Tiedätkö kuinka paljon työmaallasi menee aikaa erilaisten ongelmien selvittämiseen? – Ratun avulla parannat rakentamisen tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua

Rakentajien itse itselleen laatimassa Ratussa on useita työnjohtoa helpottavia työkaluja, kuten menekkilaskin, tehtäväsuunnitelmapohja ja laadunvarmistuslistat. Ratu toimii luotettavana apurina työnjohdon päivittäisessä työssä ja sisältää vastauksen oikeastaan kaikkiin työmaalla tapahtuviin asioihin sekä siihen, miten työmaata pitäisi johtaa.

Ratun käytettävyyteen on panostettu suuresti viime vuosina. Kehitystyön tuloksena Uusi Ratu on nyt suurimmalta osin palvelumuotoinen ja tiedon etsiminen on entistä nopeampaa.

Uusi Ratu käsittää kaksi palvelua RatuPakin sekä menetelmä- ja menekkitiedon. RatuPakki on nopein tapa perehtyä rakennustöiden tuotantotietoon. RatuPakkiin on kerätty työnjohdon kultainen neliö, eli menekki- ja resurssilaskin nopeuttamaan aikataulutusta, menekkiin liittyvä menetelmäkuvaus sekä tiedot, millä laatu ja turvallinen työskentely toteutuu.

Ratu-menekki- ja menetelmätietoon viedään tämän vuoden loppuun mennessä kaikki aiemmin pdf-muodossa olleet menekki- ja menetelmäkortit. Palvelussa on nopea siirtyä työlajista toiseen ja tutkia tietoa yhden työn osalta. Ratu-työsuunnittelupohjat ja muut ohjeet löydät vanhaan tapaan Rakennustiedon Tietoväylästä.

Mikään ei ole tuottavampaa kuin tehdä kerralla oikein

Ajantasaisen Ratu-tiedon avulla töiden ennakkosuunnittelu ja johtaminen työmaalla on nopeampaa ja varmempaa. Kun menetelmät ja työskentelytavat ovat kaikilla työmailla yhtenäiset, niin osapuolten on helppo vaatia työntekijöiltä tiettyä laatua tai työturvallisuutta.

Toimijat oppivat, että tätä minulta vaaditaan ja toisaalta tämä riittää. Ratu toimii tietopakettina töiden ennakkosuunnittelussa. Kun töitä ohjataan aktiivisesti etukäteen, niin häiriötekijät tunnistetaan ja niihin voidaan puuttua ajoissa.

Myös rakennustöidenvalvojien ja rakennesuunnittelijoiden on helppo tutustua rakennustyömaan vaatimuksiin Uuden Ratun avulla.

Ratu-tietoja voi hyödyntää mm.

·  aloituspalaverin valmistelussa

·  tehtäväsuunnittelussa

·  työryhmän mitoituksessa

·  aikataulusuunnittelussa

·  työturvallisuuden varmistamisessa

·  laadunhallinnassa.

 

Tehtäväsuunnittelu on prosessi, jossa selvitetään työn lähtötiedot, määritetään yhteinen tavoite, luodaan aloitusedellytykset ja valvotaan työn toteutuminen. RatuPakin tehtäväsuunnittelupohja on nopea täyttää, mutta auttaa työnjohtajaa ajattelemaan kaikki työhön liittyvät asiat huolella.

Laadunvarmistuslistat toimivat muistilistana esim. aloituspalaveria pidettäessä, mestaa vastaanotettaessa tai mallitarkastusta tehdessä.

Menekki- ja resurssilaskin nopeuttaa aikataulun laatimista, voit vain merkitä kohteesi määrätiedon ja voit käyttää apunasi joko Ratu-menekkiä tai omaa arvoasi.

Tilaa Ratu käyttöösi tilaukset.rakennustieto.fi tai jos haluat lisätietoa, niin ota yhteyttä myyntipäällikkö Aleksi Leinoon aleksi.leino@rakennustieto.fi, voit myös varata ajan kalenterista.

< Takaisin blogiin