EtusivuajankohtaistablogiRakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman: vahvistunut TKI-tiimi vastaa kira-alan haasteisiin ja luo edellytyksiä vihreälle siirtymälle
Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman: vahvistunut TKI-tiimi vastaa kira-alan haasteisiin ja luo edellytyksiä vihreälle siirtymälle

Tänä vuonna Rakennustietosäätiön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotiimi on saanut vahvistusta kahden tutkimusjohtajan verran. Nyt tutustumme säätiön toimintaan ja toimijoihin blogisarjassa, jonka aloittaa yliasiamies Markku Hedman.

Rakennustietosäätiön TKI-toiminnan keskeisenä tavoitteena on parantaa suomalaisen kiinteistö- ja rakentamisenalan edellytyksiä vastata aikamme suuriin haasteisiin. Tavoitteenamme on myös omalta osaltamme ylläpitää kokonaiskuvaa käynnissä olevien muutosten merkityksestä sekä niihin sisältyvistä tavoitteista ja mahdollisuuksista.

Yleishyödyllisenä toimijana haluamme jatkossa myös TKI-toiminnan kautta edistää kestävien, laadukkaiden ja hyvinvointia edistävien ympäristöjen toteutumista. Siksi meille on tärkeää olla mukana tukemassa rakennusalan ajankohtaisia hankkeita, esimerkiksi arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ja kira-kasvuohjelman toteutumista. Oleellinen osa TKI-toimintaamme on myös ymmärtää entistä paremmin kira-alan ajankohtaisia tarpeita, jotta pystymme jatkossakin palvelemaan eri toimijoita konsernimme tuotteilla ja palveluilla.

TKI-toimintamme keskiössä on tukea uusien innovaatioiden luomista sekä edistää digitalisaation ja vihreän siirtymän toteutumista. Toiminnassamme nämä teemat ovat voimakkaassa vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi RT-tuotetiedon edelleen kehittäminen luo uusia digitaalisen toiminnan edellytyksiä niin suunnittelun, toteutuksen kuin myös ylläpidon vaiheisiin. Yhtälailla RT-tuotetieto on tärkeässä roolissa kestävässä rakentamisessa, sillä se tarjoaa varmistettua tietoa esimerkiksi ympäristövaikutusten, energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen arvioimiseen. Toisaalta RT-tuotetieto luo mahdollisuuksia uusille rakentamisen ratkaisuille ja liiketoiminnalle.

Rakennustietosäätiön strategian tavoitteena on ollut perustaa nyt toimintansa aloittanut TKI-tiimi. Olen todella iloinen siitä, että meillä on  kolme erityisasiantuntijaa, jotka ovat kokeneita tutkijoita ja toimijoita omilla vastuualueillaan.

Rakennetun ympäristön digitalisaation tutkimusjohtaja Tommi Arola on toiminut hieman päälle kaksi vuotta Rakennustietosäätiöllä ja keskittyy kira-alan digitalisaation kehittämiseen. Elokuussa aloittaneen Katja Tähtisen tehtävänä kestävän rakentamisen tutkimusjohtajana on parantaa turvallisen, terveellisen ja ihmisten hyvinvointia tukevan rakennetun ympäristön toteutumisen edellytyksiä. Lokakuussa Sini Saarimaa puolestaan aloitti innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajana tehtävässä, missä hän ylläpitää tilannekuvaa rakennetun ympäristön muutostekijöistä ja megatrendeistä.

< Takaisin blogiin