GTIN-koodin käyttöönotto rakennusalalla on kaikkien etu

Useat rakennusalan toimijat ovat sitoutuneet GTIN-koodien käyttöönoton edistämiseen rakennusalalla sekä hyödyntämään kattavia tuotetietokantoja – RTtuotetieto.fi, LVI-info.fi ja Sähkönumero.fi. GTIN-koodien käyttöönotto rakennusalalla tulee tehostamaan rakentamista ja kiinteistönpitoa, kun tuotetietokantojen tuotetieto voidaan kytkeä tuotteiden ja esivalmisteiden kulkuun toimitusketjussa varastosta tai tehtaalta paikoilleen työmaalle. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan toimitusketjusta ja rakennuksen osaluettelon muodostumisen, kuten myös Miro Ristimäki ja Otto Alhava Rakennuslehden näkökulmakirjoituksessaan 25.4. toteavat.

 

Rakennustiedon RT-tuotetietokanta on rakennusteknisten tuotteiden kansallinen tietokanta, josta löytyy laajasti rakennustuotteiden tuotetietoja dokumentteineen. Tietokannassa hyödynnetään GTIN-koodia ensisijaisena keinona tuotteiden tunnistamisessa. Koodi löytyy jo nyt suurelta osalta tuotteita, mutta kattavuus tulee saada rakennustuotteissa 100 prosenttiin, jotta tuotetietokanta voi palvella kaikkia rakentamisen osapuolia mahdollisimman tehokkaasti. GTIN-koodi tulee siten ottaa käyttöön vakiotuotteiden lisäksi myös kohteeseen räätälöitävissä projektituotteissa.

 

GTIN-koodi on luotettava ja yksiselitteinen tapa tunnistaa tuote. Se mahdollistaa esimerkiksi urakoitsijalle tarvittavien tuotetietojen ja lakisääteisten dokumenttien noutamisen automaattisesti tuotetietokannoista. Näitä lakisääteisiä dokumentteja ovat esimerkiksi suoritustasoilmoitukset ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Lisäksi olennaisia ovat esimerkiksi asennus- ja käyttöohjeet.

 

RT-tuotetiedosta on mahdollista hakea tietoja myös 3. osapuolen palveluihin rajapinnan kautta. Rajapinnasta tuotetietoa voidaan noutaa suoraan GTIN-koodilla ja muilla hakuvaihtoehdoilla. Kyseinen koodi on luotettava tunniste myös, kun tietoa välitetään rajapinnasta tietomalleihin ja digitaaliseen kaksoseen. GTIN-koodi mahdollistaa takaisin linkityksen digitaalisesta kaksosesta tuotetietoon vielä vuosikymmentenkin päästä tilanteessa, jossa esimerkiksi huolto-ohjeet olivat jo ehtineet kertaalleen kadota.

 

Rakennustieto on osaltaan suosittelemassa GTIN-koodin käyttöönottoa tuotteiden tunnistamisessa sekä hyödyntämään sen avulla RT-tuotetiedosta, LVI-infosta ja Sähkönumeroista saatavaa tuotetietoa. GTIN-tunnisteen käyttöönoton onnistumisen edellytyksenä on, että toimittajakenttä jakaa tuotetietonsa yhteisiin tietokantoihin sekä pitää tiedot ajan tasalla ja rakennusala kokonaisuudessaan ottaa GTIN-koodit käyttöön rakentamisen kaikkiin tuotteisiin, materiaaleihin ja esivalmisteisiin mahdollisimman pian.

 

Kirjoittaja

Kai Renholm
Liiketoimintajohtaja, tuotetieto ja ympäristöpalvelut
Rakennustieto Oy

 

Liity RT-tuotetiedon tietokantaan >

Ilmoittaudu RT-tuotetiedon esittelyihin ja maksuttomiin koulutuksiin >

Tilaa uutiskirje, jotta pysyt ajan tasalla kehityksestä >

Lisätietoa RT-tuotetiedosta >

< Takaisin blogiin