Rakennustiedon tuotetieto- ja ympäristöpalvelut kirittämään liiketoimintaasi ja vihreää siirtymää

Rakennustiedon tuotetietopalvelu onkasvanut vuodessa kolmanneksella ja sieltä ammattilaiset saavat jo 150 000 tuotteen teknisiä tuotetietoja ja ympäristötietoja kätevästi samasta paikasta digitaalisessa vakioidussa muodossa.

”Rakennustiedon tuotetieto- ja ympäristöpalveluiden monipuolisuus ja käytettävyys ovat kehittyneet valtavasti, mikä näkyy myös suosion voimakkaana kasvuna. Pelkästään viimeisen vuoden aikana datan määrä on kasvanut kolmanneksella. Palvelusta löytyvät jo yli 400 valmistajan 150 000 tuotteen vakioidut tekniset tuotetiedot ja ympäristötiedot, mikä tehostaa yritysten toimintaa koko rakentamisen ketjussa”, Rakennustiedon tuotetiedon ja ympäristöliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Kai Renholm sanoo.

Yhteistyössä alan keskeisten osapuolten kanssa kehitetty tuotetiedon palvelukokonaisuus helpottaa ja tehostaa alan eri toimijoiden arkea päivittäisessä liiketoiminnassa ja tukee vihreässä siirtymässä, koska palvelu nopeuttaa tuotetiedon hallintaa ja auttaa huomioimaan myös uuden rakentamislain vaatimukset esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennan ja materiaaliselosteen osalta.

”Tuotetietokantamme sisältö löytyy sivustolta rttuotetieto.fi. Tuotetietokannan avulla tuote- ja materiaalitoimittajat saavat tuotteensa laajasti näkyväksi ja tuotetietonsa kaikkien alan toimijoiden käytettäväksi, eikä heidän siten tarvitse toimittaa tietoja erikseen lukuisille eri osapuolille. Suunnittelija voi vaivattomasti vertailla eri tuotteiden teknisiä ominaisuuksia ja hiilijalanjälkitietoja, lisäksi tuotevalinnat ja -vaihdot sujuvat käden käänteessä. Rakennusliikkeiden näkökulmasta rakennushankkeiden valtavan tuotemäärän digitaalinen luovutusaineisto valmistuu kätevästi kohteen valmistumisen tahdissa”, Kai Renholm sanoo.

Hänen mukaansa tuotteiden teknisten tietojen ja ympäristötietojen kuten hiilijalanjälkitiedon helppo vertailtavuus tietokannassa tekee tuotteiden ympäristöominaisuuksista ensimmäisen kerran aidosti kilpailutekijän muiden tuotetietojen rinnalla.

RT-urakoitsijan tuotetieto -palvelu on rakennushankkeiden tuotetiedon hallintaan tarkoitettu maksullinen palvelu, jolla dokumentoidaan luotettavasti lain vaatimalla tavalla rakennushankkeessa käytetyt tuotteet ja niiden kelpoisuus. Palvelu hyödyntää Rakennustiedon tuotetietokannan sisältöä, joten mm. käyttöturvallisuustiedotteet, suoritustaso ilmoitukset ja muu valmistajan tuotedokumentaatio ovat valmiiksi liitettyinä tuotteisiin. Palvelulla syntyvät Rakennusteollisuuden ja aluehallintoviraston suosittelemat reaaliaikaisesti päivittyvät sähköiset kemikaaliluettelot, jotka avautuvat kätevästi älypuhelimen QR-koodilla työmailla. Tuotetietopalveluun on lisätty myös hiilijalanjäljen todentamista ja ympäristöraportointia palvelevia ominaisuuksia.

”Tuotetietoja voidaan nyt tuoda myös massa-ajona osaksi työmaan tuotedokumentaatiota. Esimerkiksi Starkin kanssa on sovittu menettelytapa, jossa työmaa voi pyytää kaikkien työmaalle toimitettujen tuotteiden GTIN-koodit kerralla ja näitä vastaavat tuotetiedot saadaan automaattisesti käyttöön suoraan tuotetietokannasta. Tuotetietokanta on ainoa paikka maailmassa, jossa rakennustuotteiden hiilijalanjäljet ovat GTIN-koodatulla tuotetasolla.’’

Kohteiden ympäristöluokituksen hakemisen helpottamiseksi projektin tuoteyhteenvedolle tulevat myös tiedot tuotteenM1-luokituksesta ja Joutsenmerkistä sekä hiilijalanjälkitiedoista.

 

Uusi palvelu rakennustuotteiden hakuun ja vertailun 25.5.2023

Tuotetietopalvelu siirtyy uuteen aikaan 25.5.2023. Ilmoittaudu julkaisutilaisuuteen >

”Julkaisemme uuden supernopean tuotehaun rttuotetieto.fi:ssa 25.5.2023. Uudella haulla pystyt myös vertailemaan ja valitsemaan tuotteita niin teknisten ominaisuuksien kuin hiilijalanjälkitietojen perusteella”, Kai Renholm kertoo.

Haluatko lisätietoja RT-tuotetiedosta? Ota yhteyttä!

Voit varata haluamasi ajan kalenterista tai olla yhteydessä Jukkaan tai Esaan!

Jukka Inkinen, myyntipäällikkö
040 505 7977, jukka.inkinen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

Esa Putkonen, myyntipäällikkö
044 3635 752, esa.putkonen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

< Takaisin blogiin