanta, joka sisältää itse tuotetiedon. Pyrimme eri toimenpitein tietokannan määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen – tavoitteemme on saada tietokantaan lisää tuotteita ja enemmän tuotekohtaista tietoa.

 

Määrällisesti tietokanta onkin saatu kuluvan vuoden aikana hienosti kasvu-uralle. Tuotteiden lukumäärä on kasvanut 32 prosenttia (126 000 kpl) ja mukana olevien tuotetoimittajien määrä on kasvanut 17 prosenttia (381 kpl). Vuoden 2021 alussa määritellyt toimenpiteet ovat siis alkaneet purra.

Rttuotetieto.fi-palvelun kehittäminen jatkuu ja suunnittelemme sen laajamittaista uudistamista. Lisäksi pistämme rajapinnat uuteen uskoon tiedon helpon hakemisen mahdollistamiseksi. RT-Urakoitsijan tuotetietokaan ei ole jäänyt kehitystyön ulkopuolelle.

Tulemme ratkaisemaan kehityshankkeessa sen, miten tuotteiden teknistä ominaisuustietoa hallitaan. Se mahdollistaa tuotteiden haun, vertailun ja valinnan suoraan teknisten ominaisuuksien perusteella. Tätä onkin testattu jo yksittäisten tuoteryhmien osalta. Toimenpiteisiin kuuluu myös rakennushankkeeseen räätälöitävien projektituotteiden tuotetiedon virtaaminen sen eri käyttötarkoituksiin, kuten myös tuotetiedon virtautus MRL-uudistuksen edellyttämällä tavalla rakennuksen tietomalliin.

 

Täysin oma kokonaisuutensa on tuotteiden ympäristötietojen hallinta ja hyödyntäminen rakennusprosessin eri vaiheissa. Kansallisten ja kansainvälisten vähähiilisyystavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että käytössä on laajamittaisesti tuotteiden hiilijalanjälkitietoa. Kun hiilijalanjälkitietoa on helposti saatavilla, siitä muodostuu kilpailutekijä tuotteita valittaessa, joka kannusta tuotetoimittajia vähähiilisempiin ratkaisuihin. Ympäristökokonaisuutta olemme valmistelleet omana kokonaisuutenaan, ja sitä päästään toivon mukaan toteuttamaan jo ennen kesälomia.

 

RT-tuotetieto on uuden syntymisen kynnyksellä. Rakennusalalla on yhteinen ymmärrys siitä, että tarvitaan kansallinen rakennustuotteiden tietokanta, jotta erilaiset digitaalisuuteen ja toiminnan tehokkuuteen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa. 

RT-tuotetietoa hyödyntävät erilaisten palveluiden kautta jo nyt laajamittaisesti rakennusliikkeet, suunnittelijat ja muut rakennusalan asiantuntijat. Rakennustieto on tunnistanut RT-tuotetiedon tärkeäksi kehittämisen osa-alueeksi koko rakennusalan näkökulmasta. Sen vuoksi olemme laittaneet kuluneen vuoden aikana kehittämiseen runsaasti panoksia ja tulemme laittamaan jatkossakin.

 

Tehtävää on paljon, mutta asiat etenevät koko ajan oikeaan suuntaan.

Sami Saari,

RT-tuotetiedon projektipäällikkö

Liity RT-tuotetiedon tietokantaan >

Ilmoittaudu RT-tuotetiedon esittelyihin ja maksuttomiin koulutuksiin >

Tilaa uutiskirje, jotta pysyt ajan tasalla kehityksestä >

Lisätietoa RT-tuotetiedosta >

< Takaisin blogiin