Rakennustiedon kirjasarja kokoaa kestävän rakentamisen teemoja

Suomi aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, minkä lisäksi se pyrkii toiminnallaan tukemaan YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) toteutumista. Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja vaikuttaa haitallisesti ilmaston tilaan ja planeettamme resurssien käyttöön. Kuitenkin rakennetun ympäristön rooli on mahdollista kääntää ongelmasta osaksi ratkaisua. Rakentamisen prosesseja parantamalla voidaan saavuttaa merkittävämpiä edistysaskelia kuin monella muulla alalla. Isolla toimialalla pienilläkin muutoksilla on merkitystä.

Kirjassa Kohti vähähiilistä rakentamista Tarja Häkkinen ja Matti Kuittinen kertovat, miten rakennuksen vähähiilisyyttä arvioidaan ja miten se pitää ottaa huomioon suunnitteluhankkeen eri vaiheissa. Kirjasta saa lisäksi syventävää tietoa elinkaariarvioinnista, ympäristömerkeistä, käyttöikäsuunnittelusta, kiertotaloudesta sekä energia- ja materiaalitehokkuuden näkökulmista.

Kiertotaloudesta puhuvat nyt kaikki, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa rakennusalalla? Eeva Huttusen toimittama Kiertotalous rakennetussa ympäristössä kokoaa yksien kansien väliin tämänhetkistä tutkimus- ja kokemustietoa rakentamisen kiertotaloudesta. Kokeneen asiantuntijajoukon kirjoitukset avaavat kokonaiskuvan siitä, miten rakennuksia voidaan suunnitella, rakentaa ja ylläpitää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Maija Stenvallin Kehikosta vesikattoon — Vanhan hirsitalon siirto kuvaa yksityiskohtaisesti vanhan hirsitalon siirtämisen käytännön työvaiheet: purkutyön, lupaprosessin sekä talon pystytyksen uudelleen. Hirsitalon siirtoa käsitellään paitsi perinnerakentamisen ja rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta, myös mahdollisuutena rakentaa pienellä hiilijalanjäljellä. Kirjassa kerrotaan, miten kierrättää materiaaleja ja suunnitella uudisrakennus mahdollisimman energiatehokkaaksi säilyttäen samalla kulttuurihistorialliset arvot.

Mökkeily on kasvattanut suosiotaan, erityisesti pandemian aikana. Jarmo Hankivaaran Vihreä mökki – Kestävää loma-asumista antaa perustietoa vanhan mökin kunnostamiseen ja uuden rakentamiseen sekä energian käyttöön ja omaan sähköntuotantoon mökeillä. Kirja kertoo myös, miten pienillä arjen valinnoilla voi suojella ympäristöä sekä säästää lämmityksessä ja energian käytössä.

Keväällä 2022 ilmestyy vielä Pekka Hännisen Ekologinen pientalo, joka avaa ympäristökriisin ja asumisen välistä suhdetta ja kertoo, miten ilmastoviisas vähähiilinen asuminen onnistuu niin uusissa kuin vanhoissakin taloissa.

Kestävän rakentamisen kirjasarjan jokainen teos ottaa eri perspektiivistä kantaa kestävään rakentamiseen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kirjat Rakennustietokaupassa:

< Takaisin blogiin