EtusivuYrityskonserni
Rakennustieto-konserni
Rakennustietosäätiö RTS sr

Rakennustietosäätiö RTS sr on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa yhteisön rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista.

Rakennustieto Oy
Rakennustieto Oy toimii kiinteistö-ja rakentamisalan tietopalveluiden ja julkaisujen tarjoajana ja kehittäjänä. Yhtiön tietopalvelutoiminta kattaa myös alan koulutus- ja asiantuntijapalvelut sekä kustannustoiminnan.

Rakennustietomalli Oy

Rakennustietomalli Oy edistää tietomallinnukseen liittyvää vakiointia. Rakennustietomallin yhteydessä toimiva buildingSMART Finland on Suomen merkittävin avoin tietomallintamisen yhteistyöfoorumi.

Toimikuntalaitos
Toimikuntalaitos tukee Rakennustietosäätiön tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Niiden tarkoituksena on edustaa alallaan parasta asiantuntemusta ja samalla laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan mielipidettä. Toimikuntien tuottama sisältö julkaistaanRakennustieto Oy:n palveluissa.

Toimikunnissa jäsenet voivat edistää hyvien käytäntöjen yleistymistä, vaihtaa ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa ja kehittää edelleen osaamistaan.

ET Infokeskuse AS
ET Infokeskuse AS tarjoaa rakennusalan tietotuotteita ja palveluita Viron rakennusalalle. Lisäksi yritys tarjoaa rakennusalan lisä- ja täydennyskoulutusta. ET Infokeskuseen kuuluu myös Viron rakennustietorahasto Eesti Ehitusteabe Fond.
Rakennustieto-konserni
Rakennustieto-konsernin rakenne
Konserni-rakenne