RT-tuotetieto on kehittynyt vuoden 2022 aikana täysin uudelle tasolle
RT-tuotetieto on kehittynyt harppauksin vuonna 2022. Sen konkreettisin ja merkityksellisin hedelmä on tuotetoimittajien määrän kasvu 407:ään ja tuotteiden määrän kasvu 145 000 tuotteeseen. Kuluneena vuonna on kehityksen lisäksi syvennetty yhteistyötä erityisesti urakoitsijoiden ja kaupan toimijoiden suuntaan. Suurimpana yksittäisenä kokonaisuutena voidaan nostaa ympäristöministeriöltä myönnetyn rahoituksen turvin tehdyt kehitystoimenpiteet, jotka mahdollistavat RT-tuotetiedon muuntumisen kansalliseksi ympäristötietokannaksi. RT-tuotetieto on kehittynyt vuoden aikana täysin uudelle tasolle.

Näin vuoden kaarratellessa kohti loppuaan, on aika vetää yhteen kuluneen vuoden kehitystoimenpiteitä RT-tuotetiedon saralta. Vuosi on edeltävän vuoden tapaan ollut vauhdikas ja kehitystä on tehty monella rintamalla. RT-tuotetieto on kokonaisuutena kehittynyt kaikilla palvelukokonaisuuden osa-alueilla tuotehaussa, RT-urakoitsijan tuotetiedossa ja rajapinnoissa.  

Tuotteiden ja tuotetoimittajien määrät kasvavat

Erityisen hienona asiana kuluneesta vuodesta voidaan nostaa se seikka, että tuotetoimittajien määrä on kasvanut 375:sta 407:ään. Kasvun painottuessa jyrkästi ylöspäin vuoden lopussa. Tehdyt toimet RT-tuotetietoon ovat alkaneet selkeästi purra. Tuotemäärä on kasvanut 113 000 tuotteesta 145 000 tuotteeseen, kokonaistietomäärän ollessa 2,6 miljoonaa tietokenttää.

Alkuvuoden toimenpiteisiin kuului uuden tietokantarakenteen käyttöönotto, joka mahdollistaa yli 300:n erilaisen tuotetiedon tallentamisen tuotteelle. Uusi kantarakenne on yhteensopiva kansallisen tuotetietostandardin kanssa sekä vastaa urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja kaupan tietotarpeita.

RT-urakoitsijan tuotetietoa kehitetään käyttäjätarpeiden mukaan

Yhteistyötä on syvennetty vuoden aikana suurimpien urakoitsijoiden kanssa, mikä on tuonut eväitä RT-urakoitsijan tuotetiedon kehittämiseen todellisten käyttäjätarpeiden kautta. Palvelua onkin kehitetty asiakaspalautteen mukaan kuluneen vuoden aikana enemmän kuin edeltävän viiden vuoden aikana.

RT-urakoitsijan tuotetiedon käytettävyys on parantunut huimasti, ja mukaan on tuotu esimerkiksi automaattisesti muodostuva ja QR-koodin kautta työmaahenkilöstölle jaettava kemikaaliluettelo. Nykyään palvelussa on mahdollista hoitaa myös ympäristötietojen todentamiseen liittyviä tehtäviä. Suuret rakennusliikkeet käyttävät palvelua hankkeiden tuotetiedon hallintaan.

 Yhteistyö kaupan toimijoiden kanssa jatkuu

Yhteistyötä on jatkettu myös kaupan toimijoiden kanssa. Sen keskeisimpänä hedelmänä on käynnistetty yhteistyö, jossa RT-tuotetiedosta voidaan välittää tuotetietoa kahden eri kaupan toimijan tarpeisiin. Meneillään olevan pilottijakson jälkeen yhteistyötä on tarkoitus syventää nykyisten kaupan toimijoiden kanssa ja edelleen laajentaa muihin kaupan ketjuihin.

 Vauhdikasta teknistä kehitystä

Teknistä kehitystä on tehty tai ollaan juuri tekemässä sisään- ja ulospäin suuntautuvien rajapintojen osalta ja RT-tuotehaku-palvelun kehittämiseksi. Niiden lisäksi on ollut paljon pienempää teknistä kehitystyötä kuluneena vuotena.

Kehitystä saatiin uuteen vauhtiin alkukesästä ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta myönnetyn tukipäätöksen varmistuttua. Rahoitus on osa Euroopan unionin NextGenerationEU-kokonaisuutta. Rahoitus mahdollistaa RT-tuotetiedon kehittämisen kansalliseksi ympäristötietokannaksi. Siinä kehityksessä ollaan hyvässä vauhdissa: RT-tuotetiedosta löytyy 7000 tuotetunnisteella tunnistettavan rakennustuotteen hiilijalanjälkitiedot rakenteellisessa muodossa.

 Tilaa uutiskirje ja pysyt ajan tasalla kehityksestä

Vielä täytyy mainita toimenpiteet, joita on tehty viestinnän ja koulutuksen saralla. Viestinnän kehitys kiteytyy RT-tuotetiedon kuukausittaiseen uutiskirjeeseen. Siihen tuotetaan kattavasti sisältöä, joka toimii tulevan kuukauden viestinnän polttoaineena. Samaan aikaan on saatu rullaamaan RT-tuotetiedon kuukausittaiset koulutukset, joiden kautta on matala kynnys perehtyä palvelukokonaisuuteen. Uutiskirjeessä kerrotaan myös tulevista koulutuksista. Tilaa uutiskirje >

 Yhteistyössä alan kanssa

Kaikkien yhteistyötahojen mainitseminen ei käytännössä ole mahdollista, mutta asiakokonaisuutta on edistetty mm. Rakennusteollisuuden, Rakennustuoteteollisuuden, Raklin, SKOLin, Puutuoteteollisuuden, RaSin, Senaatin, GS1 Finlandin, RT:n digiryhmän, Building 2030 -konsortion, LVI-infon, Sähkönumeroiden ja rakennusvalvontojen topten-ryhmän sekä monien muiden kanssa. Voidaan siis todeta, että asiaa edistetään yhdessä koko rakennusalan rintaman kanssa.

 Vauhdikas kehitystyö jatkuu ensi vuonna

Paljon muutakin on kuluvana vuonna työpöydälle mahtunut, ja vauhti jatkuu samanlaisena myös tulevana vuotena. Ensi vuoden työpöydällä on esimerkiksi hakupalveluiden uusiminen, hankkeeseen räätälöitävien projektituotteiden hallinnan vieminen loppuun, rautakaupasta ostettavien vakiotuotteiden teknisen ominaisuustiedon hallinta, tiedon vienti tietomalliin ja digitaaliseen kaksoseen sekä tietysti tuotetoimittajien ja tuotteiden määrän merkittävä kasvattaminen.

Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille yhteistyökumppaneille! Jatketaan asian parissa myös tulevana vuonna.

Sami Saari
Liiketoiminnan kehityspäällikkö

Haluatko lisätietoja RT-tuotetiedosta? Ota yhteyttä!

Voit varata haluamasi ajan kalenterista tai olla yhteydessä Jukkaan tai Esaan!

Jukka Inkinen, myyntipäällikkö
040 505 7977, jukka.inkinen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

Esa Putkonen, myyntipäällikkö
044 3635 752, esa.putkonen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

Liity RT-tuotetiedon tietokantaan >

Ilmoittaudu RT-tuotetiedon esittelyihin ja maksuttomiin koulutuksiin >

Tilaa uutiskirje, jotta pysyt ajan tasalla kehityksestä >

Lisätietoa RT-tuotetiedosta >

< Takaisin blogiin