EtusivuajankohtaistablogiToimikuntatyön tuloksena syntyvät ohjesisällöt kokoavat alan konsensustietoa
Toimikuntatyön tuloksena syntyvät ohjesisällöt kokoavat alan konsensustietoa

RT-ohjeet ja Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL) ovat keskeisiä hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallisia kuvauksia, jotka ohjaavat rakentamista ja kiinteistönpitoa. Sekä RT-ohjeiden että RYLien sisältö laaditaan Rakennustietosäätiön organisoimissa ja asettamissa toimikunnissa.

Toimikuntiin kutsutaan mahdollisimman laajasti eri tahojen asiantuntijoita, joiden työhön liittyy keskeisesti kunkin ohjeen tai RYLin aihe. Aiheesta riippuen toimikunnissa istuvat niin suunnittelijat, tilaajat, urakoitsijat, palveluntuottajat, tuoteteollisuus kuin oppilaitokset. Näin sisältöihin saadaan mahdollisimman monipuolinen ja kattava sekä asiantunteva ja puolueeton näkemys.

Ohjekorttien ja RYLien sisällöt eivät tule “ylhäältä annettuina” tai edusta yksittäisen asiantuntijan tai tahon näkemystä, vaan ala itse laatii ohjeistukset omaan käyttöönsä ja työnsä tueksi. Toimikuntalaiset pääsevät vaikuttamaan sisältöihin, tuomaan esille omia näkemyksiään sekä kuulemaan ja kommentoimaan muiden ajatuksia.

Toimikunnat tarjoavat ainutlaatuisia tilaisuuksia vaihtaa ajatuksia syvällisesti muiden alan toimijoiden kanssa ja kuulla, mihin kehitys on menossa ja mitkä muutosvoimat vaikuttavat alan tulevaisuuteen. Mukana olevat saavat myös ennen muita tietää, millainen uudesta tai päivitetystä sisällöstä on tulossa, ja tätä tietoa voi olla mahdollista hyödyntää omassa työssä.

Rakennustiedossa tehdään projektisuunnitelma ohjesisältöä varten, ja toimikunnan työ perustuu käsikirjoitukseen. Suunnitelman mukaisesti ja käsikirjoituksen pohjalta toimikunta lähtee yhdessä ja yhteistyöllä laatimaan ohjetta. Itse toimikuntatyö tehdään kokouksissa ja työpajoissa, joissa käsikirjoitusta käydään vähitellen osa kerrallaan läpi. Käytännössä kahden tunnin kokouksia pidetään muutaman viikon välein ja periaatteen mukaisesti niissä jatketaan siitä, mihin edellisessä kokouksessa jäätiin.

Kokousten välillä Rakennustiedon nimeämä projektipäällikkö huolehtii, että käsikirjoitus muovautuu kokousten kulun ja päätösten mukaiseksi ja pitää huolen myös ohjeen laatimiseen ja valmistumiseen liittyvistä käytännön asioista. Tällä toimintatavalla käsikirjoituksesta hioutuu eri osapuolten kommenttien ja näkemysten pohjalta ohje-ehdotus.

Toimikunnan yhteisesti laatima ja hyväksymä ehdotus lähetetään noin kuukauden pituiselle lausuntokierrokselle, jonka aikana kaikilla on mahdollisuus kommentoida ehdotusta. Lausuntopyynnöt julkaistaan materiaaleineen Rakennustiedon uutisissa ja niistä ilmoitetaan laajasti niin RT Tietoväylässä, Rakennustiedon uutiskirjeessä kuin sosiaalisessa mediassa. Ohje-ehdotuksia koskevat kommentit lähetetään aina projektipäällikölle.

Lausuntokierroksen jälkeen jokainen kommentti käydään läpi ja ehdotukseen tehdään tarvittaessa muutoksia. Toimikuntatyön ja laajojen lausuntokierrosten tarkoituksena on vahvistaa sisältöjen konsensus.

Lopulta valmiit sisällöt löytävät tiensä osaksi Rakennustiedon palveluja ja ovat käytettävissä RT tietoväylässä.

Toimikuntaportaalissa voit tutustua käynnissä oleviin toimikuntiin ja ilmoittaa kiinnostuksestasi osallistua sisältöjen laadintaan.

< Takaisin blogiin