RT-kortiston ChatGPT-tekoälyassistentti ohjaa oikeaan ja luotettavaan tietoon

ChatGPT:n myötä tekoäly on avannut valtavat mahdollisuudet tuottavuuden kasvulle, koska rakennusalan yritysten tietopääomasta ja rakentamisen prosessissa käsiteltävästä tiedosta suuri osa on kirjoitettua tekstiä. Rakennustieto haluaa tarjota tietotyöhön tehokkaimmat työkalut ja on siksi edelläkävijä myös ChatGPT:n hyödyntämisessä oikean tiedon hakemisessa.

”On hienoa, että Rakennustieto haluaa olla edelläkävijä ja tuoda tehokkaimmat työkalut asiakkaiden arkeen mitä markkinoilta löytyy. Rakennustiedon RT-kortiston ChatGPT-tekoälyassistentti on ensimmäisiä suomalaisia ydinliiketoimintaan kohdistuvia ChatGPT-sovelluksia, jotka on tehty nimenomaan arvon tuottamiseen asiakkaille”, Antti Merilehto tekoälyassistentin teknisestä toteutuksesta vastanneesta Elev Consultingista sanoo.

Hän korostaa, että tekoälytyökalujen käyttö on taito, joka tulee olemaan kaikkien tietotyötä tekevien arkea.

”Olen työskennellyt konsulttina pelkästään kehittyneen analytiikan ja tekoälyn parissa kahdeksan vuotta. Marraskuun lopussa 2022 tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet luonnollisen kielen osalta mullistuivat, kun chat-käyttöliittymä yhdistyi GPT-kielimalliin. ChatGPT:n myötä tekoäly on avannut valtavat mahdollisuudet tuottavuuden kasvulle ja kehitys on todella nopeaa”, Antti Merilehto sanoo.

Stanfordin yliopiston ja MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tutkimuksessa jo nykyisiä tekoälytyökaluja hyödyntävien tietotyöntekijöiden tuottavuus oli 14 prosenttia parempi kuin vertailuryhmän.

”Ne, jotka hyödyntävät tekoälyä syrjäyttävät ne, jotka eivät sitä käytä”, tutkimus tiivistää tekoälyn vaikutukset jatkossa työmarkkinoilla.

Boston Consulting Groupin tutkimuksessa tekoälyn hyödyntäminen paransi johdon konsulttien tuottavuutta 12 prosentilla.

Rakennustiedon ChatGPT-tekoälyassistentti hakee tiedon avoimen ChatGPT:n lähteenään käyttämien maailmanlaajuisten tietomassojen sijasta RT-kortiston luotettavasta tietosisällöstä.


Tehokkaimmat työkalut tietotyöhön

”Tekoälyassistentin kehittämisen pohjaksi tehdyissä RT-kortiston käyttäjien haastatteluissa korostui se, että tavanomaisessa tietohaussa on paljon RT-ohjekorttien ja niiden sisällön pläräämistä. Tässä logiikka haluttiin kääntää toisinpäin: tekoälyassistentti antaa kysymykseen vastauksen, joka ohjaa myös tiedon lähteille kyseisiin RT-ohjekortteihin.”

Antti Merilehto muistuttaa, että kyse on pilotista, jonka pohjalta sovellusta kehitetään edelleen ja tekoälyassistentin rinnalla kannattaa käyttää tavanomaista RT-kortiston hakua.

”Suomessa käytetty sana tietokone antaa jo lähtökohtaisesti väärän kuvan verrattuna esimerkiksi englannin computer-sanaan, joka monien muiden kielten tavoin tarkoittaa laskentakonetta. Sama koskee tekoälyä, älyn sijaan ChatGPT:ssäkin on kyse sanoihin liittyvästä laskenta-algoritmista ja asiaan liittyvien todennäköisesti oikeiden sanojen arvaamisesta mahdollisimman hyvin käytössä olevan datan pohjalta kuin absoluuttisesta totuudesta.”

Merilehto korostaa, että tekoälyn käytössä on oltava kriittinen: se ei korvaa ihmistä, vaan toimii ihmisen apuna käyden hetkessä läpi valtavan määrän dataa niiden toimintatapojen pohjalta, jotka sille on opetettu. Ihmisen on osattava tehdä oikeita kysymyksiä tekoälylle ja ihmisellä on myös vastuu siitä millä tavalla tekoälyn antamia vastauksia ja tietoja hyödynnetään.

Tekoälyn tarjoamien vastausten tulkinnassa on muistettava se, että avoimen datan lähdeaineisto verkossa sisältää valtavan määrän hyvin hajanaista faktatietoa, fiktiota ja myös väärää tietoa.

Avoimeen dataan pohjautuville tekoälysovelluksille ei myöskään kannata antaa aineistoksi mitään yrityksen luottamuksellisia tietoja, vaan niitä on turvallista käsitellä ainoastaan yrityksen omaan käyttöön rajatuissa tekoälysovelluksissa.

”Nyt olemme kaikki vasta harjoittelemassa valtavalla nopeudella kehittyvän tekoälyn käyttöä, mutta riskit ovat niillä organisaatioilla ja yksilöillä, jotka eivät lähde mukaan opettelemaan uudenlaisia työtapoja. Asiakkaat haluavat meidän käyttävän aina mahdollisimman tehokkaita työkaluja, ja tietotyössä tekoäly on sellainen. Elämme täysin poikkeuksellista aikaa”, Antti Merilehto sanoo.


Mahdollistaa tuottavuusloikan

”Tämä on todella hieno pilotti, kun olen päässyt testaamaan RT-kortiston ChatGPT-tekoälyassistenttia ensimmäisten joukossa”, innovaatiojohtaja Pieti Marjavaara A-Insinööreistä sanoo.

A-Insinöörien johto päätti vuonna 2018 sisäisen tekoälyryhmän perustamisesta sen jälkeen, kun yhtiön henkilöstöä oli osallistunut Helsingin yliopiston järjestämälle, sittemmin maailmanlaajuisesti tunnetuksi tulleelle Elements of AI-verkkokurssille. Nykyisin yhtiöllä on myös omaa kooditason tekoälyosaamista.

A-Insinöörit hyödyntää tekoälyä muun muassa algoritmisessa suunnittelussa, kuvantunnistuksessa ja koneoppimisessa sekä ChatGPT:n kaltaisten sovellusten myötä yhä enemmän luonnollisen kielen käsittelyssä.

”Rakennusalan yritysten tietopääomasta suuri osa on kirjoitettua tekstiä. Tekoälystä on monenlaisia hyötyjä tilaajalle ja projektinjohdolle, koska tiedot löytyvät nopeammin ja erilaisten yhteenvetojen tekeminen sekä sisältöjen luominen helpottuvat. Tekoälyassistentin kaltaisten sovellusten suurimmat hyödyt saadaan, kun käyttäjä on alan ammattilainen, joka osaa kysyä olennaisia asioita ja myös kyseenalaistaa tekoälyn tuotoksia niin että hän etenee iteratiivisesti sparraillen”, Pieti Marjavaara sanoo.

Tekoälyn kehitys ja digitalisaatio mahdollistavat rakennusalalla pitkään kaivatun tuottavuusloikan, kun projektiluonteisesta toiminnasta voidaan siirtyä prosessin jatkuvaan kehittämiseen hankkeesta toiseen.

”Jos olen mukana muutaman vuoden kestävässä rakennushankkeessa, ei kymmeneen vuoteen mahdu kovin montaa projektia. Kun 1300 kollegaani A-Insinööreissä on samaan aikaan omissa hankkeissaan ja oppivat niissä, liittyy tiedon ja osaamisen siirtämiseen hankkeiden ja ihmisten välillä suuria mahdollisuuksia jatkuvaan kumuloivaan oppimiseen ja tuottavuuden parantamiseen.”


Tekoälyä on käytettävä vastuullisesti

Marjavaara korostaa tekoälyn vastuullista käyttöä ja tietoturvaa.

”Tekoälyn antamiin vastauksiin liittyy aina epävarmuutta, ja siksi samaa asiaa pitää kysyä useita kertoja eri tavoilla. Myös vastauksen oikeellisuudesta on täysi vastuu kysyjällä. Tiedon oikeellisuutta voidaan parantaa mallien aihepiirikohtaisella hienosäädöllä ja taksonomialla, jota pankki- ja vakuutusmaailmassa on jo tehty.”

ChatGPT:n ohjeissakin todetaan, ettei mitään arkaluontoista tietoa kannata keskustelussa käyttää, koska yksittäisiä syötteitä ei voida poistaa keskusteluhistoriasta.

”Yrityksen omaa tietopääomaa ei luonnollisesti haluta levittää kilpailijoille ja asiakkaiden ja hankkeiden tietoja on säilytettävä luottamuksellisesti. Oman yrityksen sisällä kannattaa järjestää tiedotusta ja koulutusta tekoälyn käytöstä, koska harjoitteluvaiheessa riski luottamuksellisten tietojen käyttöön on kaikkein suurin. Tekoälyn osalta on tärkeää käyttää vain luotettavien tahojen palveluita”, Pieti Marjavaara muistuttaa.

Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilon mukaan ChatGPT-tekoälyassistentti on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa Rakennustiedon palveluissa helpottamaan oikean tiedon löytymistä sen jälkeen, kun pilottivaiheesta on siirrytty laajempaan käyttöön RT-kortiston osalta.

 

RT-kortiston ChatGPT on kehitysvaiheessa ja sen käytön rajoitukset kannattaa pitää mielessä

Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla tekoälyn parissa. ChatGPT on tekoälyyn perustuva kielimalli, joka toimii keskustelubottina ja virtuaaliavustajana. RT-kortiston ChatGPT  toimii avustajana, joka ohjaa oikeaan sisältöön ja nopeuttaa oikean tiedon löytymistä. Tekoälyassistentin antamissa vastauksissa saattaa esiintyä vaihtelevuutta, sen antamat viitteet eivät välttämättä ole oleellisimpia ja virheellisetkin vastaukset ovat mahdollisia. Assistenttia käyttäessä tulee tarkistaa tietojen oikeellisuus assistentin vastauksessa antamista viitteistä.

Lue tästä miten käytät ChatGPT-tekoälyassistenttia mahdollisimman tehokkaasti

Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilon mukaan ChatGPT-tekoälyassistentti on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa Rakennustiedon palveluissa helpottamaan oikean tiedon löytymistä sen jälkeen, kun pilottivaiheesta on siirrytty laajempaan käyttöön RT-kortiston osalta.

Tilaa RT-kortisto-lisenssi ja saat ChatGPT-tekoälyassistentin käyttöösi

< Takaisin blogiin