Ei enää päällekkäisiä työvaiheita - Ratu-kustannuslaskennalla lasket rakennushankkeen CO2-päästöt ja kustannukset samanaikaisesti

Ratu-kustannuslaskennan uuden CO2 -laskenta-ominaisuuden avulla rakennushankkeen hiilidioksipäästöt voidaan laskea jo suunnitteluvaiheessa. CO2-laskenta antaa kattavan kuvan hankkeen hiilijalanjäljestä ja auttaa tunnistamaan suurimmat päästölähteet.

Kun hankkeen hiilidioksidipäästöt tiedetään koko hankkeen ajan, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi on helppo tehdä. Materiaalien ja rakenneratkaisuiden päästövertailu auttaa valitsemaan ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Eri materiaalien päästöissä voi olla suuria eroja, joten vertailu voi tuoda merkittäviä ympäristöhyötyjä.

Energiantuotanto on tullut vähähiilisemmäksi, joten rakennusmateriaalien merkitys päästöjen hillitsemisessä kasvanut. Materiaalien hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää suunnitteluratkaisuilla, pienentämällä materiaalihukkaa ja kasvattamalla kierrätysastetta ja valitsemalla vähähiilisiä materiaaleja. Tämä on tärkeää huomioida jo hankesuunnitteluvaiheessa. Yksi tehokkaimmista keinoista on hankkeen päästölaskennan tekeminen hankkeen suunnitteluvaiheessa yhtä aikaa kustannuslaskennan kanssa.

Rakennusala on yksi merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista. Lisäksi uuden rakentamislain yksi päätavoitteista on ilmastonmuutoksen torjunta rakennushankkeissa. Onkin tärkeää, että alan toimijat ottavat vastuuta ja pyrkivät vähentämään hankkeidensa ympäristövaikutuksia.

CO2-päästölaskenta ja materiaalien päästövertailu on tärkeää tehdä hankkeen alkuvaiheessa.

  • Aikaisessa vaiheessa tehtävät toimenpiteet ovat tehokkaimpia ja kustannustehokkaimpia. Myöhemmin tehtävät muutokset voivat olla kalliimpia ja hankalampia toteuttaa.
  • Päästölaskenta ja materiaalien päästövertailu auttavat varmistamaan, että hanke noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja -säädöksiä.
  • Ympäristöystävällinen rakentaminen voi parantaa hankkeen imagoa ja houkutella ympäristötietoisia asiakkaita.

Esimerkki Ratu-kustannuslaskennan CO2-laskentaohjelmasta
Esimerkki Ratu-kustannuslaskennan CO2-laskentaohjelmasta

Mitä hyötyjä päästölaskennalla ja materiaalien päästövertailulla on?

  • Päästöjen vähentäminen auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja parantaa ympäristön laatua.
  • Päästöjen vähentäminen voi johtaa myös kulujen laskuun.
  • Ympäristöystävällinen rakentaminen voi parantaa yrityksen imagoa ja houkutella ympäristötietoisia asiakkaita.

Tutustu ja tilaa Ratu-kustannuslaskenta täältä. Jos haluat lisätietoa, voit olla yhteydessä myyntipäällikkö Aleksi Leinoon aleksi.leino@rakennustieto.fi. Voit myös varata esittelyajan kalenterista.

CO2-päästölaskenta-ominaisuuden kehittäminen on saanut tukea ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Suvi Utriainen, tiimipäällikkö, Rakennustieto

< Takaisin blogiin