RT-tuotetieto syntyi TEHO-hankkeen tuloksena

TEHO-hanke oli vuonna 2013 alkanut rakennusteollisuuden, tuotevalmistajien ja jälleenmyyjien kanssa toteutettu kehityshanke, jonka tavoitteena oli digitalisoida tuotetiedonhallinta rakennushankkeissa ja luoda rakennusalalle yhteinen digitaalinen tuotetietokanta – RT-tuotetieto – rakennustuotteiden tiedon hallintaan.

 

TEHO-hankkeessa rakennusalan tuotetieto digitalisoitiin siten, että tieto on kaikkien saatavilla yhdestä paikasta ja tuotetietoa voidaan jalostaa eri käyttötarkoituksiin. Hankkeen lähtöajatuksena oli, että rakennusala ei voi jäädä yhteiskunnan digitalisoitumisen kyydistä.

 

Tuotetiedon digitalisointi ja tallentaminen yhteen RT-tuotetiedon tietokantaan säästää aikaa ja rahaa kaikilta osapuolilta. Säästöä syntyy, kun tuotevalmistajat ja maahantuojat tallentavat tiedot yhteen paikkaan ja ne standardoidaan määrämuotoon.

 

Lisää tehokkuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä

TEHO-hanke lisää nimensä mukaisesti alan tehokkuutta, luotettavuutta ja kaikkien toimijoiden kilpailukykyä.

 

Hankkeen vetovastuu oli Rakennustiedolla. Rahoittajina ovat olleet Rakennustietosäätiö RTS sr, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö RTL sr, SRV Yhtiöt, YIT Oyj, Skanska Oy ja Lujatalo Oy.

 

Hankkeen ohjauksesta vastasi Rakennustietosäätiö RTS:n asettama TEHO-toimikunta, jonka myötä käytössä oli kentän laaja asiantuntemus ja tulokset saatiin vietyä käytäntöön toimialalla. Toimikunnassa oli edustettuina rakennusliikkeet, tuoteteollisuus, kauppa, rakennusalan keskeiset järjestöt sekä sähkö- ja LVI-tietokantojen ylläpitäjät.

 

Teho-hanke eteni kolmessa vaiheessa:

 

Vaihe 1: 2013-2015

 

Haasteen tunnistaminen, toimijoiden sitouttaminen, ratkaisuehdotusten kartoittaminen ja kansainvälisten kumppanien kartoitus toteutettiin kaikille avoimina workshop-kokoontumisina.

 

Vaihe 2: 2016-2019

 

 • Digitaalinen RT-tuotetieto-tuotetietokanta (PIM)

 

 • RT-urakoitsijan tuotetieto -sovellus ja mobiilipalvelut lanseerattiin. Sovelluksella kootaan rakennushankkeessa käytetyt tuotteet sähköiseksi aineistoksi Rakennuksen tuoteseloste -koosteeksi.

 

 • ETIM-sisällöntuotanto alkoi. ETIM (European Information Model) on tapa ilmoittaa tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot yhdenmukaisella tavalla.

 

 • Sähkötuotteiden ja LVI-tuotteiden tietokantojen liittäminen tiedon hyödyntäjien palveluihin.

 

 • RT-tuotetietokannan tuotemäärä kehittyi määrällisesti ja laadullisesti.

 

 • Rautakaupat pystyivät hyödyntämään tietokannan sisältöä rakennusliikkeiden ja Rakennustiedon RT-tietoväylän rinnalla.

 

 • Rajapintaliittymien kehittäminen.

 

 • Käyttöturvallisuustiedotteet rakenteistettiin kemikaaliluetteloa varten.

 

 • Ominaisuustietojen määrittely rakennustuotteille ETIM-standardin mukaisesti yhteistyössä NOBB (NO) ja Finfo (SV) kanssa.

Vaihe 3: 2020 ->

 

 • Rakentamisen hankinta- ja logistiikkaprosessien kehittäminen ja kansainvälinen standardointiyhteistyö.

 

 • RT-tuotetietokanta on "kansallinen rakennustuotetietokanta".

 

 • Tietokantaa hyödynnetään laajasti Suomessa rajapinnan kautta erilaisissa palveluissa ja sähköisessä rakennustuotekaupassa.

 

 • Osaaminen ja laadukas tuotetieto tuovat merkittävää kilpailuetua Suomen rakennusalalle.

 

 • Rakentamisen laatu paranee!

 

RT-tuotetieto kehittyy edelleen ja vastaa 1.1.2025 uudistuvan rakentamislain vaatimuksiin

TEHO-hankkeen tuloksena valmistunut RT-tuotetieto kehittyy edelleen vuonna 2023 ja vastaa yhä paremmin nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksiin.

 

Kansallinen tuotetietokanta vastaa uudistuvan kaavoitus- ja rakentamislain vaatimuksiin rakennuksen tietomallista, joka sisältää rakennuksen sijainnin, geometrian ja muodon kolmiulotteisena mallina sekä yksityiskohtaiset tiedot rakennustuotteista ja niiden ominaisuuksista. RT-tuotetiedossa rakennusalan tuotteiden tiedot ovat kootusti yhdessä paikassa uuden lain vaatimassa koneluettavassa muodossa, jolloin tuotetiedot on helppo siirtää rakennuksen tietomalliin.

 

RT-tuotetieto mahdollistaa tulevaisuudessa myös tuotteiden todennettujen hiilijalanjälkitietojen hyödyntämisen rakentamisen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tuotekohtaisten tietojen avulla rakentamisen ympäristövaikutusten laskeminen tarkentuu verrattuna nykytilanteeseen, jossa hiilijalanjälkitiedot määritellään yleisluonteisesti tuoteryhmäkohtaisesti. Rakennuksen hiilijalanjäljen laskeminen yleistyy jatkuvasti rakentamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

 

Lähes kymmenessä vuodessa RT-tuotetieto on kehittynyt siksi kansalliseksi tuotetietokannaksi, jollaista TEHO-hankkeen alussa tavoiteltiin. Lisäksi matkalla on myös tarttunut uusia ideoita helpottamaan rakentamisen koko ketjua ja parantamaan rakentamisen laatua.

Haluatko lisätietoja RT-tuotetiedosta? Ota yhteyttä!

Voit varata haluamasi ajan kalenterista tai olla yhteydessä Jukkaan tai Esaan!

Esa Putkonen, myyntipäällikkö
044 3635 752, esa.putkonen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

Jukka Inkinen, myyntipäällikkö
040 505 7977, jukka.inkinen@rakennustieto.fi
Varaa aika kalenterista >

< Takaisin blogiin