EtusivuMateriaalipankkiSuunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille
Suunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille
Perinteiset suunnittelukäytännöt ovat perustuneet tuotenimien määrittelyyn suunnitelmissa, jolloin toteuttajan hankintaorganisaation on ollut vaikea vaihtaa tuotetta esimerkiksi omien vuosisopimuskumppaniensa ja toimittajiensa tarjoamiin vastaaviin, mahdollisesti edullisempiin tai käyttökohteisiin paremmin sopiviin tuotteisiin.

Monien rakennustuotteiden kuten pintamateriaalien osalta tuotenimien määrittely on edelleen toimiva menettely. Sen sijaan monien rakennesuunnittelun piiriin kuuluvien rakennustuotteiden osalta CE-merkinnän luoman eurooppalaisen teknisen kielen ansiosta tuotemäärittely on mahdollista tehdä suoritustasoilmoituksessa (DoP) ilmoitettuihin perusominaisuuksiin perustuen. Tällöin käyttökohteen kannalta keskeisille perusominaisuuksille asetetaan kansalliset ja tarvittaessa kohdekohtaiset vaatimustasot joko lukuarvoina tai luokkina.

Rakennustietosäätiö sr:n, Rakennustuotteiden Laatusäätiön sr:n, RT/Talonrakennusteollisuus ry:n, RTT ry:n/Lämmöneristysteollisuus, SKOL ry:n, ATL ry:n, Puutuoteteollisuus ry:n ja Julkisivuyhdistys ry:n rahoittamana on Suunnittelun tuotemäärittelyn yhteishankkeen vaiheessa 5 päivitetty ja laadittu seuraavat malliasiakirjat:
1. Rakennetyyppien Yleiset tuotemäärittelyohjeet 24.3.20232. Liite 1 Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja vaatimustasot 24.3.2023
3. Liite 2: Rakennetyyppimallit 10.9.2021 (päivitetty 24.3.2023):
4. – Liite 2.1: Yleiset rakennetyyppimallit (pdf) ja (dwg)
5. – Liite 2.2: Pintarakenteiden rakennetyyppimallit (pdf) ja (dwg)
6. – Liite 2.3: Parvekekaiteiden rakennetyyppimallit (pdf) ja (dwg)
Huom 1: Dwg-versio on muokattavissa Autocadilla.
Huom 2: Rakennetyyppien pdf-version alkutekstit kannattaa ehdottomasti lukea läpi ennen Autocad-rakennetyyppiversioiden muokkaamisen aloittamista.

Hankkeen viidennessä vaiheessa on tarkoitus jatkaa tuotemäärittelyä uusille tuoteryhmille ja laajentaa rakennetyyppimallien käyttöaluetta. 

Palautetta asiakirjoista voi lähettää Rakennustietoon Kai Renholmille (kai.renholm@rakennustieto.fi).