RT-tuotetiedossa tulossa vauhdikas vuosi

Viime vuonna RT-tuotetieto kehittyi kaikilla osa-alueilla, eikä vauhti ole hiipumassa tänäkään vuonna. Tämä vuosi tuo mukanaan monia paljon toivottuja uudistuksia RT-tuotetietoon. Työpöydällä on rakenteellisen hiilijalanjälki- ja materiaalitiedon moninkertaistaminen rakentamislain tarpeista, RTS-ilmastoselosteen julkaisu, uusien kaupan ketjujen ottaminen mukaan, rajapintojen kehittäminen, tiedon virtautus tietomalliin, projektituotteiden ja teknisen ominaisuustiedon hallinta ja yli 20 000 tuotteen DoPien tiedon rakenteellistaminen.


RT-tuotetiedosta kansallinen ympäristötietokanta


Jo viime vuonna alettiin kerryttää tietokantaan rakenteellista hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitietoa. Sen myötä tietokannassa on jo yli 7000 tuotteen hiilijalanjälkitiedot yhdistettynä yksilöivään tuotetunnisteeseen. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa tänä vuonna ja moninkertaistaa sellaisten tuotteiden määrä, jolta löytyy EPD-ympäristöselosteesta peräisin olevaa hiilijalanjälkitietoa. Mukaan on tarkoitus ottaa myös SYKEn ylläpitämästä CO2data.fi-tietokannasta löytyvät geneeriset hiilijalanjälkiarvot sellaisille tuotteille, joilla ei ole EPD-ympäristöselostetta. Tämän kehityksen myötä tietokannasta muodostuu kansallinen ympäristötietokanta.

Tulossa RTS-ilmastoseloste vastaamaan rakentamislain tulevaan uudistukseen


Ympäristökokonaisuuteen liittyy myös viime vuoden syksystä asti kehityksessä ollut RTS-ilmastoseloste. Se tarjoaa yhdessä paketissa kaiken sellaisen ympäristötiedon, jolle on tarvetta tulevan rakentamislain uudistuksen myötä. Tällä hetkellä palvelua viimeistellään julkaisukuntoon. Ulos tullaan näillä näkymin vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. RTS-ilmastoseloste sisältää sellaisia rakentamislain myötä tarvittavia tietoja, joita ei saada EPD-ympäristöselosteesta.

Rakentamislain myötä pöydälle on noussut myös erilaiset materiaalitiedot ja materiaalien alkuperätiedot. RTS-ilmastoseloste sisältää myös näiden tietojen esittämisen. Samoin itse RT-tuotetiedon tietokantaa ja julkaisukanavia kehitetään tukemaan kaikessa kattavuudessaan rakentamislain myötä tarvittavien tietosisältöjen välitystä kaikille tiedon tarvitsijoille.

Yhteistyö kaupan toimijoiden kanssa tiivistyy entisestään


Starkin kanssa yhteistyössä kehitetty malli rautakaupasta ostettujen lisäämiseksi suoraan palveluun mullistaa dokumenttien virtaamista rakennusalalla.

Omana kokonaisuutena ajamaan palvelua eteenpäin on ollut vireillä lisäksi rajapintayhteistyöt eri kaupan toimijoiden kanssa. Viime vuoden loppupuolella yhteistyö saatiin käyntiin Värisilmä-liikkeitä palvelevan Väritukun kanssa. Samoin yhteistyö toisen kaupan toimijan kanssa on hyvin lähellä valmistumista. Työtä kaupan liikkeiden kanssa jatketaan läpi vuoden ja pyritään laajentamaan kantaa niin, että se palvelee laajamittaisesti myös kaupan tarpeita.

Rajapinnat kehittyvät 


Teknisen kehityksen puolella tänä vuonna on tarkoitus laajentaa nykyistä rajapintakokonaisuutta. Kehityksen myötä rajapinta mahdollistaisi nykyistä laajempien tietosisältöjen noudon rajapinnasta. Samoin rajapinnan hakumahdollisuudet laajenevat käyttäjien tarpeiden pohjalta. Omana kokonaisuutenaan on laajentaa rajapinnan käyttäjäkuntaa nykyisestään.

Rajapintoihin kytkeytyy kehitystyö tuotetiedon virtauttamiseksi tietomalleihin. Näitä tarpeita ovat tuoneet esille suunnittelijat, urakoitsijat ja ylläpito. Tarpeita on siis rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Vuoden aikana tulee ratkaista se, miten tuotetieto on sujuvasti käytettävissä myös tietomallien ja digitaalisen kaksosen kautta.

Projektituotteiden tuotetiedon välitys palvelukokonaisuudessa kehittyy


Viimeisenä esiin nostettavana asiana ovat projektituotteet ja vakiotuotteiden tekniset ominaisuudet. RT-tuotetiedossa on pilotoitu malli, joka mahdollistaa projektituotteiden tuotetiedon välityksen palvelukokonaisuudessa. Sama malli toimii myös vakiotuotteiden teknisen ominaisuustiedon hallintaan. Malli on todettu nyt toimivaksi, ja sen laajamittaisempi hyödyntäminen odottaa tuotehaun ja rajapintojen teknisen kehityksen etenemistä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tavoitteena on kuitenkin yli 20 000 tuotteen tekniset ominaisuustiedot DoP-suoritustasoilmoituksista. Tämä mahdollistaisi suunnittelijoille ja hankinnalle tuotevalinnat teknisen ominaisuustiedon pohjalta.

Paljon asioita on siis etenemässä jälleen tänäkin vuonna yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. RT-tuotetieto tulee kokemaan tänäkin vuonna kolmannen peräkkäisen uudelleen syntymisen. Ole menossa mukana kertomalla tarpeesi kehitykseen tai seuraamalla RT-tuotetiedon viestintää.

Liity RT-tuotetiedon tietokantaan >

Ilmoittaudu RT-tuotetiedon esittelyihin ja maksuttomiin koulutuksiin >

Tilaa uutiskirje, jotta pysyt ajan tasalla kehityksestä >

Lisätietoa RT-tuotetiedosta >

< Takaisin blogiin