Neljävuosikymmentä parempaa kiinteistöhuoltoa – KH-kortisto 40-vuotta

KH-kortiston ensimmäiset kortit julkaistiin lokakuussa 1981. Ensimmäisen päivityserän 20 ohjekortista on kasvanut yli 6 000-sivuinen nykyaikainen tietopankki kiinteistönpidon ammattilaisten tueksi.

KH-kortiston esihankkeita
Valtiovarainministeriö perusti 1970-luvun alussa hankkeen, jonka tarkoituksena oli mm. valtion kiinteistöjen kiinteistönpitotyön yhtenäistäminen ja kiinteistönpidon ensimmäisen nimikkeistön laatiminen. Työryhmään kuuluivat Valtion rautatiet, rakennushallitus, posti- ja telehallitus ja puolustusministeriö. Vaikka hanke tuolloin kaatui, olivat tehdyt toimenpiteet perusta tulevalle KH-kortistolle.KH-kortiston syntymiseen vaikutti myös vuonna 1975 pidetty Suomen Kiinteistönhoitokokous, jonka kokoonkutsuja oli Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Oulun rakennuslaboratorio. Laboratorio sai tehtäväkseen rakennuskannan ylläpidon ja korjausrakentamisen tutkimuksen. VTT ryhtyi kehittämään KH-kortiston edeltäjää, Kiinteistönhoitotiedostoa.KH-kortisto syntyy
VTT sai vuonna 1978 kauppa- ja teollisuusministeriöltä määrärahan, jolla oli tarkoitus laajentaa Kiinteistönhoitotiedostoa julkisen hallinnon ja yksityisen kiinteistönpitoalan yhteishankkeeksi.


Tuotettava tieto päätettiin julkaista kansioissa säilytettävinä erillisinä tietokortteina samaan tapaan kuin rakennusalan RT-kortistossa. Lisäksi tietoa oli tarkoitus levittää erillisinä ohje- ja tutkimusjulkaisuina. Hankkeen toinen tehtävä oli kiinteistönpidon kehittämisen valtakunnallinen koordinointi.


KH-hankkeen osapuolina olivat VTT:n lisäksi julkaisijaksi valittu Rakennustietosäätiö RTS ja alalla toimivia julkisia ja yksityisiä toimijoita. Näitä olivat mm. posti- ja telehallitus, puolustusministeriö, rakennushallitus, rautatiehallitus ja maan suurimpien kaupunkien kiinteistönhoito-organisaatiot. Kiinteistöjen muita omistajia edustivat mm. Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen kaupunkiliitto ja Suomen kunnallisliitto.


KH-kortiston ensimmäinen päivitys

Ensimmäiset KH-kortit julkaistiin lokakuussa 1981. Päivitys sisälsi yhden kansion, jossa oli 20 KH-ohjekorttia. Kaikkien korttien käsikirjoitukset oli laatinut VTT:n Oulun toimipisteen rakennuslaboratorio. Ensimmäinen KH-ohjekortti oli X0-00001 Asuinkerrostalon menekki- ja kustannustieto.


KH-tuotantoa kautta vuosien

Vuosien aikana KH-kortisto on julkaissut useita keskeisiä ohjeita. Kaikkiaan KH-ohjekortteja on vuoden 2013 alkuun mennessä julkaistu yli 500 kpl. Niistä puolet on voimassa olevia ja loput korvattuja tai peruttuja ja arkistoon siirrettyjä kortteja. Tiedonjyviä on julkaistu lähes 80, säännöksiä yli 600 ja tuotekortteja yli 2 100 kpl. Kortistoon on kuulunut käsikirjoja, huoltokirja ja erilaisia laskimia.

Painetusta kortistosta sähköiseen tuotantoon
KH-kortistoa julkaistiin aluksi painettuna kansioversiona. Vuonna 1999 painetun kortiston rinnalle tuli CD ja vuonna 2006 siirryttiin internetiin. Painetun kortiston julkaiseminen lopetettiin vuonna 2007.

KiinteistöRYL 2009
Laajin KH-kortiston vetämä hanke valmistui vuonna 2009, jolloin julkaistiin vuosia valmisteltu kiinteistöalan yhteinen suurhanke, KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset. Samalla uudistettiin kiinteistönpidon nimikkeistö vastamaan nykyaikaa.

< Takaisin blogiin