Toimiva talo -kriteeristöä kehitetään nyt asuinkerrostalokohteille – tule mukaan vaikuttamaan sisältöön

Rakennetun ympäristön elinkaarenaikaiset hyvät käyttömahdollisuudet, rakennusten käyttöiän pidentäminen ja joustavuuden lisääminen on tunnistettu KIRA kasvuohjelmassa mahdollisuuksina, jotka tuottavat kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille kilpailukykyhyötyjä. Kasvuohjelman lanseeraama lupaus onkin "toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö vuonna 2030".

Rakennustietosäätiö RTS tukee ohjelman tavoitteita kehittämällä uutta Toimiva talo -kriteeristöä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille asuinkerrostalokohteiden kontekstissa hyödynnettäväksi.

 

Kriteeristö keskittyy asuinkerrostalokohteiden sosiaalisen kestävyyden näkökulmaan, johon sisältyy rakennuksen toimivuuden eri osa-alueita, kuten joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, terveellisyys, viihtyisyys, käyttöturvallisuus, ylläpidettävyys sekä esteettömyys. Kriteeristö ottaa huomioon sekä asuinkerrostalorakennuksen yksityiset asunnot ja yhteiskäyttöiset tilat että rakennuksen lähialueen.

 

Toimiva talo -kriteeristö asuinkerrostalokohteille luo kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea asuinkerrostalokohteen sosiaaliseen kestävyyteen sisältyy erityisesti tilallistoiminnalliselta näkökulmalta tarkasteltuna. Se mahdollistaa kohdekohtaisten tavoitteiden asettamisen ja seurannan. Tarkoituksena on tukea monimuotoisuutta asuntotuotannossa.

 

Kriteeristön laadintaa rahoittaa Rakennustietosäätiö RTS:n ohella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Valmistuessaan uusi Toimiva talo -kriteeristö palvelee myös ARA:n tavoitteita ohjata ja seurata asuinrakennusten tilallistoiminnallista laatua. Tarkoituksena on, että kriteeristöä voi hyödyntää koko kiinteistö- ja rakennusala.

  

Monialainen yhteistyö ja laaja testaaminen luovat vaikuttavaa ja käytettävää kriteeristöä

 

Rakennustietosäätiö RTS:n toiminnan ytimessä on aina ollut puolueettoman tiedon tuottaminen hyvän rakennustavan, käyttäjien elämänlaadun ja kokonaisvaltaisen kestävyyden takaamiseksi rakennetussa ympäristössä nyt ja tulevaisuudessa. Rakennustieto Oy:n RT-korttina julkaistava Toimiva talo -kriteeristö täydentää ja jatkaa monta kymmentä vuotta jatkunutta työtä suomalaisen rakentamisen laadun edistämiseksi.

Kriteeristön aihealueita määrittää eurooppalainen EN16309 -standardi (Sustainability of construction works, Assessment of socialperformance of buildings), jonka aiheita rikastetaan tarvittavissa määrin olemassa olevilla Suomen lakipykälillä, asetuksilla ja erityisesti RT-kortistossa julkaistuilla ohjeilla, jota suomalaiset kira-alan ammattilaiset ovat jo luoneet.

 

Työtä valmistellaan parhaillaan monialaisesti Rakennustietosäätiö RTS:n TKI-toiminnassa.  Kriteeristö tuotetaan eri kira-alan asiantuntijoita ja toimijoita osallistavassa prosessissa, mikä varmistaa työn riippumattomuuden ja eri näkökulmien huomioinnin. Kriteeristöä jäsentävään monialaiseen toimikuntaan tulee kuulumaan edustajia esimerkiksi rakennusteollisuudesta, omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakennuttamisen ja omistamisen puolelta, arkkitehtisuunnittelusta, tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä rakennusvalvonnan ja valtion avustusten alueelta.

 

Toimikunnan tehtävänä on erityisesti tunnistaa ne keskeisimmät aiheet, joita esiin nostamalla Toimiva talo -kriteeristön sisällöstä tulee vaikuttava mutta käytettävä. Kehitystyöhön kuuluu kriteeristön testaukset monessa vaiheessa: kriteerien arviointi suhteessa todellisiin asuinkerrostalokohteisiin on olennainen osa kokonaisuuden muodostamista. Lisäksi valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta keskeisesti vastaava ARA tulee testaamaan kriteeristöä toiminnassaan.

Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa

 

Vaikuttavia toimenpiteitä voi tehdä vain laajassa yhteistyössä. Monialaisen kehittämisen lisäksi kira-alan eri tahot sekä laajempi yleisö pääsevät kommentoimaan kriteeristöä sekä vaikuttamaan sen sisältöön.

 

Ensimmäinen Toimiva talo -kriteeristöä käsittelevä avoin keskustelutilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena osana Sosiaalisen asumisen kansainvälistä kaupunkifestivaalia 14.6.2022 klo 10–12.30. Keskusteluun voi osallistua live-tilaisuudessa Rakennustiedon tiloissa Helsingin ydinkeskustassa sekä etäyhteyksien kautta ympäri Suomen. Tämän lisäksi lausuntokierroksen kautta kaikkien on mahdollista kommentoida kriteeristöä ja vaikuttaa sen muodostumiseen.

Kirjoittaja

Sini Saarimaa
tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS

 

 

Lähteet 

Kiinteistö- ja rakentamisalankasvuohjelma. (2022)
EN16309 Sustainability of construction works – Assessment of socialperformance of buildings. (2014)

< Takaisin blogiin