EtusivuAsiakastarinattuotetieto kiinteistönomistajille

Asuntosäätiö sr: Parempaa tuotetietoa asiakkaille

Kiinteistönomistajalle Rakennustiedon Tuotetieto on apuna kiinteistön ylläpidossa, huollossa ja korjaustöissä. Asuntosäätiö-konsernissa varsinkin tekniset isännöijät voivat varmistaa työnsä laadun Tuotetiedon avulla. 

”Asuntosäätiössä Rakennustiedon Tuotetieto on päivittäisessä käytössä. Meille on tärkeää, että ohjeet ylläpitoon ja korjaustöihin löytyvät yhdestä paikasta”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori. ”Kun isännöitsijöillä on käytössään yhtenäinen tieto, voidaan varmistaa, että ylläpidon laatu pysyy tasaisena”. 

”Standardinmukainen tieto on myös apuna mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Yhtenäisestä tietopankista voidaan tarkistaa työn laadun vaatimukset elinkaaren jokaisessa vaiheessa”, Keravuori jatkaa. 

Kiinteistön ylläpidon kannalta on tärkeää, että rakennuksen tiedot ovat mahdollisimman tarkasti dokumentoituja. Rakennustiedon Tuotetiedon avulla rakennuksen tiedot voidaan tallentaa rakentamisen jokaisessa vaiheessa ja dokumentoitu tieto voidaan luovuttaa kiinteistön luovutuksen yhteydessä. 

Tulevaisuudessa tuotetiedon merkitys kasvaa 

”Kun rakennusala ja sen tuotteet muuttuvat tällä hetkellä nopeasti, niin on tärkeää, että on yksi luotettava tietolähde tuotetiedon hallintaan sekä yhtenäisiin toimintamalleihin. Mielestäni Rakennustiedon Tuotetieto on pysynyt hyvin kehityksessä mukana ja palvelun sisältöä päivitetään tarpeen mukaan”, Keravuori sanoo. 

Tulevaisuudessa digitalisaatio ja tietomalleihin siirtyminen vaativat yhä enemmän tuotetiedon hallinnalta. Rakennustiedon Tuotetiedon lähitulevaisuuden kehitys tähtää yhtenäiseen digitaaliseen tuotetietoon ja toimintamalleihin suunnittelusta ylläpitoon. 

Asuntosäätiö on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja tarjoten lähes 18 000 kotia 31 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain Asuntosäätiö käynnistää noin 400 uuden asunnon tuotannon. Kaiken toiminnan ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: Asuntosäätiö ei tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua. 

TK as
"Yhtenäisestä tietopankista voidaan tarkistaa työn laadun vaatimukset elinkaaren jokaisessa vaiheessa."

Turkka Keravuori
Rakennuttamisjohtaja
Asuntosäätiö sr

RT tuotetieto tuoteteollisuudelle

 • Tiedot saadaan käyttöön nopeammin ja täsmällisemmin. Myyjä voi keskittyä asiakkaan palvelemiseen.
 • Monipuoliset hakutoiminnot helpottavat tuotevertailua ja oikean tuotteen löytämistä.
 • Tuotteesta löytyy perinteisten nimi- ja teknisten tietojen lisäksi paljon muutakin tärkeää tietoa, kuten ympäristömerkinnät.
 • Palvelun prosessien omaksuminen on helppoa.
 • Luo yhtenäisen toimintamallin koko alalle.
 • Tuotteisiin pääsee käsiksi mistä tahansa (selainpohjainen palvelu).
 • Parempaa ja laadukkaampaa rakentamista.

Rakennustiedon Tuotetieto kiinteistönomistajalle

 • Yhtenäinen tieto kiinteistön ylläpitoon, huoltoon ja korjaukseen.
 • Ylläpidon laatu pysyy tasaisena.
 • Helpottaa päätöksen tekoa mahdollisissa ristiriitatilanteissa esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa.
 • Palvelun prosessien omaksuminen on helppoa.
 • Luo yhtenäisen toimintamallin koko alalle.
 • Tuotteisiin pääsee käsiksi mistä tahansa (selainpohjainen palvelu).
 • Parempaa ja laadukkaampaa kiinteistön ylläpitoa.