Tunnetko rakentamisen yleiset sopimusehdot? Rakennussopimukset-käsikirja ratkoo rakennushankkeiden ongelmatilanteita nyt myös digiversiona

Rakennusalan ongelmatilanteissa ilmenee yllättävän usein, etteivät alan toimijat tunne riittävän hyvin yleisten sopimusehtojen sisältöä esimerkiksi sopijapuolen reklamaatiovelvollisuudesta – tai siitä, miten urakoitsijan on myötävaikutushäiriön ollessa kyseessä toimittava säilyttääkseen puhevaltansa lisäaikaan ja -kustannuksiin. Jotta hankkeet voivat edetä sujuvasti, tulee menettelytapojen olla selvät kaikille osallisille.

Näitä ja muita tilanteita ratkoo Rakennussopimukset, rakennusalan juridiikan käsikirja, johon on koottu rakentajille, tilaajille, valvojille ja suunnittelijoille ohjeita siitä, miten rakennusalalla tulee toimia yhteisesti pidettävissä kokouksissa, kuten työmaakokouksissa, vastaanottotarkastuksissa ja taloudellisissa loppuselvityksissä.

Kirjan uudistettu painos ilmestyy lokakuussa ensimmäistä kertaa myös odotettuna digiversiona, josta on helppo hakea tietoa ja johon on muistilapputoiminnon avulla kätevä tehdä merkintöjä. Digikirjaa on myös mahdollista päivittää nopeammin kuin painettua kirjaa. Molemmat kirjat ovat käytännön toiminnassa tärkeitä työkaluja – joko yhdessä tai erikseen käytettynä.

Uudessa painoksessa on otettu huomioon rakennusalan sopimuskäytäntöjen ja lainsäädännön viimeisimmät muutokset, minkä lisäksi kirjassa käsitellään kattavasti myös rakennusalan uusinta oikeuskäytäntöä.

Rakennussopimukset

Rakennussopimukset-kirjan sisältö koostuu edellisen painoksen tapaan kahdesta osasta: rakennusalan sopimusoikeutta ja oikeuskäytäntöä käsittelevästä osasta sekä Rakennustieto Oy:n sopimus- ja malliasiakirjoja sisältävästä liiteosasta. Kirja esittelee uusia hankemuotoja Talonrakennushankkeen kulku -RT-ohjekorttisarjan mukaisesti sekä projektinjohtourakkaa,  projektinjohtopalvelua, elinkaarihanketta ja allianssia koskevia RT-sopimusmalleja ja -ehtoja.

Myös uudessa painoksessa myös kommentoidaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 sekä selvitetään Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013, RYHT 2000, TALTEK 2002 ja NL 17 keskeisimmät määräykset.

Uusi verkossa toimiva digikirja löytyy Rakennustiedon RT Tietoväylästä, jossa sijaitsevat myös Sopimuslomake Net ja RT-kortistot, mikä helpottaa tuotteiden yhteiskäyttöä.

Kirjoittaja: Pia Stoor

Hanki Rakennussopimukset, painettu kirja »
Hanki Rakennussopimukset, digikirja »

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rakennussopimukset-kirjan kirjoittajat varatuomari, diplomiekonomi Aaro Liuksiala ja asianajaja, varatuomari Pia Stoor ovat syvällisesti perehtyneet rakennusalan sopimusoikeuteen. Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy:n osakkaina he ovat edustaneet kaikkia rakentamiseen osallistuvia tahoja, kuten sijoittajia, rakennuttajia, tilaajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja tavarantoimittajia yli tuhannessa oikeudenkäynnissä ja välimiesmenettelyssä.

< Takaisin blogiin