Kehitteillä uusi palvelu lakisääteisen materiaaliselosteen laadintaan - tule mukaan kehitystyöhön

Rakennustieto käynnistää uuden kehityshankkeen, jossa kehitetään palvelu lakisääteisen materiaaliselosteen laadintaan. Palvelun kautta materiaaliselosteen laadinta tulee olemaan helppoa ja tietosisällöstä on oikeasti hyötyä rakennushankkeelle ja rakennuksen omistajalle.

Rakennustieto jatkaa täysimääräisesti rakennusalan tukemista kehittämällä tuotetieto- ja ympäristöpalveluitaan. Uusi rakentamislaki tuo mukanaan vaatimuksen materiaaliselosteen laatimisesta rakentamisluvan yhteyteen. Käytännössä se on raportti rakennuksen sisältämistä materiaaleista ja kierrätysasteesta.

Käynnistämme uuden kehityshankkeen, jossa kehitetään palvelu lakisääteisen materiaaliselosteen laadintaan. Kehitystä tukee ympäristöministeriö vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Palvelun kautta materiaaliselosteen laadinta tulee olemaan helppoa ja tietosisällöstä on oikeasti hyötyä rakennushankkeelle ja rakennuksen omistajalle.

Uusi palvelu tulee hyödyntämään Tuotetiedossa olevien yli 150 000 tuotteen tuotetietoja. Lisäksi palveluun kytketään SYKEn CO2data.fi-tietokanta sekä mahdolliset muut tuotetietokannat. Tietokannoista tullaan tulevaisuudessa saamaan tarvittavat tuotteiden materiaalitiedot ja kierrätysastetiedot.

Palvelun perusidea tulee kytkeytymään määräluettelosta saataviin rivi-, määrä- ja yksikkötietoihin. Rivit kytketään tuotteisiin, joista saadaan tarvittavat tiedot materiaaliselosteen laatimiseksi.  

Suurin työ selosteen laadinnassa tulee olemaan rivitietojen kytkeminen SYKEn keskimääräisiin tai tietokantojen todellisiin tuotteisiin. Yhdistelytyö ei kuitenkaan mene hukkaan, koska tuotteiden valinnan avulla voidaan lähes automaattisesti laskea myös rakennuksen hiilijalanjälki, muodostaa työmaan kemikaaliluettelo, todeta tuotteiden kelpoisuus sekä luovuttaa aikanaan luovutusaineisto tuotteista tilaajalle.

Kun selosteeseen on liitetty mahdollisimman paljon oikeita tuotteita, on selosteesta tosiasiallista hyötyä rakennuksen omistajalle. Tällöin on myöhemmin mahdollista päästä käsiksi rakennuksessa käytettyihin tuotteisiin esimerkiksi huolto- ja ylläpitotilanteessa. Todelliset tuotteet mahdollistavat lisäksi faktaan perustuvien päätösten tekemisen elinkaaren lopussa materiaalien hyödyntämiseksi uudelleen.

Nyt on erinomainen tilaisuus osallistua uuden materiaaliselostepalvelun laadintaan. Joudutko työssäsi laatimaan nyt tai tulevaisuudessa materiaaliselosteita tai tunnetko asiaa muista syistä? Jos haluat mukaan kommentoimaan ja testaamaan palvelua, niin nyt se on mahdollista ennen kuin yhtäkään käyttöliittymän osasta on suunniteltu. Ota yhteyttä asiassa sami.saari@rakennustieto.fi

< Takaisin blogiin