Lisää taidetta rakennettuun ympäristöön! – Kiinteistö- ja rakentamisalan ja taidekentän välistä yhteistyötä edistetään aktiivisesti

Rakennustiedon sisällöt avustavat rakennushankkeen tilaajaa tai suunnittelijaa yhdistämään taiteen osaksi rakennushanketta. Rakennustietosäätiön innovaatiotoiminnan tutkimusjohtaja Sini Saarimaan mukaan kira-alan ja taidekentän välinen yhteistyö syvenee entisestään uuden verkoston myötä.


Rakennustieto edistää rakennetun ympäristön rikastuttamista taiteella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi RT-ohjekortti 103380 Taide rakennushankkeessa ja Rakennustietosäätiön ylläpitämä Taide rakentamisessa -sivusto avustavat rakennushankkeen tilaajaa tai suunnittelijaa yhdistämään taiteen osaksi rakennushanketta.


Taide rakentamisessa -sivusto esittelee rakennetun ympäristön taideteoksia ja niiden taiteilijoita sekä tarjoaa osaltaan välähdyksiä siitä laajasta moninaisuudesta, mitä taide voi tuoda ympäristöön. Taide voi olla fyysinen teos tai koostua aineettomista valoista tai äänistä. Teos voi olla joko näkyvä maamerkki tai sen löytäminen voi vaatia alueen tutkimista. Taideteoksella voi olla myös funktionaalinen rooli osana rakennusta. 


Rakennetun ympäristön taidetta on vaikea, ja ehkä tarpeetonta määritellä, mutta sillä voidaan tuoda ihmisiä yhteen ja tukea paikan identiteettiä ja vetovoimaa.


Kehityshankkeet ja uusi verkosto rakentavat siltaa alojen välille


Taiteen liittäminen osaksi rakennettua ympäristöä vaatii suunnittelua, yhteensovittamista ja sopimista. Kiinteistö- ja rakentamisalan ja taidekentän välillä on käynnissä kehitysohjelmia, ja -hankkeita, joilla edistetään taiteen hyödyntämistä rakennetussa ympäristössä. Vaikka etenevissä hankkeissa tehdään vaikuttavaa työtä, eri toimijoiden ja toimien välillä on nähty puuttuvan siteitä ja viestintää.


Rakennustietosäätiö ja Taiteen edistämiskeskus Taike fasilitoivat toimialojen yhteistyön kehittämistä koskevan keskustelutilaisuuksien sarjan, joka toimi paitsi yhteistyön kehittämistarpeiden paikantamisessa myös uuden yhteistyön alustan luomisessa.


Tilaisuuksissa kehitettiin yhdessä molempien toimialojen näkökulmia palveleva verkosto, Rakentaminen ja taide -foorumi. Keväällä 2022 alkavan foorumin toiminnassa halutaan korostaa hyvien käytäntöjen, prosessiosaamisen ja tiedon jakamista toimialojen välillä sekä lisätä tietoa taiteen vaikutuksista rakennetussa ympäristössä. 


Tulevaisuus näyttää, onnistuuko foorumin myötä kira-alan ja  taidekentän aikaisemman yhteistyön vahvistaminen sekä uuden luominen siten, että taiteen liitokset rakennettuun ympäristöön vahvistuvat kaikessa moninaisuudessaan.


Miten taidehanke tulee huomioida osana rakennushanketta?


Rakentaminen ja taide -foorumi on jo saanut aikaan käytännön toimenpiteitä. Keskustelujen tuloksena neljä foorumin jäsentä, Rakennustietokonserni, Taiteen edistämiskeskus Taike, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Rakennusteollisuus RT lähtivät järjestämään Kohti kokemuksellisempaa rakennettua ympäristöä – Taide rakentamisessa -webinaaria, joka järjestetään avoimena tilaisuutena 17.3.2022. 


Webinaarissa keskitytään taiteen tarjoamien mahdollisuuksien, merkitysten ja vaikutusten avaamiseen osana rakennettua ympäristöä sekä toimivien käytäntöjen esittelyyn. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota monipuolisesti tietoa tiiviissä paketissa eri näkökulmista.


Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! 


Kirjoittaja: Sini Saarimaa


Lisätietoa


Sini Saarimaa
tutkimusjohtaja, innovaatiot
Rakennustietosäätiö RTS
040 081 1923
sini.saarimaa@rakennustieto.fi.

< Takaisin blogiin