Uusi rakentamislaki edellyttää tarkempaa raportointia - CALS tuottaa toteuman mukaisen materiaalitiedon rakennusliikkeiden ja tilaajien käyttöön

Uusi rakentamislaki tulee vuoden 2025 alusta vaatimaan toteumamallin mukaisen raportoinnin, josta käy ilmi, mitä rakennustuotteita rakennuksessa pääasiassa on käytetty. Näiden tietojen tulee olla koneluettavassa muodossa.


Carinafourin digitaalinen materiaalihallintajärjestelmä CALS tuottaa vaivattomasti rakennuksen kohdekohtaisen materiaalitiedon. Toteumamallin mukainen raportointi ja muun muassa käyttö- ja huolto-ohjeiden tekeminen tehdään helpoksi, kun eri toimijoiden tietovirtoja yhdistetään ja automatisoidaan. Materiaalien tuotetiedot saa nyt suoraan CALS:sta. Kansallisesta Rakennustiedon Tuotetiedosta 150 000:n rakennustuotteen tarvittavat materiaalitiedot siirtyvät rajapinnan kautta CALS-materiaalihallintajärjestelmään. CALS:n avulla rakennusmateriaalit suunnitellaan, ajoitetaan ja ohjataan työmaalle tuotannon vaatiman aikataulun mukaisesti.


Suunnitelmamallin on jatkossa päivityttävä koneluettavaksi toteumamalliksi, josta käy ilmi rakennuskohdetiedot. Rakennuskohdetiedot sisältävät toteutuneesta rakennuksesta suunnitelmamallista poikkeavat tiedot sekä pääasialliset tiedot rakennustuotteista ja niiden ominaisuuksista. Toteumamalli on siis tehtävä niillä tuotetiedoilla, joita tuotteita rakennukseen käytettiin ja se on tulevaisuudessa luovutettava rakennuksen käyttöönottovaiheessa. Rakennukselle laadittaisiin tulevaisuudessa materiaaliseloste, joka sisältäisi koneluettavassa muodossa tiedot rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Materiaaliselosteen on asetusluonnoksen mukaan perustuttava rakennuksen suunnitelmamalliin tai vastaaviin koneluettaviin tietoihin. Seloste on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa toteumamallin tai sitä vastaavien koneluettavien tietojen perusteella niiltä osin kuin lupavaiheessa esitettyihin tietoihin on tullut toteuttamisvaiheessa muutoksia.


CALS-järjestelmä toimii rakentamisen aikaisten materiaalivaihtojenkin alustana ja mahdollistaa lopuksi toteuman mukaisen materiaaliluettelon urakoitsijoiden ja tilaajien käyttöön. CALS-järjestelmän avulla pystytään tarvittaessa muodostamaan niin kutsuttu digitaalinen kaksonen toteutuneesta rakennuksesta. CALS:n tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös toteumamallin pohjalta tehdyssä rakennuksen koneluettavassa käyttö- ja huolto-ohjeessa, joka uuden rakentamislain mukaan vaaditaan.


Carinafourin Digitaalisen toimitusketjuhallinnan liiketoimintajohtaja Maarit Lappalainen näkee eri toimijoiden välisten tietovirtojen yhdistämisessä suuria mahdollisuuksia sekä ympäristö- että tuottavuusnäkökulmasta. Lappalainen jatkaa, että Carinafour kehittää jatkuvasti CALS-järjestelmää, ja uusimpana CALS-järjestelmään on integroitu materiaaleihin liittyvä tuotetieto Rakennustiedon Tuotetieto-palvelun avulla. Erilaiset järjestelmien väliset integraatiot muodostavat yhä kasvavan lisäpalvelukentän CALS:n perustoiminnallisuuksiin. Carinafour kiittää Rakennustietoa kehittämisen vaivattomuudesta ja uskoo, että juuri lanseeratun uuden rajapintapalvelun avulla CALS-asiakkaat saavat yksinkertaistettua ja sujuvoitettua omia prosessejaan, kun materiaaleihin liittyvä toteumatieto saadaan ilman turhia välipysäkkejä rakennusliikkeiden ja tilaajien käyttöön uuden rakentamislain vaatimusten mukaisesti.

< Takaisin blogiin