Vihreämmän tulevaisuuden puolesta: Materiaaliseloste- ja hiilijalanjälkipalvelun järjestelmäkehitys käynnissä

Rakennustieto vie rakennusalaa askelen kohti kestävämpää tulevaisuutta uudella materiaaliseloste- ja hiilijalanjälkipalvelullaan. Uusi palvelu, jonka kehitys on nyt edennyt järjestelmäkehitysvaiheeseen, ei ainoastaan vastaa rakentamislain vaatimuksiin, vaan tarjoaa myös merkittävää lisäarvoa koko toimialalle. Kehitystyö, joka alkoi tiiviistä määrittelyvaiheesta yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa, on nyt siirtynyt vaiheeseen, jossa keskitymme palvelun käytännön toteutukseen ja valmistaudumme sen tulevaan pilotointiin.

Pitkähkön ja perusteellisen määrittelyvaiheen jälkeen käynnistimme varsinaisen järjestelmän kehitystyön maaliskuun alussa. Määrittelyvaiheessa olimme keskittyneet erityisesti uuden palvelun käyttöliittymän kehittämiseen yhteistyössä tulevien loppukäyttäjiemme kanssa. Tämä tiivis vuoropuhelu käyttäjiemme kanssa on ollut kulmakivi pyrkimyksessämme rakentaa mahdollisimman intuitiivinen, helppokäyttöinen ja tehokas palvelu.

Ymmärrämme, että käyttäjäkokemus on avainasemassa, kun haluamme, että palvelumme vastaa rakennusalalla toimivien todellisia tarpeita. Siksi olemme sitoutuneet jatkamaan yhteistyötä loppukäyttäjiemme kanssa myös järjestelmäkehityksen aikana. Heidän palautteensa on meille arvokasta, sillä se ohjaa meitä kehittämään palvelua, joka ei ainoastaan täytä lakisääteisiä vaatimuksia, vaan myös tarjoaa käyttäjilleen merkittävää lisäarvoa.

Kun järjestelmäkehitys etenee, olemme valmiita ennen kesälomia siirtymään palvelumme pilotointivaiheeseen. Tässä vaiheessa tulevat käyttäjät pääsevät ensimmäisen kerran kokeilemaan todellista palvelua ja antamaan arvokasta palautetta. Pilotointivaihe on kriittinen, sillä se tarjoaa meille mahdollisuuden testata palvelumme toimivuutta todellisissa käyttötilanteissa ja tehdä tarvittavat viilaukset ennen lopullista julkaisua vuoden loppupuolella.

Rakennustieto on sitoutunut tarjoamaan ratkaisun, joka helpottaa merkittävästi rakentamislain mukaista materiaaliselosteen laadintaa ja hiilijalanjäljen laskentaa. Jos olet kiinnostunut tulemaan osaksi kehitystyötä, haluat antaa palautetta tai olet vain utelias kuulemaan lisää, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

   

Sami Saari

Kehityspäällikkö

sami.saari@rakennustieto.fi

Kehityshanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

< Takaisin blogiin