Rakennustiedon urakoitsijoita palveleva tuotetieto käyttöön YIT:n uusilla työmailla
Timo Hämäläinen, YIT

YIT on ottamassa Rakennustiedon urakoitsijoita palvelevan tuotetietopalvelun - nimeltään RT-urakoitsijan tuotetieto - käyttöön uusilla työmaillaan rakennustuotteita koskevan luovutusaineiston kokoamisessa työmaan alusta lähtien. YIT:n mukaan tämä alan yhdessä kehittämä kolmannen osapuolen sähköinen palvelu säästää urakoitsijoilta ja rakennustuoteteollisuudelta merkittävästi työtä verrattuna kohdekohtaisten tuotetietojen kokoamiseen erikseen kaikilta tuotevalmistajilta. Se varmistaa myös tietojen ajantasaisuuden ja luotettavuuden sekä digitalisaation tehokkaan hyödyntämisen osapuolten kesken.

”Viime syksynä Rakennustiedon urakoitsijoita palvelevaan tuotetietopalveluun liittyi noin 50 YIT:n työmaata ja tänä vuonna pelkästään helmikuussa jo yli 20 työmaata. Edellytämme tämän palvelun käyttöä systemaattisesti, kun teemme uuden toimittajan kanssa sopimuksen. Tänä vuonna kaikki uudet työmaat ovat alkaneet kerätä luovutusmateriaalin työmaiden alusta lähtien tällä palvelulla”, YIT:n hankintapäällikkö Timo Hämäläinen sanoo.

Tällä hetkellä jo arviolta kolmasosa YIT:n kaikista työmaista käyttää Rakennustiedon urakoitsijoille tarjoamaa tuotetietopalvelua, vaikka yhtiö on edistänyt sen käyttöä aktiivisesti vasta puolisen vuotta.

Hänen mukaansa palvelulla on monia etuja, kuten tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus sekä selkeä hierarkia. Työaikaa säästyy huomattavasti verrattuna siihen, että esimerkiksi työmaainsinööri joutuu kokoamaan valtavan määrän tuotetietoja lukuisten valmistajien verkkosivuilta tai sähköpostilla.

”Meidän näkökulmastamme yksi tärkeimmistä asioista on se, että dokumentit ovat kootusti kolmannen osapuolen eli Rakennustiedon hallinnassa tuotetietokannassa. Se sujuvoittaa ja nopeuttaa toimintaa ja varmistaa oikeat tiedot”, Timo Hämäläinen sanoo.

Lain mukaan dokumentit voivat olla myös tuotetoimittajan kotisivuilla, mutta jos dokumenteissa on joku virhe, toimittaja voi käydä muuttamassa tiedon kotisivuillaan eikä kukaan voi varmasti tietää mitä on muutettu ja milloin. Tällöin esimerkiksi reklamaatioon johtaneiden asennusohjeiden , CE-merkintöjen tai suoritustasoilmoitusten (DoP) oikeellisuuden osoittaminen voi olla vaikeaa.

Säästää aikaa työmaalla

Rakennustiedon palvelussa voidaan aina selkeästi osoittaa, milloin tuotteiden tuotekelpoisuus on todennettu järjestelmään, ja tiedot ovat selkeässä ja havainnollisessa järjestyksessä.

”Kun luovutusaineiston kokoaa Rakennustiedon tuotetietopalvelulla, tarvittavat tiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. Jos jokainen kokoaa luovutusaineiston omalla hierarkiallaan, niiden läpikäynti on paljon haastavampaa”, Hämäläinen sanoo.

Urakoitsijan näkökulmasta rakennusalan yhdessä kehittämän Rakennustiedon tuotetiedon palveluiden käyttö säästää merkittävästi aikaa työmaalla.

”Luovutusdokumenttien kokoaminen vie työmaainsinööriltä valtavasti aikaa, jos hän joutuu hankkimaan aineiston luovutusvaiheessa. Kun aineiston kokoamisesta tulee online-tekemistä siihen rakennetulla järjestelmällä ja palvelulla, työ sujuu monta kertaa nopeammin ja mukavammin kuin esimerkiksi tuotekelpoisuusdokumenttien etsiminen toimittajien sivuilta. ”

Toimittajat lähettävät tuotetietoja edelleen paljon myös sähköposteilla, jota Hämäläinen pitää hyvin työläänä tapana. Toimittaja joutuu tällöin ensin etsimään tietoja siitä mitä tuotteita asiakkaalle on toimitettu, ja urakoitsijan täytyy tallettaa toimitetut tiedostot aina erikseen.

”Sähköpostien lähettäminen ja vastaanottaminen on aina yhden miehen show, mutta Rakennustiedon tuotetiedon palveluun voidaan luoda käyttöoikeudet useammille henkilöille. Palvelun käyttö ei jää kiinni yhden henkilön poissaolosta, jonka koneelle tiedot on talletettu.”

Edistää alan tuottavuutta

Timo Hämäläinen pitää Rakennustiedon tuotetietopalvelun ja Starkin toimintamallia hyvänä esimerkkinä kehityksestä ja toivoo vastaavan toiminnan yleistyvän myös muiden toimijoiden kanssa. Urakoitsija saa helposti listan työmaan Starkilta ostamista tuotteista ja pystyy lisäämään ne muutamassa sekunnissa Rakennustiedon urakoitsijan tuotetietopalveluun. Parhaassa tapauksessa urakoitsija saa kyseisistä tuotteista luovutusaineistoon ja tuotekelpoisuuden todentamiseen tarvittavat dokumentit ja muun muassa kemikaaliluetteloon tarvittavat tiedot menevät työntekijöiden puhelimiin saataville saman tien.

”Nykyisin toimittajat saattavat lähettää työmaalle esimerkiksi muistitikun, josta työmaalla joudutaan etsimään työmaalla käytettyjen tuotteiden tiedot. Starkin kaltainen toimintamalli osoittaa selkeästi mitä tuotteita juuri kyseisellä työmaalla on käytetty ja tallentaa juuri niihin tuotteisiin liittyvät dokumentit. Tämä säästää paljon työtä urakoitsijan lisäksi myös tuotetoimittajilta”, Timo Hämäläinen sanoo.

YIT on pitänyt tärkeänä alan yhteisen tuotetietopalvelun kehittämistä osana toimintatapojen uudistamista ja koko prosessin kehittämistä. Tuotetietojen yhtenäisyys ja virtaus osapuolten kesken on tärkeä edellytys myös digitalisaation ja automaation hyödyntämiselle sekä tuottavuuden parantamiselle.

”Rakennustiedon tarjoama tuotetietopalvelu on selkeästi tulevaisuutta.  Palvelu on ottanut huimia harppauksia parin viimeisen vuoden aikana sen jälkeen, kun Rakennustieto lähti edistämään palvelua voimallisemmin.”, Timo Hämäläinen sanoo.

Rakennustiedon tuotetietokannassa olevien tuotetoimittajien määrä on kasvanut yli 400:aan ja tuotteiden määrä 150 000 tuotteeseen. Mm. ympäristöministeriöltä saadun rahoituksen vauhdittamana Rakennustiedon tuotetietokanta muuntuu myös rakennustuotteiden ympäristötietokannaksi.

Miljoonia tietosoluja tuotejärjestelmistä

”Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax totesi osuvasti yhdessä koulutustilaisuudessa, että heiltä työmaan käyttöön siirtyvän tiedon määrä on nykyisin niin valtava, ettei sitä voi enää heidänkään näkökulmastaan siirtää sähköposteilla. Rakentamisen ratkaisuja ja laaja-alaisia järjestelmiä koskevat tuotetiedot siirtyvät heiltä miljoonia soluja käsittävinä OVT-tiedostoina Rakennustiedon tuotetietokantaan”, Timo Hämäläinen havainnollistaa siirrettävän tuotetiedon määrää.

Rakennustiedon tuotetietokanta säästää merkittävästi työtä myös rakennustuotetoimittajilta, kun dokumentteja ei tarvitse lähettää erikseen sadoille työmaille.

Kehityksen vauhdittamiseksi Timo Hämäläinen peräänkuuluttaa lain asettajalta myös pistokokeita rakennusalalle laissa vaadittavien luovutustietojen hallinnasta lain edellyttämällä tavalla, kemikaaliluettelot mukaan lukien.

Haluatko lisätietoja RT-urakoitsijan tuotetiedosta?

Voit varata haluamasi ajan kalenterista tai olla yhteydessä Teemuun!

Teemu Rantanen, RT-tuotetiedon tiimipäällikkö ja RT-urakoitsijan tuotetiedon tuotepäällikkö

0407099917, teemu.rantanen@rakennustieto.fi

< Takaisin blogiin