Rakennusalan vuoden ekoteko? Tuotteiden kierrätykseen vauhtia

Rakennusala on yksi merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjen lähteistä maailmanlaajuisesti.  

Vajaan vuoden mittainen ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta tukema kehityshanke on maalissa ja voimme ylpeänä kertoa, että hankkeen puitteissa on syntynyt rakennusalan vuoden ekoteko. Hankkeen taustalla on vuonna 2012 voimaan astunut Valtioneuvoston asetus, jonka mukaan rakennus- ja purkujätteestä pitää kierrättää vähintään 70 %, mutta edelleen tuo luku on noin 60 %. Yli 10 vuotta työmaiden tulospalkkiokriteereissä on ollut yhtenä kohtana työmaan kierrätysaste. Miksi tilanne ei siis parane?

Onko ongelma kierrätystiedon puutteessa? Melkein kaikista kuluttajatuotteista löytyy helposti tieto, että miten tuotteen voi lajitella. Eikö ole outoa, että rakennustuotteista tuota tietoa ei ole kovin helposti saatavilla? Päätimme Rakennustiedossa korjata asian ja tuoda tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien kierrätettävyystiedot osaksi kansallista Tuotetiedon tietokantaa. Tuotetiedon kautta saadaan välitettyä helposti suoraan työmaille tieto siitä, miten mikäkin tuote ja pakkaus voidaan kierrättää.

Hankkeen kuluessa Tuotetietoon kerättiin yli 40 000 tuotteelle tai pakkausmateriaalille tieto siitä, miten ne kierrätetään ja mihin jäteastiaan tuote tai pakkausmateriaali tulee lajitella. Ensi kokemusten perusteella tällä on ollut heti myönteisiä vaikutuksia työmaiden kierrätysasteeseen. Työmaa saa helposti tiedon esimerkiksi siitä, kuinka akustiikkalevy voidaankin erilliskerätä, eikä sitä tarvitse heittää sekajätteeseen, kuten olisi helposti voinut tapahtua. Tuotetiedon palvelukokonaisuuden kautta kyseiset tiedot löytyy niin Tuotetiedon hausta haku.tuotetieto.fi, hallintapalvelusta hallintapalvelu.tuotetieto.fi kuin rajapinnasta.

Hankkeen ideasta on kiittäminen Skanskan ympäristöasiantuntijaa ja sen toteuttamisen mahdollistamisesta ympäristöministeriötä. Pohjimmiltaan hankkeen rahoitus tuli ympäristöministeriön kautta EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RFF). Hankkeessa hyödynnettiin myös Suomen Kiertovoima ry:n kansallista yhteishanketta, jossa tuotiin Suomeen pohjoismaissa yhtenäisesti käytössä olevat jätelajien piktogrammit. Palvelussa käyttöönotetut jätelajien piktogrammit tulevat yleistymään jatkossa jäteastioissa kautta maan.

Hankkeen päättymisen jälkeen työtä aiheen parissa jatketaan. Haastamme koko rakennustuotetoimialan ottamaan asiassa ryhtiliikkeen ja kuvaamaan omien tuotteiden kierrätysmahdollisuudet. Tavoitteena on, että jatkossa rakennustuotteiden oikeanlainen kierrättäminen on yhtä helppoa kuin maitopurkin kierrätys.  

Jos tuotteesi kierrätystiedot eivät ole vielä Tuotetiedossa, ota pikaisesti yhteyttä tuotetieto@rakennustieto.fi.

Lue lisää Tuotetiedosta >

Haluatko lisätietoja Tuotetiedosta? Ota yhteyttä!

Voit varata haluamasi ajan kalenterista tai olla yhteydessä Jukkaan tai Esaan!

Jukka Inkinen, myyntipäällikkö
040 505 7977, jukka.inkinen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

Esa Putkonen, myyntipäällikkö
044 3635 752, esa.putkonen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

< Takaisin blogiin